Välkommen till klass 4A

v.49

V. 48

matematik

Nu på tisdag den 5/12 har eleverna matematikprov och det gäller både 4A och 4B.  Provet omfattar samtliga kapitel som vi har arbetat med fram till denna vecka. Till provet v. 49 ska eleverna kunna följande:

Skriftliga räknemetoder

Mätandets idé

Enhetsomvandlingar

Namnge geometriska- kroppar och figurer

Använda relevanta begrepp som hörn, sidor, vinklar och parallella. Eleverna ska kunna hitta likheter och skillnader mellan olika figurer.

Räkna ut omkretsen på enkla figurer.

När eleverna tränar inför provet kan de använda sig av matematikboken, Bingel, https://www.matteboken.se/

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/2282-geometriska-former.html

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/1291-langd-mm-cm-dm-m-km-och-mil...

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/409-enhetsomvandling.html

Eleverna har genomfört olika förtest under veckan. Med hjälp av dessa förtest vet eleverna vad de behöver repetera lite extra inför provet.

Lycka till!

Hälsning Jennifer

 

Vecka 47

 

Vecka 46

 

Vecka 45

Vecka 43

Vecka 42

 

Hej!

Angående vårt arbete med arbetsron tycker jag det har varit en hyfsad vecka med en långsam, positiv utveckling. Det vi även behöver öva på är att orka anstränga sig och lägga ner lite större ambition på de olika uppgifterna än man är van vid. De kan mer än de tror!

Utan att avslöja för mycket kommer vi ha två schemabrytande dagar nästa vecka. På tisdag uppmärksammar vi FN-dagen och på fredag avslutar vi innan höstlovet på ett annat, passande sätt… Det innebär att lektionerna inte alltid kommer att följa schemat mer än tidsramarna.

Vi startar en ny bokcirkel på måndag. Eleverna kommer att få olika roller att bearbeta texterna med. Det är jätteviktigt att man verkligen bearbetar sitt uppdrag för att kunna fortsätta vid nästa tillfälle och att man har med sig både boken och sitt skrivhäfte. Vi har ännu inte beslutat helt vilka böcker vi kommer att arbeta med.

Anna. Idrottslärare, undrar om någon har fått med sig fel skor hem efter idrotten. En elev i 4C fick nämligen fel skor med sig hem.

Info från skolans hemsida:
Skolinspektionen genomför just nu en enkätundersökning på Solhemsskolan. Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig till vårdnadshavare i åk 1-6. Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag för Skolinspektionens tillsyn. Svaren kommer även att sammanställas till statistik och skickas över till Skolverkets informationstjänst för föräldrar och elever. Du som vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge dina synpunkter om skolan via Skolenkäten. Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Du behöver en kod för att svara på enkäten, vänd dig till ditt barns klasslärare/mentor för att få koden. Svara senast 27/10.

Se bifogad info

Trevlig helg!

Madeleine

Klassen rader:

Den här veckan har vi jobbat med tidsmaskinen kap.3, i No har vi jobbat med hur man får en glöd lampa att lysa. I So har vi jobbat med Sverige. I matten har vi spelat lite matte spel och jobbat i matteboken. Slöjden, vi har bytt grupper så att de som hade textilslöjd har träslöjd och tvärt om. På idrotten vi har tränat på dans. Vi ändrade grupper i elevens val. Arbetsron har varit lite både och, vissa har pratat lite och stört och vissa var lugna och tysta. Strecken har blivit färre och bättre.

 

Glada hälsningar från Elsa och Romeo och resten av klassen.

 

Vecka 41

 

Frånvaro

Vid sjukdom måste vårdnadshavare anmäla frånvaro på skolwebben varje dag barnet är hemma. Anmäl gärna innan 7.30 så att vi har informationen när vi startar dagen.

 

Kontaktuppgifter till mentorer:

 

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: