5a

Vi påmminner alla vårdnadshavare i år 5 att svara på den enkät som ni fått mailade till er från CMA Research. Enkäten ska vara besvarad senast den 20/10.

Vecka 43

SV: Vi skriver klart våra berättande texter, som vi ska läsa för faddrarna efter höstlovet. Vi läser ur fler av Ole Lund Kirkegaards böcker. Vår skolbibliotekarie, Anna, kommer och presenterar böcker för klassen på onsdag.

SO: Fortsätter med Kristendomen.

 

Hemuppgift

SO: Läsa/Lyssna och öva på sid 96-107 till tisdag 24/10.

Vecka 42

Engelska tisdag:

Repetera texten och glosorna till "The Four Seasons" på s. 14-15 i Textbook. berätta muntligt om en årstid och tillhörande högtid(er). Glosorna finns på planeringspapperet som eleverna fick med hem och som de även tagit bild på.

Svenska: Veckans författare är Ole Lund Kirkegaard. Vi pratar om honom samt läser och pratar om hans böcker exempelvis GummiTarzan. Vi kommer fortsätta skriva på våra "nya" berättande texter som ska läsas för fadderbarnen i tvåan några veckor framöver. Vi fortsätter prata om våra ordklasser. Vi repeterar stavningsreglerna för j-ljudet.

Matematik: Vi arbetar klart med kapitlet Decimaltal och tränar på problemlösning. 

NO: Vi påbörjar ett nytt arbetsområde, Våra sinnen. Vi går igenom och konkretiserar målen. Vi arbetar med synen (s. 46-47) och synfel (s. 50), samt ljus (48-49). 

Teknik: Vi arbetar vidare med NTA-lådan Papper. Halva gruppen kommer att få tillverka papper medan andra halvan läser en text och svarar på frågor. 

Hemuppgifter

SO: till tisdag 17/10. Läs/Lyssna och öva på sid 86-95 som handlar om kristendomen.

Teknik: Ni som inte lämnat in teknikläxan "Pappersjakt" behöver göra det. 

Vecka 41

Matematik: Vi skriver diagnos för kapitlet Decimaltalmåndag och under veckan tränar vi sedan på sådant som varit svårt. Vi arbetar även med problemlösning och färdighetstränar genom att spela olika spel.

NO: Vi går igenom NO-provet på tisdag och avslutar sedan arbetsområdet Kroppen. 

Teknik: Vi arbetar vidare med NTA-lådan Papper och lär oss mer om hur papperstillverkning går till idag. De elever som inte lämnat in teknikläxan "Vi går på pappersjakt" behöver göra det senast tisdag 10/10.

Svenska: Denna vecka jobbar vi med läsförståelse och stavning i vår arbetsbok Språkskrinet. Vi fortsätter med bokrecensioner och vi fortsätter öva på att skriva berättelser. Det är sista veckan fredagarnas läsgrupper. Läs ut hela boken och förbered dig inför boksamtalen.

SO: Vi fortsätter med religion. V.41-42 Kristendom och V.43 Islam

Idrott: Bollekar (inne framöver)

Hemuppgifter:

Svenska: Läs ut hela boken och förbered dig inför boksamtalen.

SO: till tisdag 10/10 (v.41). Läs/Lyssna och öva på sid. 46-56. Skriv ner frågor som dyker upp samt ord du inte förstår.

Teknik: De elever som inte lämnat in teknikläxan "Vi går på pappersjakt" behöver göra det senast tisdag 10/10.

_____________________________________________

Vecka 40

Matematik: Vi arbetar vidare med Decimaltal, vi tittar närmare på hur du adderar och subtraherar med decimaltal. Tänka på att träna mulitplikationstabellen om du tycker den är svår. På fredag gör vi, som vanligt, ett multipliaktionstest. På måndag vecka 41 skriver vi en diagnos för kapitlet.

NO: På tisdagen tränar vi till NO-provet som vi sedan skriver på onsdagen (4/10). Om du vill träna hemma så kan du repetera i bingel och läsa sidorna 22-33 och 40-43 i Koll på NO.

Teknik: Vi fortsätter att arbeta med NTA-lådan Papper och denna vecka läser vi en faktatext om papper, vi samtalar om texten och svarar på frågor. Fortsätt gärna att ta med olika typer av papper och pappersförpackningar.

Svenska: Vi jobbar vidare med våra spännande berättande texter. Vi läser fler böcker av Roald Dahl. Den här veckan är det dags att läsa Den fantastiska räven. Vi har nu jobbat med ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, adverb och prepositioner. Prata gärna med era barn om detta och låt dem berätta för er vad de vet om respektive ordklass. På fredag 6/10 är det återigen dags för boksamtal. Vilka sidor respektive grupp ska läsa står på en lista i klassrummet, men kommer även här: I kungens spår sidorna: till och med s. 102, Stjärnkikaren till och med s. 199, Månjättarna till och med s. 96, Törnrosens nyckel till och med s. 279

So: Vi har nu avslutat ”Politiken” med ett Val där partierna har fått argumenterat för sin sak. Denna vecka startar vi igång Religion och kommer där koncentrera oss på ”skillnader och likheter inom kristendom, islam och judendom.

Idrott: Nu går vi in för terminen och kommer under v.40-41 ha olika bollekar.

 Hemuppgift:

So: till tisdag 10/10 (v.41). Läs/Lyssna och öva på sid. 46-56. Skriv ner frågor som dyker upp samt ord du inte förstår. Böckerna delas ut under tisdag, 3/10.

___________________________________________________

Vecka 39

Engelska, fredag: stencilen med vägbeskrivningen ska vara färdig samt träna på följande glosorna SKRIFTLIGT denna gång: break, neither…no, so far from, brilliant, suppose, last year, especially, visit, sounds, too many, traffic jam, That´s too bad.

Teknik: Vi fortsätter med NTA-lådan Papper, vi arbetar med uppdrag 2 där vi undersöker papper och lär oss vad papper är gjort av.

NO: Vi lär oss mer om Marie Curie och vi läser även uppslaget Livets början livets slut (s. 40-41). Vi har prov på Kroppen kapitlet onsdag vecka 40, vi kommer repetera i skolan men du kan även ta eget ansvar att repetera på bingel.se och läsa dina anteckningar i NO-häftet.

Matematik: Vi arbetar vidare enligt planeringen, vilket är Hundradelar (s.74-76) och Storleksordna (s. 77-78). Om du inte hinner med uppgifterna under lektionstid får du ta eget ansvar att räkna hemma eller på läxhjälpen. Varje fredag har vi ett mulitpliakitonstest i klassen, du tar själv ansvar för att träna hemma.

Svenska: Vi jobbar vidare med spännande berättande texter och tackar er föräldrar för den respons ni gett. Vi tränar oss på att skriva bokrecensioner och vi lär oss mer om ordklasser. I nästa vecka ska vi också prata om författaren Roald Dahl.

Hemuppgifter:

Teknik - Vi går på pappersjakt, inlämnad onsdag den 27/9

Läs i din bok så att du är väl förberedd på fredagarnas boksamtal.

Till och med 22/9: sv: I kungens spår s. 50, Stjärnkikaren s. 103, Törnrosens nyckel s. 150 och Månjättarna s. 59

Till och med 29/9:  I kungens spår s. 74, Stjärnkikaren s. 143, Törnrosens nyckel s. 209 och Månjättarna s. 75   29/9

_______________________________________________________________________________

Vecka 38

TIsdagen den 19/9 har vi skolfotografering för klass 5A.

För kännedom! Några elever från klassen har på eftermiddagar roat sig åt att springa runt i området och plingat på dörrar. Efter att skolan fått klagomål från grannar i närområdet har vi pratat med eleverna och nu vill vi även uppmana er att prata med era barn om detta. Många villor nu för tiden har kameror och då är det lätt för fastighetsägaren att se vilka det är som busar.

Matematik: Vi påbörjar ett nytt kapitel i matteboke, Decimaltal. Vi tittar närmare på vad ett decimaltal är (s. 70) och tiondelar (s. 71-73). Varje fredag har vi ett multiplikationstest i klassen, träna gärna på multipliakitonstabellen på elevspel.se, bingel.se eller på annat sätt. Vi har också kommit igång med de flexibla undervisningsgrupperna, onsdag morgon, då eleverna arbetar i olika konstellationer.

NO: Vi arbetar vidare med kroppen. Vi tränar bland annat på att förklara och beskriva varför en person behöver äta en varierad kost. Vi lär oss även mer om Kroppens reningsverk (s. 32-33) i Koll på NO.

Teknik: Vi påbörjar ett nytt arbetsområde, Papper. Vi utgår från en NTA-låda och gör olika undersökningar, samtalar, läser texter och tittar på film för att lära oss med om papper.

Svenska: Vi läser vidare i våra nya böcker. Nya sidor i läsläxan står på tavlan. Vi har jobbat med berättande texter och många av eleverna har fått hem sina texter så att ni kan hjälpa dom genom att ge respons. Vi kommer jobba vidare med att utveckla texterna, Den spännande dagen eller Tidsmaskinen. Vi kommer skriva ytterligare berättande texter under terminen för att bli riktigt bra på detta. Vi fortsätter lära oss mer om grammatik och i veckan ska vi prata om adverb.

Hemuppgift: 

SO: SE avsnitt 4 och 5 i programserien "Dröm om demokrati", "Hundra år i Sverige" och "Utanför systemet" Till tisdag 19/9.

___________________________________________________________________________

Vecka 37

Matematik: Vi arbetar klart med kapitlet Stora tal och påbörjar kapitel Demcimaltal (eleverna kommer att få en planering i slutet av veckan).

NO: Vi arbetar vidare med Kroppen och matspjälkningen, denna vecka kommer eleverna läsa om matspjälkningen hos idisslare och fåglar.

Svenska: Vi jobbar vidare med våra berättande texter. Vi ska lära oss mer om verb. Eleverna har fått välja nya böcker till veckans boksamtal.

Friluftsdag på tisdag i Kallhäll. Kläder efter väder!

SO: Fortsätter med politiken och har plickersförhör på fredag 15/9 på sid 72-82.

Onsdag: Klassen besöker "Forum för levande historia" mellan 9-11. Samling 8.10 i klassrummet. Lunch i skolan. Föräldrar är välkomna att följa med. Kontakta mig/Kristoffer

Vecka 36

Matematik: Vi arbetar vidare med kapitlet Stora tal och tittar närmare på: Problemlösning - Prova dig fram (s. 17) och det Romerska talsystemet (s. 18-19)På torsdag gör vi diagnosen för kapitlet. Kom ihåg att ta hem din mattebok och ditt räknehäfte om du vill repetera, boken måste vara med tillbaka till skolan varje dag. På fredag gör vi som vanligt ett multipliaktionstest (du kan träna med de papper du fått med hem idag eller på elevspel.se).

NO: Vi arbetar vidare med Kroppen och tittar närmare på Andingen (s. 28-29)och Blodomloppet (s. 30-31).

Svenska: Vi jobbar med berättande texter. De ska ha en tydlig inledning, händelser och ett tydligt slut. Vi vill att texterna ska innehålla en del gestaltande-  och målande beskrivningar.  Vi ger varandra kamratrespons och låter texterna få processas innan de är klara. Vi pratar om ordklasser och denna vecka ska vi lära oss mer om adjektiv. Läsläxa i "Drakskeppet" t o m sidan 120 till fredag 8/9.

Teknik: Vi arbetar med Teknik förr och nu, vi undersöker hur vissa tekniksa föremål förändrats över tid och vad som påverkat detta.

SO:Vi fortsatter arbete med Kapitlet ”Politik” och hur Sverige styrs! Eleverna hade i uppgift att läsa hemuppgiften (64-71) som vi kommer diskutera under denna vecka. Under fredagen kommer ett kortare förgör på dessa sidorV.35 Har jobbat med olika begrepp som är viktiga inom politiken samt börjat se ”Dröm om demokrati!

Framöver kommer klassen besöka ”Forum för levande historia” och datum för detta är förmedlade på mail samt kan ses här under!
13/9 5A Halvdag Tema "Mänskliga rättigheter"
Föräldrar som vill följa med, kontakta mig!

Läxa till fredag 8/9 Läs igenom sidorna 72-81 minst 2 gånger och fundera på vad det står!

Idh: Vi tränar orientering inför 12/9 då vi har friluftsdag i kallhäll med orientering som en av aktiviteterna. Testat på APP spelet ”Turf” med blandad framgång tyvärr. Har varit roligt och uppskattat men tyvärr ibland krånglat för vissa.

På idrottsbloggen hittar ni Terminsplaneringen.

 

Vecka 35

På föräldramötet kom en fråga gällande mellanmålet på måndagar, då eleverna slutar 15.25. Mellanmålet serveras mellan 15.00-15.30 alla dagar. På måndagar går de elever, som är inskrivna på Klubben, direkt ner till matsalen och äter sitt mellanmål då lektionen slutat.

Engelska: Hej! Jag heter Jana Hautala och är klassens nya engelsklärare. Jag har jobbat på skolan i snart fyra år och jobbar både som lärare i engelska och svenska som andraspråk. Jag kommer att träffa klassen på tisdagar och fredagar. Eleverna kommer att ha läxa en gång i veckan tisdag till tisdag. Jag kommer att dela ut planeringen för varje område till eleverna. På den står också läxan. Oftast är det glosläxa och då kan man träna hemma på olika sätt bl a genom att skriva egna meningar med angivna glosor. Jag kommer att skriva vilka ord eleverna ska ha i läxa här. Så till tisdag 29-e augustiär det följande glosorna eleverna ska kunna skriftligt: weekend, university, near, introduce, brain, study, bossy, scientist, mainly. Repetera också verbet to be: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are.

SO: Till fredag 1/9 läs sid 64-71 i ”Upptäck Samhällskunskap”

Svenska: Vi har haft vår första lektion med flexibla undervisningsgrupper. Eleverna från de olika femmorna bildade grupper som hade boksamtal om Drakskeppet. Det var väldigt givande och bra samtal i alla grupper. Nästa fredag är det återigen dags för boksamtal i dessa grupper och tills dess är läxan att läsa sidorna 48-86 så att man kan delta aktivit i kommande samtal. I svenskan har vi även pratat om ordklasser, och påbörjat en egen berättande text. Arbetet med ordklasser och den berättande texten fortsätter nästa vecka.

Matematik: Vi forstätter med kapitel Stora tal och kommer denna vecka titta närmare på subtraktion med höga tal, mulitplikaiton med nollor, division med nollor på slutet och hur en kan lösa matematiska problem med hjälp av en bild. Varje fredag kommer vi genomföra ett multiplikationstest, de elever som är osäkra på någon mulitpliaktionstabell tränar hemma (hemuppgift).

NO: Vi fortsätter att arbeta med kroppen, vi tittar närmare på matspjälkningen och fotosyntesen.

Teknik: Vi fortsätter att arbeta med begreppet teknik (klassens defenition är av teknik är: alla de saker som människan har skapat) och funderar kring varför vi människor skapat så många tekniska föremål och var dessa finns.

.

Vecka 34

Kom ihåg att lämna in blanketten för "Ordningsregler" och "Rutiner gällande bokutlåning" så snart som möjligt!

På måndag ska eleverna göra terminens val för "Elevens val". Eleverna har fått hem ett häfte med de möjliga valen och vi har bett dem diskutera de möjliga valen med er vårdnadhavare.

NO: Introduktion av terminens arbetsområden och uppstart av det första arbetsområdet, Kroppen.

Teknik: Introduktion av terminens planering och diskussion av vad Teknikämnet handlar om.

Matematik: Vi påbörjar det första arbetsområdet, Stora tal i Matteborgen 5A. Alla elever har fått varsin matematikbok, de får gärna slå in boken i papper så att den håller sig fin.

SO: Vi har börjat terminen med samhällskunskap och kommer under några veckor framåt jobba med frågor som ”Hur styrs Sverige? Vad gör regering/riksdag? Val, hur går det till? Demokrati/diktatur, vad är det?

Klassen har fått två hemuppgifter i SO:

Till fredag 1/9 läs sid 64-71 i ”Upptäck Samhällskunskap”

Till fredag 8/9 läs sid 72-82 i ”Upptäck Samhällskunskap”

Jag vill att eleven läser igenom sidorna ordentligt (minst 2gånger) och funderar på vad som står. Om de uppstår några frågor/funderingar så skriv ner dessa.

Vi kommer tillsammans sedan gå igenom sidorna och diskutera eventuella frågor.

 

Välkomstbrev

Hej!

Välkomna alla nya årskurs ”femmor” till ett nytt läsår, ett extra varmt välkomnande till våra nya elever Le Le och Mathilda i 5B, Velyatin och Huan Huan i 5C samt Amanda, Maja F, Maja N och Signe i 5D!

Vi startar upp med två mentorsdagar. Onsdag den 16/8 samlas vi i ute på skolgården utanför A-huset kl. 8.10. Lunch i skolan och vi slutar dagen kl. 14.00.

Torsdag 17/8 åker alla fyra klasserna till vikingastaden Birka. Vi samlas i skolan kl. 8.10 och åker gemensamt till båten. Lunchmatsäck fixas av skolan, vill ni ta med mellanmål så är det okej. (Du hinner fika både på dit- och hemvägen då båtresan tar ca. en timme). Vi är åter vid Stadshusbron kl. 15.30 för vidare färd tillbaka till skolan. Kläder efter väder.

Fredag 18/8 börjar vi med vanliga skoldagar enligt schemat.

Föräldramöte för hela åk. 5 sker tisdagen den 22/8, kl. 18.30 – 20.00. Samling i musiksalen i A-huset.

Utvecklingssamtalsdag är inbokat till torsdagen den 31/8. All undervisning utgår, tider meddelas senare.

Mentorer i klasserna kommer att vara Sara Tobiasson och Johanna Thulén i 5A, Anders Friström och Sara Tobiasson i 5B, Mikael Ohlsson och Kristoffer Karnik i 5C samt Sofia Solman och Kristoffer Karnik i 5D. Mikael Carlsson från Klubben kommer att vara i klasserna och i arbetslaget.

Kom ihåg att ta med väska första mentorsdagen för papper och dylikt. Besök vår hemsida solhemsskolan.stockholm.se för mer information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  D

Dela:
Kategorier: