Fritidshem

 

Nästan samtliga elever  i årskurs F – 3 är inskrivna på fritidshem. Fritidshemmen är kopplade till den klass eleven går i . Fritidspersonalen samarbetar tillsammans med lärarna under hela dagen.

Vi erbjuder morgonomsorg från 6.30 till skolan börjar kl 8.00. När skoldagen är slut tar fritids vid igen. Vi stänger kl 18.00. Både morgonomsorg och sen eftermiddagsomsorg sker på en avdelning då verksamheterna slås ihop.

Fritidshemmet erbjuder en varierad verksamhet och vi vill att alla elever ska trivas och ha en bra tid hos oss. Att de har möjligheter till både aktivitet och avkoppling samt att de har möjlighet att välja vad de vill göra. Har eleverna förslag på aktiviteter  försöker vi tillgodose det. Vi arbetar för att alla elever känner sig trygga i fritidsverksamheten och att det finns mycket utrymme för lek och att vara med kompisar. Vi är ute en stund varje dag och vid 14 tiden serveras mellanmål i matsalen.

Dela: