Klass 6d

Vecka 47

Teknik: Vi fortsätter programmera.

NO: På tisdag (21/11) skriver vi ett prov till kapitlet Ämnen runt omkring oss (sida 58-73). Har du varit närvarande och aktiv på lektionerna kommer du klara diagnosen. Kontrollera att du kan: frågorna på s. 58, målen på sida 59 och rutorna på sida 73. Du kan träna i bingel.se (uppdraget heter Ämnen runt omkring oss) och träna på denna quizlet. På torsdag påbörjar vi ett nytt arbetsområde, Universum. 

Matte: Nu har båda klasserna gjort sina muntliga nationella prov och jag ska vara med på alla lektioner igen. Vi fokuserar på matteboken och att möta andra sorters problemställningar. Vi arbetar med kängurun (ett material utgivet av ncm - kungliga vetenskapsakademien och med gamla nationella prov. Allt det materialet finns tillgängligt på nätet, men om ni tittar på det är det bra om ni har i åtanke att vi arbetar med det lärarlett på lektionstid så det är bra om ni inte "hastar fram till svaren". 

IDH: Simning på fredag. medtag badkläder och handduk.. Gäller varje fredag v.47-49. Onsdagens lektion blir skriftligt test (Nödsituationer). information om var förhöret hålls meddelas under måndag 20/11

Kom ihåg: Matteläxan är fredag till fredag, varje vecka enda fram till jul.

 

Vecka 46

Teknik: Vi loggar in på code.org och börjar programmera!

NO: Vi kommer denna vecka att arbeta med Ädla metaller och Andra metaller.

Vecka 47 (tisdag 21/11) kommer vi att göra en diagnos på kapitlet Ämnen runt omkring oss (sida 58-73). Har du varit närvarande och aktiv på lektionerna kommer du att klara diagnosen. Kontrollera att du kan: frågorna på s. 58, målen på sida 59 och rutorna på sida 73. Du kan träna i bingel.se (uppdraget heter Ämnen runt omkring oss) och träna på denna quizlet.

Vecka 45 

NO: Vi arbetar vidare med Ämnen runt omkring oss, vi läser om Ämnen i jordskorpan och Att få fram metaller ut berget. Det finns en quizlet till arbetsområdet som du kan träna på hemma. Du kan även titta på en film om kolets kretslopp, vi har arbetat med det hela vecka 43 och det är viktigt att du nu förstår hur kolets kretslopp fungerar. Har du inte hunnit rita och skriva om kolets kretslopp får du göra klart det hemma.

Teknik: Vi påbörjar ett nytt arbetsområde Programmering och har en introduktionslektion.

Hemuppgifter: 

NO - om du inte är klar med bilden och texten om kolets kretslopp får du göra det hemma så att du ligger i inte hamnar efter.

Vecka 44 - höstlov

Vecka 43

Måndagen den 23/10 åker klassen till Vasamuseet, kom ihåg att ta med matsäck och gärna en långärmad tröja, det är lite svalt där. Vi börjar i vanlig tid och har lektioner enligt schema när vi kommer tillbaka.

NO: Vi arbetar vidare med Ämnen omkring oss. Vi går igenom Kolets kretslopp (s. 62-63) och Ämnen i jordskorpan (s. 64-65). Kolets kretslopp är klurigt att förstå, här är en film som kan vara till hjälp. Det finns även en quizlet med begrepp kopplad till arbetsområdet. 

Matte: Vi har börjat titta på gamla nationella prov. Proven kommer från Skolverkets hemsida och är tillgängliga för alla. Det är en jättebra träning för eleverna, de vänjer sig vid formuleringar och får lära sig vad som egentligen efterfrågas när det står "visa hur du har tänkt". I veckan ska alla hinna göra diagnosen, senast på onsdagslektionen. Var och en tar ansvar för att ligga i fas med planeringen (på måndag börjar vi på s. 78).

Slöjd: Inlämningsuppgift i slöjd har presenterats och delats ut. Uppgiften består i två st. delmoment som ska vara ca en A4 vardera. Den ena uppgiften ska handla om en valfri designer, hantverkare, arkitekt, konstnär eller liknande. Den andra ska handla om en valfri ungdomskultur. Lämnas till Anders eller Ullis senast vecka 47.

Vecka 42

Måndagen den 23/10 åker klassen till Vasamuseet, kom ihåg att ta med matsäck och gärna en långärmad tröja, det är lite svalt där. Vi börjar i vanlig tid och har lektioner enligt schema när vi kommer tillbaka.

Bild: LÄXA i Konsthistoria/Bildanalys.  Arbetsblad utdelat men uppgiften finns även på bildbloggen www.solbilden.blogspot.se under åk6 läxor. Lämnas in så fort som möjligt men senaste datum för inlämning är v43.

NO: Vi arbetar vidare med vårt nya arbetsområde, Ämnen runt omkring oss. Vi läser om Olika ämnen (s. 60-61) och Kolets kretslopp (s. 62-63). Det finns en quizlet kopplat till arbetsområdet, Ämnen runt omkring oss, som ni kan börja titta på. Det är många nya begrepp och vi kan behöva fylla på vår quizlet. 

Teknik: Vi redovidas läxan (intervjuuppgiften) i smågrupper och arbetar sedan med vad det innebär att vara Nätsmart

Vecka 41

Matteproven har skickats med hem idag. De behöver inte komma tillbaka, jag har sparade kopior. 

Teknik: Vi arbetar vidare med Datorkunskap och lär oss mer om källkritik.

NO: Vi går tränar på att beskriva, förklara och resonera, vi går dessutom igenom provet om Livets utevckling. På fredag påbörjar ett nytt arbetsområde, Ämnen omkring oss

Vecka 40

Bild: LÄXA i Konsthistoria/Bildanalys.  Arbetsblad utdelat men uppgiften finns även på bildbloggen www.solbilden.blogspot.se under åk6 läxor. Lämnas in så fort som möjligt men senaste datum för inlämning är v43.

MA: Matteprov del 1 på måndag 2/10 och del 2 på tisdag 3/10. Eftersom måndagslektionen är så kort släpper jag in eleverna tio minuter tidigare, så att de får 50 minuter på sig istället för 40 min. Provet omfattar kapitel 1 och 2 i boken. Det eleverna behöver kunna är positionssystemet, både till höger och vänster om decimaltecknet, räkna multiplikation och division med decimaltal. Procent-räkning kommer också på provet, att räkna ut rabatt och omvandling mellan bråk och procent. Som vanligt handlar första delen om rena beärkningsuppgifter och andra delen är textuppgifter. Träna därför på båda typerna av uppgifter hemma. Kom ihåg att grönan har öppet varje fredag om man vill ha lite extra hjälp med pluggandet!

Här är matteplaneringen för 40-43: 

Teknik: Vi arbetar vidare med Datorkunskap, vi tränar på att söka information.

NO: Denna vecka skriver ett avslutande prov för arbetsområdet Livets utveckling

Här är några tips på hur du kan öva inför NO-provet:

- Läsa sida 42-57 i Koll på NO.

- Kontrollera att du kan svara på frågorna på sida 42 och 57.

- Träna begreppen i quizleten Livets utevckling (Koll på NO kapitel 2)

- Repetera i Bingel

PÅMINNELSE! Inga parfymerade produkter är tillåtna och det gäller då även slime.

Vecka 39

Påminnelse om att alla måste lämna in ledighetsansökan för klassresan. Alla har fått beviljat ledighet men ansökan måste in.

Teknik: Vi arbetar vidare med Datorkunskap, vi går igenom hur en dator är uppbyggd, samt begreppen nätverk och molntjänst. Vi börjar sortera bland våra dokument. 

NO: Vi arbetar vidare med Livets utveckling. Vi tittar närmare på Charles Darwin, Carl von Linné och Djurrikets stamträd (s. 54-55). Vi repeterar även kapitlet genom att göra en ordfläta och att träna i Bingel. Vi har prov på kapitlet tisdagen den 3/10 (s. 42-57 i Koll på NO).

Här är några tips på hur du kan öva inför NO-provet:

- Läsa sida 42-57 i Koll på NO.

- Kontrollera att du kan svara på frågorna på sida 42 och 57.

- Träna begreppen i quizleten Livets utevckling (Koll på NO kapitel 2)

- Repetera i bingel

Vecka 38

Fotografering måndag 18/9 14.25

Engelska: Läxa till måndag 18/9 Läs s.10-11 i Spotlight textbook - A tricky situation. Läs högt flera gånger - översätt.

NO: Vi fortsätter arbeta med Livets utveckling. Denna vecka övar vi på att beskriva och förklara, utifrån dinousariernas tid. Om du vill träna på begrepp till denna övning finns det ett uddaterad version här. Vi läser också om Däggdjuren blir vanligast (s. 52-52).

Teknik: Vi fortsätter arbeta med Datorkunskap och sorterar/rensar i våra mappar på datorn. 

Vecka 37

Orientering på tisdag, kom ihåg klader efter väder och matsäck.

SO-geografi: Vi avslutar arbetet med jordens yttre och inre krafter.

Torsdag 14/9:  Prov- se papper med vad du ska kunna.

Svenska: Vi arbetar med förklarande texter samt gemensam läsning och bearbetning av skönlitterär text.

Teknik: Vi arbetar vidare med Datorkunskap, denna vecka kommer vi att prata om datorna uppbyggnd, hur ett nätverk fungerar och vad mjukvara är för något. Ni kommer att få sortera era skolarbeten i mappar, för att skapa en bättre överblick. Nu förväntas ni kunna de begrepp som vi tränat på i denna quizlet

NO: Vi arbetar vidare med Livets utveckling och denna vecka kommer vi att lära oss mer om dinosaurierna (Djuren erövrar land s. 50-51 i Koll på NO). Vi kommer även att göra en skrivuppgift där ni får träna på att använda begrepp när ni beskriver och förklarar (om dinsosaurier).  

Ma: Vi är nu färdiga med kapitel 1 i matteboken. Nedan finner ni ett dokument som visar när det är mattebokslektion och när det är problemlösningslektion. Det kan vara bra att ha koll på om man är borta eller behöver lägga upp sin tid för att hinna räkna alla sidor innan veckan är slut. 

Vecka 36

So - geografi- fortsatt arbete med jordens yttre och inre krafter.

Prov i so blir det torsdagen den 14/9 på sidorna 8-15 i Geografiboken och alla anteckningar.

Svenska: Vi jobbar vidare med förklarande texter och gemensam läsning och bearbetning av Ett hål om dagen. samt muntliga övningar

En: Arbete med Spotlight och muntliga övningar.

Läxa till måndag den 11/9: Texten på sidan 9 i Spotlight. Läs högt och tyst. Ord och meningar på övningspapper.

NO: Vi arbetar vidare med Livets utveckling och tittar närmare på Livet i havet (s. 46-47), Fiskarnas tid (s. 48) och Livet uppe på land (s. 49). Vi arbetar med centrala begrepp och tränar på att förklara och beskriva livets utveckling. Här är en länk till den quizlet vi gjorde till Livets utveckling så att du kan träna på orden hemma, vi kommer att fylla på quizen med fler begrepp. 

Teknik: Vi arbetar vidare med Datorkunskap och fortsätter att titta närmare på datorns olika delar (hårdvara). Vi pratar även om begrepp som input, putput och mjukvara.

Ma: I slutet av den här veckan ska alla ha gjort diagnosen för kapitel 1. Diagnosen ska göras på dator, i ett program som heter digiexam. Skolan har precis startat igång arbetet med digiexam och det är ovant för både mig och eleverna men jag är övertygad om att det kommer bli lättare allt eftersom vi jobbar mer i det. Här hittar ni planeringen: 

Idh: Vi tränar orientering inför 12/9 då vi har friluftsdag i Kallhäll med orientering som en av aktiviteterna. Testat på APP spelet ”Turf” med blandad framgång tyvärr. Har varit roligt och uppskattat men tyvärr ibland krånglat för vissa.

På idrottsbloggen hittar ni Terminsplaneringen.

13/9 har 6D förhör på orienterings teori. Papper utlagda på idrottsbloggen under ”åk6”

Vecka 35

Svenska: Vi läser en gemensam bok Ett hål om dagen av Louis Sachar. Vi bearbetar läsningen i samtal, bild och i skrivuppgifter. Vi har också påbörjat ett samarbete med so, där vi tränar på att skriva förklarande texter.

Läxa: Läs klart tom kapitel 7 i Ett hål om dagen till onsdag.

Engelska: Den första delen av höstterminen kommer att ägnas åt mycket muntliga uppgifter iom att det är den muntliga delen av NP som ska genomföras from v 45. Parallellt ska vi jobba med vår bok Spotlight 6 med olika typer av texter, grammatik, tal-och skrivövningar.

Homework until Monday 4/9: Make an interview with a person and tell a small group in class. Write questions and answers and practise at home. Hand in the written paper.

SO- geografi: Vi arbetar med jordens yttre och inre krafter.

NO: Vi fortsätter att arbeta med området Livets utveckling och tittar närmare på Tiden på jorden (s. 44-45) och Livet i havet (s. 46-47).

Teknik: Vi påbörjar arbetsområdet Datorkunskap och tittar närmare på datorns olika delar, det finns en quizlet för de centrala bregepp. 

Matte: Vi fortsätter med decimaltal blandat med taluppfattningsövningar och problemlösning. En lektion i veckan går garandterat till annat arbete än boken. Läxa till måndag: Om man inte är färdig med sidan 12 ska man räkna dit, så att man är redo för s. 13 på måndageftermiddag.

Vecka 34

NO: Introduktion av terminens första arbetsområdet, Livets utveckling.

Teknik: Introduktion av terminens arbetsområden.

Ma: Alla har fått sin nya mattebok och en planering. Planeringen kommer även inom kort läggas ut här på hemsidan. Läxa i matte är att till på måndag skriva ett brev till mig där det framgår vad du tycker är svårt, roligt och bra för mig att veta i din relation till matematikämnet. Se instruktion. Brevet kan lämnas analogt eller skickas digitalt.

 

Inför skolstarten

Hej alla sexor och välkomna till ett nytt spännande läsår. Onsdag och torsdag är mentorsdagar och tiderna  är 8.10 - 14.00. På fredag börjar vi läsa enligt schema som delas ut på onsdag. Torsdag den 17/9 ska vi ha en utedag då vi går till Akalla by där vi äter lunch och har några trevliga timmar tillsammans. Det är viktigt att du klär dig i bra skor och kläder efter väder. Vi tar lunch från skolan men du bör ta med extra vatten och du får gärna ta med frukt eller en macka. Det blir kul att se er igen!

 

Dela:
Kategorier: