Klass 5b

Vecka 34

NO: Introduktion av terminens grovplanering och första arbetsområdet, Livets utveckling.

Teknik: Introduktion av terminens arbetsområden.

 

 

 

Tusen tack för de fina presenterna vid skolavslutningen! Vi önskar er en riktigt skön sommar så ses vi igen den 16/8! Hälsningar Jana och Johanna

Vecka 23

Onsdag och torsdag är det mentorsdagar 8.30 - 14.00. På onsdagen ska vi städa och på torsdagen åker vi till stan och åker på guidad tur. Matsäck.

Fredag, avslutningsdagen träffas vi i klassrummet 8.10  innan avslutningen. Eleverna önskar fika och den frågan har vi bett dem föra vidare till klassföräldrarna. 9.20 måste vi inta våra platser på skolgården. Ta med sittunderlag.

Tack för ett lärorikt läsår!

Vecka 22

Torsdag 1/6 är det vänskapsdag på skolan, vi genomför då också årets "hatt- och tårtparad"!

Engelska måndag: göra klart häften English (med årstider, månader, osv)

Teknik: Vi skriver klart våra expertsvar och utvärderar terminens teknikundervisning.

Vecka 21

Schemabrytande dag 23/5- På tisdadg är det Järvastafett på Spånga IP, de elever som anmält matsäck från skolan får det medan övriga tar med hemifrån. Kläder efter väder, vi kommer vara ute hela dagen!

Biblioteksböcker - den 1 juni är sista dagen att lämna tillbaka de böcker som lånats från skolans bibliotek. Ta en extra titta hemma så att alla böcker kommer tillbaka (annars blir en återbetalningsskyldig). 

Svenska: Muntliga redovisningar på onsdag.

So: Vasatiden -  skriva faktatext

Teknik: Vi går igenom Tummen upp och ser hur det gått med arbetsområdet "Enkla maskiner och mekanismer" än så länge.

No: Nu gör vi de sista experimenten med våra fordon i temat "Rörelse och konstruktion".

Vecka 20

På tisdag den 16 maj åker vi till stan, Dramatens scen på Elverket och ser pjäsen Det blåser på månen. De som inte beställt matsäck från skolan ska ha lunchmatsäck med sig.  Det är vanliga lektioner först på morgonen.

Teknik: Vi tränar begrepp "Enkla maskiner och mekanismer" på quizlet.se

Svenska: Argumenterande texter och läsförståelse. Alla ska dessutom planera och redovisa ett valfritt ämne, ensam eller i par för klassen.
Läxa: Några elever redovisar muntligt på torsdag. De vet!

So: Vi arbetar med Vasatiden. Eleverna gör olika grupparbeten som ska redovisas på fredag. De flesta gör små teaterpjäser om olika händelser och några gör Power Points.

No: Vi jobbar vidare med "Rörelse och konstruktion" och våra gummisnuddsmotorer. Vi pratar kraftöverföring.

Vecka 19

Svenska: Sista veckan för arbetet med berättande text. Vi jobbar också med att läsa och skriva argumenterande. Det finns också intresse i klassen för att ha muntliga redovisningar av valfritt ämne innan sommarlovet i helklass eller grupp. Så vi försöker hinna med så många som möjligt.

Matematik: Den här veckan har eleverna repeterat inför provet. I torsdags hade vi en lektion med whiteboard-träning där vi tränade på att räkna med de fyra räknesätten med decimaler. På torsdagen repeterade eleverna på repetitionssidorna 154-157. Om man inte hann räkna dem klart är det klokt att ta hem och repetera under helgen inför prov A på måndag och prov B på tisdag! /Ulrika

SO: historia - sen medeltid 14- 1500-tal.

Teknik: Vi arbetar med ett uppslag i Tummen upp för att se vad vi lärt oss om enkla maskiner och mekanismer.

No: Vi tillverkar en liten "motor" som driver fordonet framåt.

Vecka 18

Engelska, fredag: Läs texten på s. 32-33 (Halva klassen läser s. 32, halva s.33) i TB och se till att du förstår innehållet. Försök minnas så mycket fakta om det du läst som möjligt för att kunna berätta det på engelska för de som inte läst det.

No: Vi jobbar klart uppdrag och faktatexter.

Matematik: Den här veckan har eleverna fortsatt att arbeta med vinklar och symmetri. Prov på kapitel 8, 9 och 10 sker i två delar: del 1 måndag den 8 maj och del 2 tisdag den 9 maj. man kan gärna träna hemma genom att mattebingla på kapitel 8,9 och 10.

Vecka 17

Engelska, läxa till fredag (pga måndagen 1/5 utgår): Denna vecka jobbar vi med kläder och utseendet, vi lär oss nya ord samt tränar på att beskriva hur folk ser ut. Hitta en helfigursbild på en person och beskriv skriftligt både utseendet och kläderna. Till din hjälp kan du ha orden på s.s. 60-61 i Workbook.

Sv: Vi skriver berättande text och arbetar med läsförståelse.

SO: Vi har börjat med historia och har ett hårt arbete framför oss för att hinna med medeltidens krig och kungar och helst Vasatiden också.

No: Rörelse och konstruktion. Krafter. Ritningar.

Teknik: Vi forstätter att arbeta med Mekanismer. Denna vecka undersöker vi en cykel; dess olika delar och material, samt hur rörelse överförs.

Vecka 16

Idrottsdag torsdagen den 20/4. Orientering i Judarskogen. Matsäck.

Svenska: Vi arbetar vidare med berättande text och läsförståelse.

SO-historia: Nu startar arbetet med historia. Vi kommer att läsa om sen medeltid, kungar och krig.

Matematik: Diagnos 10 om vinklar och symmetri på fredag den 21 april. Repetera på sidan 156.

 

Vecka 15

Glad påsk!

Veckoplanering v. 14

Idrott och Hälsa: Utekläder denna vecka då vi kör orientering utomhus.

Engelska fredag: Lär dig följande glosor skriftligt utantill: crime- brott, afford- ha råd med, cheap, cheaper- billig, billigare, good thinking- bra tänkt, more expensive- dyrare, disappear- försvinna, shoplifter- snattare, be in a hurry- ha bråttom, describe- beskriva, description- beskrivning, no sweat- inga problem, striped- randig, appreciate- uppskatta, might- kanske, regret- ångra.

Matematik:
På matematiken har vi arbetat med matteord och begrepp denna vecka. Nästa vecka börjar vi på kapitel 10 som handlar om vinklar.

Svenska/so: Vi avslutar arbetet med geografi och faktatexter. Faktatexterna om Island eller Danmark ska vara klara på torsdag. Jobba på läxhjälpen eller hemma om du behöver. I svenska skriver vi vidare på berättande texter. Nu är det dags att träna på miljöbeskrivning.

No: Vi läser texter och skriver faktatexter om "Flyget". Vi ser film om friktion och gravitation.

Teknik: Vi arbetar vidare med mekanismer. Vi fortsätter att skapa rörelsekort där vi sammanlänkar hävstänger och använder oss av vridninspunkter för att få önskar rörelse. Vi förbättrar våran konsturkion från förra lektionen.

 

Vecka 13

Teknik: Vi arbetar vidare med mekanismer. Denna vecka undersöker vi hur rörelse kan överföras med hjälp av mekanismer, detta gör vi genom att skapa rörelsekort där vi sammanlänkar hävstänger och använder oss av vridninspunkter för att få önskar rörelse.

Svenska: Vi arbetar med berättande text och denna vecka tränar vi att gestalta personer. Faktatexter om Norden.

SO - geografi: Nordens länder - natur-och kulturlandskap.

Engelska måndag: Lär dig följande glosor skriftligt utantill: unbelievably- otroligt, assembly- samling, entrance- ingång, divide (up)- dela upp, pretend- låtsas, despite- trots, injury- skada, slaughter- "slakta", crumb- smula, whatsoever- överhuvudtaget, mood- stämning, opponent- motståndare, smug- självbelåten, instult- förolämpning, voice- röst.

No: Vi fortsätter med "Rörelse och konstruktion". Denna vecka ska vi experimentera kring hur last påverkar ett fordon samt skriva faktatexter om "Cykelns historia".

Vecka 12

Svenska: Vi fortsätter arbeta med vår berättande text. Denna vecka med fokus på gestaltning. I samarbete med so jobbar vi med faktatexter om Nordens länder och alla har jobbat bra och ansträngt sig för att göra bra texter med struktur, underrubriker och jämförande sambandsord.

SO: Läxa: Till fredag vill jag att klassen läser igenom texten om FInland i boken och sin egen faktatext så blir det ett litet skriftligt förhör i grupp.

Teknik: Vi fortsätter att arbeta med mekanismer och undersöker hur olika delar är sammanfogade för att överföra eller förstärka kraft

Matematik: Den här veckan har eleverna skrivit Stockholmsprovet i matematik. Utbildningsförvaltningen i Stockholm studerar årligen sambandet mellan elevers grundskolebetyg och deras resultat på det diagnostiska prov i matematik. Stockholmsprovets syften är dels att följa upp betygssättningen i matematik i Stockholms grundskolor, dels att i diagnostiserande syfte användas för att skapa underlag för planering av matematikundervisningen på de nationella programmen i gymnasieskolorna.

Nästa veckas mål är att hinna räkna klart t.o.m. sid 103 i MatteBorgen och för de som räknar i Rustkammaren gäller sid. 40. Vi repeterar alla fyra räknesättens uppställningar. Vi skriver diagnos 9 på tisdag vecka 13.

No: Vi arbetar vidare med våra fordon i "Rörelse och konstruktion".

Vecka 11

No: Vi arbetar vidare med våra fordon i "Rörelse och konstrukation".

Engelska fredag: Gör meningar eller en berättelse med följande ord. Det går bra att kombinera flera ord i samma mening:

Violence- våld, Enemy - fiende, Poison- gift, Disadvantage- nackdel, Advantage- fördel, Allies- alierade, Experience- erfarenhet, Terrifying- skräckinjagande, Cooperate- samarbeta, Trap- fälla
Court- spelplan, A swim stroke- ett simsätt, Award-winning- vinnande

Teknik: Vi påbörjar ett nytt arbetsområde Mekanismer och undersöker rörliga delar i tekniska föremål runt omkring oss.

Svenska: Vi avslutar läsningen av Bröderna Lejonhjärta och jobbar vidare med våra berättande texter.

Läxa tisdag: Skriv av en inledning som du tycker är bra från en berättande text. 

Läxa torsdag: Läs i kapitel 15 s.220-228  i Bröderna Lejonhjärta.

SO: Fortsatt skrivande av faktatexter om de nordiska länderna. Vi har skrivit en gemensam text om Norge och nu ska eleverna på egen hand skriva om de anra länderna.

Idrott: Klassen ska simma på torsdagens idrottslektion. Medtag badkläder. Spånga Simhall

Vecka 10

Teknik: Vi undersöker hur byggnader från olika världsdelar är byggda, vilket material de är tillverkade av och varför de är byggda av dessa material.

No: Vi fortsätter med nya uppdrag i NTA-temat "Rörelse och konstruktion"

Vecka 9

Sportlov - vi önskar er alla en skön ledighet

Vecka 8

Teknik: Vi stämmer av våra kunskaper av Bygga och bo med hjälp av ett kartläggningsmaterial. Vi gör en jämförelse mellan materialet i skolhuset med vårt eget hus.

Svenska: Vi läser fortfarande Bröderna Lejonhjärta och jobbar med texten olika sätt.Vi gör sammanfattningar,förklarar begrepp och läser högt och tyst. Vi tränar på att skriva faktatexter och berättande texter. Ingen läxa

SO: Norden - Vi lär om Sapmi, samernas land. Tränar på att skriva faktatext om länder. Ingen läxa

Matematik: Prov i matematik den 22 (del A) och 23 februari (del B) på kapitel 6, 7 och 8. Tal, bråk och procent. Repetera gärna på sidorna 152-154.

No: Vi bygger fordon och pratar om rörelse och konstruktioner. Proven om "Flyta eller sjunka" är rättade och genomgångna. Jag har uppmanat eleverna att ta hem dem och visa upp för er föräldrar. /Mikael

Vecka 7

Svenska: Läsning i vår skönlitterära bok Bröderna Lejonhjärta och diskussion om ord och begrepp från texten. Vi skriver också sammanfattningar. Dessutom tränar vi på faktatexter, att läsa och skriva samt några stavningsövningar.

Läxa till onsdag. Läs kapitel 11. Du kommer att få skriva en sammanfattning av kapitlet tillsammans med en kamrat i skolan.

So: Geografi, Nordens länder; vi arbetar med Norge och Sapmi

Teknik: Vi arbetar vidare med Bygga och bo. Denna vecka får eleverna ett uppdrag att bygga en bro efter givna kriterier och med förbestämd mängd material. Teknikläxan, att undersöka sitt hus ska vara inlämnat denna vecka!

Eng, måndag: träna skriftligt på följande ord: An island- en ö, Lunch kit-  en matlåda/säck, Rough – hård, strängLevel- nivå, årskurs, Grade- årskurs/betyg, To own- att äga, Sand castles -  sandslott, Hide and seek- kurragömma, Bounce – studsa, in case- utifall/om, beaches- stränder

No: Vi börjar på terminens NTA-tema "Rörelse och konstruktion".

Vecka 6

Eng: Den här veckan jobbar eleverna med att träna på sin förmåga att uttrycka sig i skrift. De fick lyssna på en berättelse förra veckan och jobbar nu i grupper med att återge den skriftligt.

Ma: Eleverna skrev diagnos på kapitel 7 om bråk idag fredag och det gick mycket bra för samtliga. Nästa vecka börjar vi med kapitlet om procent. Det är många som varit sjuka den sista tiden. Om man har varit sjuk är det viktigt att man frågar efter och tar igen det man missat. Veckans mål  är att räkna t.o.m. s. 71 i Matte Borgen. (För de elever som räknar i Mera Rustkammaren är veckomålet s. 25.)

Sv: Vi läser Bröderna Lejonhjärta och bearbetar innehållet och diskuterar ord och begrepp. I samarbete med geografi arbetar vi med och lär oss hur man skriver faktatexter.

Läxa till onsdag: Läs kapitel 9 i Bröderna Lejonhjärta. Anteckna intressanta, svåra eller ålderdomliga ord.

SO: Vi fortsätter arbetet med Nordens länder.

Teknik: Vi arbetar vidare med Bygga och bo och denna vecka undersöker vi hur former kan hjälpa ett material att bli mer stabilt. Förra veckan delade en vikarie ut ett uppdrag där eleverna ska undersöka huset de bor i, detta papper ska tas med tills på måndag (om eleven varit sjuk eller missat så får hen ett nytt papper på måndag).

No: Vi avslutar avsnittet om Kroppen och börjar på "Rörelse och konstruktion".

Veckoplanering v 5

Teknik: Vi arbetar vidare med Bygga och bo och hur en stabil konstruktion är byggd. Denna vecka undersöker vi hur skolbyggnaden är uppbyggd.

Engelska, läxa måndag: Gör meningar på engelska med dessa ord. Det går också bra att kombinera flera ord i en och samma mening. Om du vill kan du göra en berättelse.

A hut- en hydda

A challenge- en utmaning

An uninhabited island – en obebodd ö

Lie in the sun- sola/ligga i solen

Author- författare

Howl- yla

Turquoise- turkos (blågrön färg)

Idyllic- idyllisk

Piglet- en griskulting

Quite- ganska

No: Vi arbetar vidare med "Kroppen". Vi läser texter, diskuterar och skriver sammanfattningar.

 

Nu är idrottbloggen igång igen. Här kommer du hitta info samt bilder från lektionerna.

http://solhemidrott.blogspot.se/

Vecka 4

 

Engelska: Vi jobbar med hör- och läsförståelse, lär oss nya ord.

So: Vi fortsätter arbetet med Nordens länder. På  tisdag gör vi ett arbete med ordkunskap.

Svenska: Läsning av skönlitteratur, läsförståelseövningar och bearbetningar av det vi läser. Vi börjar skriva faktatexter om länder.

Läxa: Läs kapitel 6 i Bröderna Lejonhjärta. Skriv ner 5 ord eller meningar som du tycker är intressanta, svåra att förklara eller som är bra beskrivningar. Du ska prata och diskutera dina ord med din läsgrupp.

No: Vi fortsätter med "Kroppen". Vi läser texter, diskuterar och skriver sammanfattningar.

Teknik: Vi förbereder oss inför utvecklingssamtalet och hinner förhoppningsvis påbörja arbetsområdet Bygga och bo.

Matematik:

Vi har avslutat kapitel 6 som handlade om division och negativa tal genom att skriva diagnos. På måndag börjar vi med kapitel 7 som handlar om bråk.

Vecka 3

Teknik: Vi har avslutat vårt förpackningsprojekt och elevernas modeller står uppställda i klassrummet, ni får se dem på måndag när det är vernissage. Vecka 3 tittar vi på planeringen för vårterminen och samtalar om vad det är vi ska träna och kunna i teknik.

Svenska: Läxa till onsdag den 18/1: Läs kapitel 4 i Bröderna Lejonhjärta. Svara på frågorna skriftligt.

Engelska måndag 16/1: Diagnostiskt prov på Unit 2. Det som ska prövas på provet är: färger, ansiktsdelar, sjukomar (man ska kunna para ihop det engelska namnet med det svenska), olika sjukdomssymptom, klädesplagg, imperfekt av verb (tittade, besökte men på engelska), ord som har att göra med "asking the way".

Ett bra sätt att träna på är att göra det på webben: www.nok.se, Spotlight 4-6, extramaterial, Spotlight 5, webbövningar, Unit 2.

Matematik: Den här veckan har vi fått elev-whiteboards och arbetat med dem på matematiken. Det var något eleverna uppskattade mycket och dessutom var det ett bra sätt att se var alla befinner sig samtidigt. Vi har tränat mycket på kort division och eleverna har fått tillbaka sina matteprov. Maxpoäng på del A är 19 p. Medelvärdet i klass 5b: 16,8 Maxpoäng på del B är 17 p och medelvärdet i 5b är 10,8 p. Veckomålet i matematik är att hinna t.o.m. uppgift 43. Nästa vecka skriver vi diagnos på kapitel 6.

Samarbete i matematik.

No: Onsdag 18/1: Vi har prov på avsnittet "Flyta eller sjunka". Eleverna förbereder sig hemma genom att läsa på instuderingsfrågorna. Frågor och svar finns i elevernas no-häften. I övrigt arbetar vi med området "Kroppen".

Vecka 2

Svenska: Gemensam läsning av Bröderna Lejonhjärta.  Stort fokus på läsförståelse denna termin.  Avslutar arbetet med att skriva instruerande texter.

SO: Nytt arbetsområde, geografi Norden påbörjas.

Teknik: Vi behöver ytterligare ett pass för att färdigställa våra förpackningar!

No: Vi börjar läsa om kroppen och dess organ. Vi lär oss om fotosyntesen och energi. Prov vecka 3, se ovan!

Veckoplanering vecka 51

Matematik:

  • Denna vecka har vi räknat kort division med rest och en eller flera minnessiffror. Nästa vecka ska jag visa eleverna lång division med trappan och liggande stolen, som jag gissar är de räknemetoder som ni föräldrar lärde er när ni gick på mellanstadiet.
  • Alla femteklassare har skrivit prov i matematik denna vecka. Proven lämnas tillbaka i januari.

Engelska måndag: gör uppgifter till Sleeping Beauty som du fick med dig hem i måndags.

Teknik: Vi arbetar vidare med området förpackningar, denna vecka arbetar vi med att tillverka en egen förpackning.

No: Vi går igenom svaren till instuderingsfrågorna om "Flyta eller sjunka". Vi kommer att ha ett prov på dem i januari. /God Jul & Gott Nytt År hälsar Mikael Ohlsson

Veckoplanering vecka 50

Teknik: Vi arbetar vidare med området förpackningar, denna vecka använder vi våra nyvunna skisskunskaper som hjälp för att tillverka en egen förpackning.

Matematik

Den här veckan har vi lärt oss om prioriteringsregeln. Multiplikation och division räknas alltid före addition och subtraktion. Som i exemplet 100-6x9= Då får man inte börja med 100-6, utan nästa steg blir 100-54. Först när man räknat ut multiplikationen får man subtrahera: 100-54=46. Vi har också börjat att räkna division med rest. Prata gärna om division hemma. Vilken metod lärde sig mamma, pappa, mormor, morfar och farmor och farfar för att räkna division? Prov i matematik fredag den 16/12 på kapitel 4 och 5.

Svenska: Vi jobbar vidare med att skriva receot.

SO: Grupparbete i religion, redovisning på fredag den 16/12.

NO: Instuderingsfrågor om "Flyta eller sjunka".

Vecka 49 Veckoplanering

Svenska: Vi arbetar med att skriva recept, instruerande texter.

SO: religonsarbete i grupp, eleverna har själva valt arbetsområde och redovisningsform. Arbetena ska redovisas fredag den 16/12

Teknik: Vi fortsätter vårt arbete med förpackningar, denna vecka beskriver och undersöker vi förpackningar. Vi tränar också på att göra skisser.

No: Vi avslutar vårt tema "Flyta eller sjunka". I nästa vecka blir det arbete med instuderingsfrågor.

Veckoplanering v 48

Vi har en praktikant från Thoren business school, Nora Aktas, som följer 5b och 5d på lektionerna under fyra veckor. Det är verkligen toppen med en person till i klassrummet

BILD: Alla i åk5 arbetar just nu med ett ämnesövergripande arbete med SO/Bild om religion. På bilden arbetar vi med modellbygge av religiösa byggnader från hela världen. De omvandlar en bild till en modell och vi kompletterar med att leta upp byggnaderna på Google Earth för att se dem i 3d. Titta gärna på bloggen www.solbilden.blogspot.com. för mer information och se även tidigare arbeten där.

 SO: Religion: Vi har påbörjat ett pararbete med olika ämnesområden från judendom,kristendom och islam. Grupperna väljer ett område att fördjupa sig som ska redovisas före jul.

.Svenska: Vi arbetar nu med instruerande texter, läser och skriver recept. Vi lär oss hur ett recept är uppbyggt och vilka ämnesspecifika ord som används i recept som måttangivelser, verb i imperativ osv.

Läxa till torsdag: Baka chokladbollar efter recept. Du kan välja ett annat bakverk men du ska följa ett recept. Berätta i grupper om hur det gick.

Teknik: Vi fortsätter vårt arbete med förpackningar och tillverkar denna vecka enkla förpackningar efter en beskrivning.

No: Vi jobbar vidare med "Flyta eller sjunka" och ska nu ta reda på vad som kan tänkas flyta i saltvatten. Vi jobbar med texter som har anknytning till temat.

Observera att det är studiedag för alla lärare fredag den 2/12, ingen undervisning denna dag.

Veckoplanering v 47

Svenska: Läsläxa med protokoll till fredag. Vi startar upp en ny skrivuppgift, instruerande text.

SO: Religion, vi fortsätter  jobba med judendom,kristendom och islam. Förhoppningsvis hinner vi påbörja ett grupparbete.

Teknik: Vi fortsätter med att arbeta med förpackningar, denna vecka pratar vi om vikten av att återanvända och återvinna.

No: Flyta eller sjunka. Experiment och faktatexter.

Veckoplanering v 46

Svenska: Barnboksveckan med stort fokus på läsning. På onsdag träffar klassen sina fadderbarn och läser högt för dem. De ska förbereda sig på tisdag, välja en lämplig bok och träna på att läsa med inlevelse. De får gärna ta med en lämplig bok att läsa högt ur hemifrån.På torsdag fm är det tipspromenad och utklädning(valfri) med litterärt tema. Vi har också popcornläsning den dagen. Man tar med egna popcorne eller frukt och saft eller dryck. Ej läsk!

Läxa till fredag: Läsläxa med läsprotokoll och läslogg.

Matematik:
Vi har påbörjat ett nytt kapitel som handlar om temperatur och diagram. Prata gärna med era barn om begreppen: plusgrader, minusgrader, temperaturen sjunker och temperaturen stiger. Detta är första gången eleverna möter minustal, så det kan vara lite svårt med stigande minustemperaturer. Inga läxor. /Ulrika

SO: vi jobbar nu med religion. Vi tittar på olika religiösa föremål från de tre Abrahamitiska religionerna.

No: Vi gör pråmar av aluminiumfolie och undersöker hur formen på en pråm påverkar hur många stenkulor den kan lasta.

Teknik: Vi påbörjar ett nytt arbetsområde "Förpackningar" som vi kommer att arbeta med resten av terminen. Denna vecka läser vi en text om förpackningar och gör en tidslinje över förpackningens tekniska utveckling.

Engelska läxa måndag 14/11: lär dig följande glosor utantill skriftligt

Besöka- visit, flytta- move, helg- weekend, lägenhet- flat/apartment, presentera- introduce, strålande- brilliant, stökig- messy, varuhus- department store, våga- dare samt namn på följande ämnen: math, cookery, art, PE, history

Vecka 45

Svenska: Läsläxa med läslogg till fredag.

No: Vi gör experiment och väger och lika föremål. Spelar föremålets vikt någon roll för om det flyter eller sjunker? No-proven om "Sinnena" är rättade. Vi går igenom de rätta svaren och bedömningen på onsdag. Eleverna uppmanas att ta hem proven och visa för förälder. /Mikael

Teknik: Vi gör NTA-uppdrag 6 och försöker få en lerklump att flyta.

Veckoplanering v 43

Matematik:

Eleverna har haft prov i matematik denna vecka. Proven lämnas tillbaka efter höstlovet, vecka 45.
Nästa vecka fortsätter vi med vikt och volym. Veckomålet är att hinna räkna dessa uppgifter: 29-31, 34-35, 37, 39-42, 48-52, 53-54, 57-58, 60, (eller motsvarande område: decimaltal med kilogram om man räknar i annan bok.)

Teknik: Vi fortsätter att arbeta med papprets betydelse för människan och samhället, vi tittar även närmare på skirvkonsten och hur den utvecklats.

Engelska: måndag diagnostiskt prov på Unit 1. Träna på följande: stava tal 1-20, läs texten The Big Apple Girl, klockan, namn på månaderna, årstiderna och veckodagarna. Repetera maträtter, ämnen, prepositioner samt verbet "to be".

SO: prov på fredag. Politik  Du kommer att få information om vad du ska kunna.

Svenska: Vi jobbar på för att avsluta våra två skrivprojekt Huset och tidningsartikel. Efter lovet ska vi jobba mer med läsning. Då kommer det också att bli läsläxor under en treveckorsperiod. De som vill kan börja  med läsläxan på höstlovet(läslovet).

No: Vi fortsätter med "Flyta eller sjunka" och gör förutsägelser och experiment.

Veckoplanering v 42

Engelska fredag: välj en årstid och berätta allt du vet om den, så som vilka månader som ingår, vad det är för väder, vad, om något man firar och varför och allt annat du vill delge mig.

Matematik: På torsdag vecka 42 är det matteprov på kapitel 1-3 i Matte Borgen. Detta ska eleverna kunna:

Storleksordna stora tal
Uppställning + och –
Multiplikation och division med nollor (tex 500x20 och 600/20)
Omkrets och area
Mil och kilometer (omvandling däremellan)

Det finns sammanfattningar på sidan 37, 65 och 95 i matteboken.
På sidorna 154-156 finns repetitioner på kapitel 1-3.

Teknik: Vi arbetar och undersöker papprets betydelse för teknikutvecklingen.

No: Vi börjar på terminens NTA-tema: "Flyta eller sjunka".

Svenska: Vi arbetar med att skriva och läsa tidningartiklar.

So: Sista veckorna med politik. So-prov fredag den 28/10

Veckoplanering v 41

Matematik:
Veckomålet är att hinna färdigt Diagnos 2 i kapitlet om Geometri.

NO: Till måndag 10/10 ska instuderingsfrågorna på sidorna 44 och 67 vara klara. Vi har arbetat ca 2 lektioner med det i skolan. Onsdag den 12/10 har vi ett förhör på instuderingsfrågorna. Jag har uppmanat eleverna att låna hem en lärobok så de även kan läsa delar av texten. /Mikael Ohlsson

Vi börjar på terminens NTA-tema: Flyta eller sjunka

Teknik: Vi arbetar med teknik på vikingatiden. Vi jämför tekniska föremål mellan stenåldern och vikingatiden (båtar, hus, kläder).

So, samhällskunskap: Vi fortsätter arbetet med politik, demokrati och diktatur.

Svenska: Skrivuppgift HUSET fortsätter. Vi har även under hösten läst och lärt oss hur en tidningsartikel är uppbyggd. Nu är det dags att skriva en egen.

Veckoplanering v 40

Engelska: Vi har tränat på förmågan att uttrycka sig skriftligt och eleverna har fått skriva ett brev efter en angiven mall. De ska göra kamratbedömning på varandra brev. De har också jobbat med grammatikmomentet "There is/are".

Svenska: Vi arbetar med återberättande och förklarande texter. Läser och skriver i grupp, i par och enskilt. Kamratbedömning av skrivuppgift.

Läxa: Kapitel 3 i Huset måste avslutas denna vecka. Ta hem eller gå till läxhjälpen på tisdag om du vet att du inte hinner bli klar i skolan på tisdag.

Matematik: Vi fortsätter att arbeta med decimaltal nästa vecka och veckomålet är att hinna med diagnos 3, vilket flera redan har hunnit. Vi kommer också att arbeta med geometri och problemlösning.

SO: samhällskunskap: Uppföljning av läxförhör och repetition av Lag och rätt. Politik: demokrati och diktaturbegreppen. Hur Sverige styrs.

NO:   Vi gör klart instuderingsfrågorna till kapitlet om "Våra sinnen". Detta kommer att bli läxa till nästa vecka (41).

Teknik: Vi arbetar med teknik på vikingatiden. Vi jämför teknikenutvecklingen mellan stenåldern och vikingatiden.

VECKO PLANERING V 39

No: Hjärnan och droger.

Matematik: Uppgifter som eleverna ska hunnit räkna till på fredag: Matteborgen: 26-28, 31, 33-35, 38, 41-42, 44, 48-51, 56-59.

Läxa i engelska fredag 23-e september: Läs texten Hungry?” sid. 10 i Textbook, och lär dig glosorna skriftligt (se lektionsplaneringen)

Svenska: se föregående vecka.

Läxa till torsdag 29 september: Pratläxa- ett annorlunda pass. Skriv och rita hemma. Öva. Presentera i mindre grupp

SO. samhällskunskap - Hur Sverige styrs, begrepp som politik, statsskick, demokratii, monarki

Teknik: Vi arbetar med teknik på stenåldern och diskuterar en stens användbarhet.

VECKOPLANERING V 38

Fotografering tisdag 20/9 kl 13.25

Matematik: Vi påbörjar ett nytt kapitel som handlar om decimaltal, enligt vår planering. Veckans mål är att hinna med avsnittet om tiondelar. (Uppgift 1-5,8-12, 14-17, 19, 22-24)

Teknik: Vi utarbetar förslag på lösningar till ett problem som kan lösas med hjälp av teknik.

Svenska: Vi arbeter vidare med våra två skrivuppgifter. Återberättande text, tidningsartikel, och berättande text. Gemensam och individuell läsning.

SO, samhällskunskap: Vi avslutar området Lag och rätt och övergår till Politik, demokrati, diktatur. Hur styrs Sverige

Läxa till fredag 23/9: Läs igenom dina anteckningar om Lag och rätt. Kan du förklara begreppen? Kan du resonera om brott och straff? Det blir ett skriftligt förhör först och senare pratar vi om frågorna och sammanfattar.

Läxa i engelskamåndag 19-e september: Läs texten och lär dig glosorna till ”Time for a break” sid. 9 i Textbook MUNTLIGT. Se lektionsplaneringen.

Mer engelska: v 37-50 ska eleverna varje vecka göra en utmaning på engelska, skriva en kommentar till hur det gick och visa det för mig varje fredag. De har fått en lista med utmaningar.

VECKOPLANERING V 37

LÄXA I ENGELSKA MÅNDAGEN 12/9: Se lektionsplaneringen och lär dig prepositionerna utantill skriftligt. Träna på att använda dem i meningar.

No: Vi arbetar med "Hörseln", "Ljud" och "Hörselskador". Vi ser film, läser texter och gör skrivövningar.

Teknik: Vi undersöker tekniska föremål (vad föremålet används till, hur människan kom på föremålet och hur föremålet kanske kommer se ut i framtiden).

Svenska: Vi arbeter vidare med våra två skrivuppgifter. Återberättande text, tidningsartikel, och berättande text. Gemensam och individuell läsning.

So: samhällskunskap - lag och rätt. Vi arbetar med förståelse av ord och begrepp. Vi börjar även arbeta med demokrati/ diktatur eftersom de begreppen hänger ihop med våra grundlagar.

VECKOPLANERING V 36

 

No: Vi har börjat med arbetsområdet "Våra sinnen". Vi ser film, läser texter och övar på att göra tankekartor. Vi pratar om hur man lär sig med hjälp av bilder och hur man hittar fakta i en text.

Svenska:

Skrivning: Vi arbetar med återberättande texter, till exempel tidningsartikel, samt en ny uppgift - berättande text  Huset som kommer att pågå under hela höstterminen.

Läsning: Vi läser Den fantastiska historien om katten som försvann av Michael Morpurgo

So: Vi fortsätter med Lag och rätt och lär oss viktiga begrepp inom området.

VECKOPLANERING V 35

LÄXA I ENGELSKA MÅNDAGEN 29/8: Lär dig följande ord utantill MUNTLIGT

The Olympic Games- Olympiska spelen; Compete- tävla;Competition- tävling; Torch- fakla; Archery- bågskytte; ; Athletics- friidrott; Diving- simhopp; Equestrian- ridsport; Sailing- segling; Wrestling- brottning; Shooting- skytte; ; Swimming- simning; Canoeing- paddling; Fencing- fäktning; Rowing- rodd; Mounting biking - bergscykling

LÄXA I ENGELSKA FREDAGEN 2/9: 

Se lektionsplaneringen som delats ut till eleverna. Läxan är SKRIFTLIG.

Svenska: Vi börjar arbeta med att skriva återberättande texter. Ingen läxa.

SO: Vi arbetar med samhällskunskap; Lagoch rätt.  Ingen läxa

No: Vi har börjat med arbetsområdet "Våra sinnen". Vi ser film, läser texter och övar på att göra tankekartor. Ingen läxa.

Dela:
Kategorier: