Lag 5

 

Välkommen till arbetslag 5

Arbetslag 5 finns i A-huset, i arbetslag 5 finns 5a, 5b, 5c och 5d

 

Välkomna till ett nytt läsår på  Solhemsskolan!
Se info under respektive klass
 

Vecka 34

Kom ihåg att lämna in blanketten för "Ordningsregler" och "Rutiner gällande bokutlåning" så snart som möjligt!

På måndag ska eleverna göra terminens val för "Elevens val". Eleverna har fått hem ett häfte med de möjliga valen och vi har bett dem diskutera de möjliga valen med er vårdnadhavare. 

Välkomna på föräldramöte tisdagen den 22 augusti, klockan 18.30-20.00. Vi samlas i musiksalen som ligger högst upp i A-huset.

Tider för utvecklingssamtalen torsdagen den 31 augusti kommer i början på vecka 34.

Mentorer i lag 5  

Anders Friström
Johanna Thulén
Kristoffer Karnik
Mikael Ohlsson 
Sara Tobiasson  
Sofia Solman                       

anders.fristrom@stockholm.se
johanna.thulen@stockholm.se
kristoffer.karnik@stockholm.se
mikael.ohlsson@stockholm.se
sara.tobiasson@stockholm.se
sofia.solman@stockholm.se

Övriga undervisande lärare:

Sandra Hilberth (svenska, teknik)
Ginnie Taylor (engelska)
Jana Hautala (engelska)
Ulrika Ljungström (slöjd)
Klara Granat (slöjd)        
Lena Rigmar (bild)
Tina Nordén (musik)
Anna Lindgren Wahlgren (idrott)

 

sandra.hilberth@stockholm.se
ginnie.dahlin@stockholm.se
jana.hautala@stockholm.se
ulrika.ljungstrom@stockholm.se
klara.granat@stockholm.se
lena.ringmar@stockholm.se
christina.norden@stockholm.se
anna.lindgren@stockholm.se

Solhemskolans exp.: 08-508 412 81 Tel klubben 08-50841272

 

 

Dela:
Kategorier: