Start

Solhemsskolan

                 Välkommen till Solhemsskolan

                                         Vi arbetar för att elever och personal ska ha
                           lust att pröva, rätt att göra misstag och mod att försöka igen

 

Bild på Skolplattformen

Stockholms stads Skolplattform

Du som är vårdnadshavare kan följa ditt barn på Skolplattformen. På Skolplattformen finns informationen samlad på ett och samma ställe och du får insyn i verksamheten och ditt barns utveckling. Vårdnadshavare loggar in på Skolplattformen med e-legitimation.

Läs om Skolplattformen här

Uppdatera kontaktuppgifter på
"Mina sidor"

Dela kontaktuppgifter med andra vårdnadshavare

Digital ledighetsansökan

App för Skolplattformen - IOS             - Android

Nyheter

 • Studiestöd i Gröna rummet

  Från torsdag 12/9 kl 15.15-16.15 kan du komma till Gröna rummet för studistöd.

  Välkomna!

 • Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

  Hej elever och vårdnadshavare!

  Hoppas att ni alla har haft en fin sommar och kommer laddade till ett nytt läsår! Nedan följer information om skolstarten, kommande föräldramöten samt utvecklingssamtalsdagen.

  Skolstart
  Skolstarten sker måndagen den 19 augusti klockan 09.00 i respektive klassrum.

  Föräldramöten
  I år har vi valt att lägga föräldramötena på fasta datum. Detta för att vi i skolledningen och skolans elevhälsoteam vill komma runt i alla klasser och presentera oss. För åk 5 och 6 kommer också en gemensam samling ske i musiksalen på Solhemsskolan med anledning av att eleverna i år kommer att få en egen dator.

  Föräldramötena äger rum följande datum:

  3 september
  Åk 6 start 18.00 (i musiksalen)
  Åk 5 start 18.30 (i musiksalen)
  4AB start 18.00 (i klassrummet)
  4CD start 18.30 (i klassrummet)

  5 september
  2-3 AB 18.00 (i klassrummet)
  2-3 CD 18.00 (i klassrummet)

  24 september
  F1ABCD 18.00 (i klassrummet)

  Utvecklingssamtalsdag
  Utvecklingssamtalsdagen under höstterminen infaller 10 september. Er klasslärare/mentor återkommer med mer information kring tider i starten av höstterminen. Under utvecklingssamtalsdagen är ordinarie undervisning inställd. Elever som går på fritidshemmen har omsorg på respektive avdelning (vissa sammanslagningar kan ske inom husen). Ordinarie personal är upptagna med samtalen så verksamheten kommer att bemannas med vikarier.

  I möjligaste mån ber vi er att anordna med omsorg för era barn på egen hand. Om inte det går är ert barn naturligtvis välkommen på respektive avdelning. Vi ber er att senast fredagen den 31 augusti anmäla om ert barn är ledigt eller kommer till skolan på en uppsatt lista på respektive avdelning. Ni kan också kontakta avdelningen och lämna svar.

   

  Tveka inte att höra av er om ni har frågor!

  Hälsningar Martin Hellstadius Rangborg, rektor

Just nu

Extra säkerhetstester efter personuppgiftsincidenter

Vid två tillfällen under kort tid har Stockholms stad fått uppgifter om att obehöriga kunnat komma åt personuppgifter i skolplattformen. Incidenterna har anmälts till Datainspektionen. Med anledning av det inträffade kommer Stockholms stad att göra extra säkerhetstester av alla delar i skolplattformen.

Den första incidenten anmäldes till Datainspektionen den 23 augusti. Personuppgifter och elevdokumentation i skolplattformen hade varit möjliga att nå genom att, i inloggat läge, ändra på anropen till systemets databas och få fram personuppgifter man inte borde ha fått. Modulen ”Elevdokumentation” stängdes omgående och hålls stängd så länge arbete med att rätta felen pågår.

Under helgen inkom också uppgifter om att det var möjligt att i inloggat läge söka fram personuppgifter på vårdnadshavare från skolplattformens startsida. Staden gjorde en rättning under helgen, så att sådana sökningar inte längre är möjliga. Incidenten anmäldes till Datainspektionen den 27 augusti. För att nå uppgifterna krävdes förutom inloggning också att ange andra vårdnadshavares personnummer. Information som då var möjlig att få fram var vårdnadshavares namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

– Under kort tid har Stockholms stad uppmärksammats på och hanterat två personuppgiftsincidenter kopplade till skolplattformen. Det är allvarligt och med anledning av det inträffade kommer staden att göra nya säkerhetstester av samtliga delar i skolplattformen, säger Johanna Engman, it-direktör i Stockholms stad, och fortsätter:

– Vi är inte nöjda förrän skolorna har ett fungerande och säkert it-stöd, det är vår högsta prioritet.

De förnyade testerna är en del av den utredning av skolplattformens användarvänlighet och säkerhet som begärts av skolborgarrådet.

Skolplattformen består av följande delar, så kallade moduler:

Startsida
Pedagogiskt genomförande
Planering och bedömning
Elevdokumentation (för närvarande stängd)
Frånvaro och närvaro
Schema
Barn- och elevregister

 

https://www.stockholm.se/-/Nyheter/Om-Stockholm/Nya-sakerhetstester-efte...

Frågor och svar om befarad personuppgiftsincident:

https://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Skolplattformen/Fragor-och-svar-o...

Solhemsglimtar

Teckning Earth hour

Solhemsglimtar från 3d

Vi har jobbat med Earth hour.

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN

NYSTART FÖR SOLHEMS- OCH SOLHEMSÄNGENS SKOLAS FÖRÄLDRAFÖRENING

Skolan har under ett par år haft en vilande föräldraförening. Vi är en grupp föräldrar som tycker att det vore bra att föreningen kom igång igen för att kunna föra dialog med skolan och kunna driva frågor som är viktiga för våra barn.

Följande aktiviteter har föräldraföreningen drivit tidigare; Solhemsskolans dag, föräldravandring, säkra skolvägar, föreläsningar och kontinuerlig kontakt med skolans ledning i aktuella frågor.

För att kunna göra detta krävs det fler intresserade – vi klarar inte detta själva! Den 6 maj kl 19 ses vi på Caledonian och pratar om hur vi driver detta vidare. Är du intresserad av att delta? Har du frågor eller idéer? Mötet är förutsättningslöst, meddela senast den 29 april på bianca.naslund@telia.com om du vill vara med!

Lunch

Dagens lunch finns på länken nedan.

Frånvaroanmälan

Anmäl i första hand med:

• App eller SMS
• Via Skolplattformen (med e-leg)