Klass 5d

 Vecka 43 (23-27/10)

Vi påmminner alla vårdnadshavare i år 5 att svara på den enkät som ni fått mailade till er från CMA Research. Enkäten ska vara besvarad senast den 20/10.

Läxhjälpen kommer att vara på måndagar mellan kl 15.00-16.30 i Gröna rummet. Varmt välkommen!

Teknik: Vi arbetar vidare med NTA-lådan Papper. Halva gruppen kommer att få tillverka papper medan andra halvan läser en text och svarar på frågor.

Matematik: Únder veckan avslutar vi kapitel 3 och arbetar vidare med problemlösning. Under onsdagslektionen kommer eleverna arbeta med geometri i de flexibla undervisningsgrupperna.

Svenska: Vi lär oss om stavning med j-ljudet och pratar om hur verb kan skrivas i olika tempus.  Eleverna ska skriva en egen broschyr med text och bild.

No: Vi pratar om olika begrepp, gör några övningar med vår egen kropp och repeterar inför provet. 

Idrott: Dans

So: Fortsätter med kristendomen.

 

Hemuppgifter

Teknik: Ni som inte lämnat in teknikläxan "Pappersjakt" behöver göra det.

SO: Läsa/Lyssna och öva på sid 96-107 till tisdag 24/10.              

Matematikprov den 26/10 på kapitel 1 Stora tal och kapitel 3 Decimaltal. Du kan förbereda dig inför provet genom att läsa igenom informationsrutorna på gröna sidor, sammanfattningarna på sid 37 och 95 och räkna repetitionssidorna 154 och 156 i matematikboken. Räkna gärna uppgifter på blåa eller röda sidor och utmaningen för varje kapitel om du inte har hunnit med det under lektionerna.

 

 

 

Dela:
Kategorier: