5a

 

Välkomna till klass 5a

Veckobrev, inför vecka 42 

Inledning 

Välkommen till klass 5As veckobrev! Här får du information om vad vi gör i skolan, viktiga datum, viktig information från ämneslärare. 

Information om veckan som varit 

Arbetsron har varit något bättre denna vecka, men det krävs en hel del påminnelser för att alla ska komma ihåg.  

På svenskan arbetar vi vidare med läsförståelse, både i klassen och i Flex-grupperna.  Det är viktigt att eleverna läser mycket hemma, framförallt för att öka sin läshastighet. Vi arbetar även vidare med återberättande text/nyhetsartiklar.  

På So har vi återkopplat både till valprovet och en resonerande, skriftlig uppgift genom att diskutera olika svarsalternativ och bedömning med hjälp av elevexempel och bedömningsmatriser. På måndag har vi ett avslutande prov i politik innan vi börjar nästa område - religion. Jag håller som bäst på att knåpa ihop en religionsplanering. Lägger ut den när den så fort den är klar.  

Eng: Vi har gått igenom en nu text och glosor till nästa vecka. Dessutom har vi tittat på film om London (som texten handlar om), gjort både muntliga och skriftliga uppgifter om städer (London).  

Inför nästa vecka 

Svenska: Vi fortsätter arbetet med nyhetsartiklar och läsförståelse.  

Matematik: Vi börjar bli klara med kapitel 3 “Decimaltal”. Vi kör Bingel och tränar vidare. Vi tjuvstartar på kapitel 4 “Vikt och volym”. 

Engelska: Hemuppgift -text och glosor till torsdag v.42 

SO: .Prov måndag v.42 

NO - Nytt arbetsmoment inom KROPPEN är andningen och dess funktioner. 

IDH - läs om idrottsämnet här; http://solhemidrott.blogspot.com/ 

 

Kom ihåg: 

Måndag: Idrott. So-prov 

Tisdag: Idrott  

Onsdag: 

Torsdag: Teknik- intervjuläxa, Engelska text+glosor 

Fredag: no läxa - en text om andning 

 

Viktiga datum:  

15/10 so prov 

3/12 Studiedag

 

 

V. 41

Vi har fått en ny kille i klassen, Yasin. Välkommen!

Det är fortfarande pratigt på många håll, vilket påverkar arbetsron och tar en hel del av vår arbetstid. Det tar tid att komma igång när lektionen börjar och när vi byter aktiviteter. Prata gärna hemma om detta.

Denna vecka har vi arbetat en hel del med hur du som elev visar att du lyssnar och arbetar aktivt under lektionerna. Tänk på att det är ditt ansvar att visa din lärare vad du kan.

Sv: På svenskan arbetar vi med läsförståelse, både i klassen och i flex-grupperna. Det är viktigt att eleverna läser mycket hemma, framförallt för att öka sin läshastighet. Vi arbetar även vidare med återberättande text/nyhetsartiklar.

So:Vi har bearbetat faktatexter på olika sätt och gjort ett valprov, för att se vad vi kan och vad vi behöver prata mer om. Alla elever har fått ett häfte (faktatext) att läsa på till provet v.42.

Eng: På engelskan har vi arbetat med glosorna till veckans hemuppgift, skrivit om djur och fanatasidjur.

MA: Vi jobbar med kapitel 3 "Decimaltal".  Kapitlet ska vara klart under vecka 42. Vi tränar med hjälp av bingel.se. Något som man även kan göra hemma.

No: Alla ska kunna namn, funktion och placering på några utvalda inre organ kopplat till matspjälkningen. Ytterligare ett mål är att förstå varför kroppen behöver äta och vad maten innehåller. Det finns uppgifter på Bingel där ni kan repetera centrala begrepp.

Inför nästa vecka

Svenska: Vi fortsätter arbetet med nyhetsartiklar och läsförståelse.

Matematik: Nu påbörjar vi ett nytt arbetsområde “Procent och sannolikhet”. På tisdag delas en ny planering ut, tänk på att du har ett eget ansvar att se till att du ligger i fas med planeringen.

Engelska: Genomgång av ny text och glosor till torsdag v.42

SO: Fortsatt arbete (slutfas) med politik. Prov måndag v.42

NO: Vi arbetar vidare med “Befruktning och fortplantning.”

Teknik: Vi arbetar vidare med “Datorkunskap”. På torsdag ska du lämna in intervjuläxan då du ska intervjua en vuxen/äldre person i sin närhet om dennes erfarenhet av datorer under uppväxten.

Kom ihåg:

Måndag: Idrott

Tisdag: Idrott

Onsdag:

Torsdag: Teknik- intervjuläxa, eng.läxa

Fredag:

Viktiga datum:

15/10 so prov

3/12 Studiedag

V. 40

MA: Vi jobbar med kapitel 3 "Decimaltal". Minsta veckomål är t o m sidan 78, man får gärna komma längre!

NO: Nu är vi färdiga med Europas sista vildmark. Fram till jul ska eleverna få möjlighet att lära sig mer om kroppen.  Arbetsområdet startar genom att ta reda på elevernas förkunskaper. Det kommer att göras utifrån en arbetsmetod som heter karusellen (kooperativt lärande). I grupp får eleverna skriva fram sina gemensamma kunskaper, vilket genomförs utifrån olika frågeställningar. 

Idrott: Vi har avslutat området friluftsliv med fokus på orientering. Eleverna har kämpat på riktigt bra ute varje vecka! From vecka 40 är vi inomhus på idrotten. Vi kommer att starta upp med området "Bollekar" kommande två veckor där vi övar de motoriska grundformerna kasta-fånga, men även andra förmågor som att anpassa sina rörelser till olika lekar/spel, samarbete och rumsuppfattning övas. Vi har besök på idrottslektionerna i form av en VFU-student från GIH (Gymnastik och idrottshögskolan) som gör sin första praktik hos Anna. Studenten kommer att få chans att öva sig i att planera och genomföra delar eller hela lektioner med samtliga klasser.

SV:  Vi jobbar vidare med återberättande texter i form av nyhetsartiklar på olika sätt. Dessutom övar vi läsning, lässtrategier och läsförståelse både på en av svenskalektionerna och i flesxgrupperna.

SO: Vi bearbetar fakta(texter) i läromedlet Upptäck - samhälle, på olika sätt och med olika uppgifter. Eleverna kommer att göra en liten skriftlig uppgift där eleverna ska få öva sig på att utveckla sina svar med bredd och djup utifrån en bedömnings matris, samt göra ett "valprov" för att få lite koll på vad de kan och vad de är osäkra på inför politikprovet. OBS! Valprovet är inget prov... fast det heter så. Måndag 8/10 har vi det slutliga so-provet. Kom ihåg att ni kan öva begrepp på webbapp.liber.se och läsa och lyssna på boken på inläsningstjänst.

Eng: Vi har gjort en hörövning, övat på nya texten, nya ord samt prepositioner.

Läxinformation

Teknik: Nästa vecka ska eleverna gå på pappersjakt i hemmet, se bifogade instruktioner i läxboken. Elevernas upptäcker och resultat ska vi sedan använda i undervisningen

Eng: öva på att läsa och förstå texten "New kid on the block" samt glosor till torsdag

Viktigt att komma ihåg:  

Måndag: Idrott, Studiestöd 15:30-16:15 

Tisdag:  Idrott

Onsdag: Flexgrupper i matematik 

Torsdag: elevens val, eng.läxa

Fredag:  Tervlig helg!

Kommande viktigheter: Aktiverar era användarkonton på SLI. Aktiveringen gör eleverna genom att gå in på mejlen via sitt användarkonto. Bekräfta länken som har skickats till eposten. Skapa sedan ett valfritt lösenord.  

Inläsningstjänst kommer eleverna åt genom sitt förnamn och oftast första bokstaven i efternamnet, exempel Jennifer J Lösenordet är detsamma som förra året, har minnet svikit? Fråga efter lösenordet på måndag under mentorstiden.  

 

Porträttfotografering fredag 28/9 kl.10.45-11.15

Vecka 39

MA: Vi startar upp kapitel 3 "Decimaltal". Under vecka 39 är minsta veckomålet t o m sidan 73. I flexgrupperna jobbar vi med taluppfattning.

SV: Vi arbetar med nyhetsartiklar. Nästa vecka kommer vi att börja med Flexgrupper i svenskan. Vi ska arbeta med läsförståelse i de olika grupperna en lektion i veckan under en femveckorsperiod. Dessutom kommer vi i klassen ägna en lektion i veckan till att arbeta med läsning, lässtrategier och läsförståelse.

So: Nu har alla partier presenterat sig och vi har haft val. Två partier fick lika många röster och gick segrande ur valet. Det var mycket spännande diskussioner och frågor som uppstod. Vi fortsätter nu med faktabearbetning och olika uppgifter inom politikområdet innan vi avslutar med ett skriftligt prov.

Eng: Ny text och glosor att öva på till nästa torsdag. Kom ihåg att man kan gå in på webben och öva. Vi har också tränat på prepositioner på olika sätt.

No/Teknik: Nästa vecka kommer vi att starta upp teknikämnet och NTA-lådan som handlar om papper. Första lektionen går ut på att ta reda på elevernas förkunskaper samt deras önskemål inför temat, vilket sker med hjälp av ett VÖL-schema. VÖL står för Vet, Önskar veta och Lärt mig. Utifrån elevernas underlag försöker jag sedan se vad som ryms inom temat, då elevinflytande är viktiga inslag.

Läxinformation

No-prov: fredagen den 28/9 är det prov på kapitlet Europas sista vildmark.

OBS! Mycket sen information...  Vi har skolfotografering onsdag 19/9!

Vecka 38

Ma: Vi fortsätter med kapitel 1 "Stora tal". Eleverna har fått en veckoplanering som vi försöker följa. Vi behöver lite extra tid och fortsätter med detta kapitel även vecka 38.

No: Nästa vecka ska vi avsluta kapitlet som handlar om Europas sista vildmark. Vi kommer att läsa om djur och växter i Alperna. Eleverna kommer att jämföra det svenska fjället med alperna och det gäller inom områdena berg, träd, växter och djur. Läsningen kommer också att fokusera på människans påverkan på naturen. Förutom läsning av texter kommer vi att titta på två olika filmer. Den ena handlar om räven och den andra om djur och dess anpassningar. Behöver ni extra repetition kan ni titta på filmerna hemma, följ länkarna nedan. Viktiga begrepp som kommer att bearbetas i undervisningen är Alperna, artrik, bergskedja, bördig, exploaterad, trädgräns, fjälltopp, dvala, hanen, hona, kadaver, koloni, skövla, utrotad och alptopp.

 No-filmer:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD 1927

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD  269

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD 2845

Prov i No den 28/9: Ni har läxan under två veckor och det är hela kapitlet som heter Europas sista vildmark.

IDH: Vi är fortsättningsvis utomhus på idrotten hela september månad. Kläder efter väder gäller. Vid ihållande regn under lektionstiden är vi inne. Vi övar förmågan att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, kartors uppbyggnad och symboler samt lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Fr.o.m. vecka 40 dvs. 1/10  är vi inomhus. OBS! tisdag 18/9 är det en idrottsdag ute i Kallhäll. Vi kommer att vara utomhus hela dagen så kläder efter väder är extra viktigt och att matsäck och vattenflaska är nedpackad. Jag vill även passa på att be alla elever som har möjlighet att ta hem appen "Turf" som vi kommer att försöka använda under lektionstid för orientering med digitala hjälpmedel. Detta är alltså inget krav från skolan utan en önskan till de som har möjlighet. Mer information om "Turf" finns på idrottsbloggen. Välkommen att kika in på bloggen för ämnet Idrott och hälsa om ni vill läsa lite mer om idrottsämnet på Solhemsskolan samt en mer detaljerad terminsplanering; http://solhemidrott.blogspot.com/ Skolplattformen kommer senare att ersätta bloggen. Hälsningar Anna :)

Sv/So: Även denna vecka har vi mixat svenska och so, då eleverna har skapat egna partier, skrivit ett paritprogram, gjort en valaffisch samt en powerpoint där de ska presentera och argumentera för sitt parti. Nästa vecka är det dags för denna presentation och ett val. Efter det återupptar vi arbetet i svenska med återberättande text/nyhetsartikal för att öva på denna struktur och att skriva egna. På  so kommer vi fördjupa oss lite mer i faktatexterna om politik i vårat läromedel "Upptäck" (fiins även på inlsäningstjänst). Vi ska då jobba med begrepp och läsförståels av stoffet. Efter avlsutad period kommer ett skriftligt prov på avsnittet vi har arbetat med. Dag för det är ännu inte bestämt då vi får se hur mycket tid faktabearbetningen tar.

Eng: Vi har denna vecka bearbetat en ny text (se hemuppgift), repeterat verbet "be" samt gjort både muntlig och skriftliga personpresentationer. Ny hemuppgift till torsdag 20/9 är texten "Come on in... if you dare", kunna läsa och förstå text och glosor som de fått på separat lapp. Kom ihåg att ni kan gå in på webbappen nok.se/spotlight för att öva glosor, läsförståelse och grammatik.Tyvärr blir det mycket lappar då vi inte har tillräckligt många böcker till alla elever.

 

Vecka 37

Tack för deltagandet på föräldramötet. För er som inte var närvarande kan jag informerar om att det beslutades att inga mobiler tas med till idrotten på måndagar och tisdagar. De hämtas i klassrummet efter avslutad lektion.

Sv/so: Denna vecka har vi  mixat svenska och so eftersom vi arbetar med nyhetsartiklar, intervjuer och politik. Eleverna har bl.a förberett frågor till politiker och genomfört intervjuer med olika partier i valstugorna i Jakobsberg. Nästa vecka kommer vi att bearbeta och sammanställa materialet.

Eng: Vi har bearbetat texten de hade övat hemma, kört " I challenge..." med glosorna samt haft ett skriftligt glostest.  Vi har även tränat grammatik med verbet "be". Nästa vecka ska vi öva på en ny text, nya ord, presentation och prepositioner.

Matematik: Vi fortsätter med kapitel 1 "Stora tal". Eleverna har fått en veckoplanering som vi försöker följa. Minsta veckomål är att bli klar till diagnosen. Vi gör exitpass på multiplikation och division med 10, 100 och 1000.

NO: Vi läser om Europas sista vildmark och vi fokuserar främst på den begreppsliga förmågan. Målet är kunna alla centrala begrepp som vi har gått igenom. Ni kan gärna ta hjälp av länken nedan för att öva begreppen.

https://quizlet.com/258580921/europas-sista-vildmark-koll-pa-no-ar-5-fla...

Innehållet har också bearbetas genom en film och vill ni se den ännu en gång kan ni titta på filmen genom att logga in på SLI.se. Har ni glömt lösenordet kan jag hjälpa er på mentorstiden i morgon måndag (10/9).

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD 2845

Läxa till fredag den 14/9

No: Stenciler som handlar om Europas sista vildmark.

Målet med no-läxan är att kunna:

  • ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva
  • vad som menas med växtzoner och förklara innebörden av de olika växtzonerna (bild och text)

OBS! Tjejerna ska lämna in vaccinationslappen senast 12/9.

OBS igen! Lämna in lappen om matsäck senast MÅNDAG 10/9 om ni vill ha matsäck från skolan på friidrottsdagen tisdag 18/9.

 

 

Vecka 36

IDH: Vi är fortsättningsvis utomhus på idrotten hela september månad. Kläder efter väder gäller. Vid ihållande regn under lektionstiden är vi inne. Vi övar förmågan att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, kartors uppbyggnad och symboler samt lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Fr.o.m. vecka 40 dvs. 1/10  är vi inomhus. OBS! tisdag 18/9 är det en idrottsdag ute i Kallhäll. Vi kommer att vara utomhus hela dagen så kläder efter väder är extra viktigt och att matsäck och vattenflaska är nedpackad. De elever som vill ha matsäck från skolan måste meddela det till sin mentor senast fredag 7/9. Jag vill även passa på att be alla elever som har möjlighet att ta hem appen "Turf" som vi kommer att försöka använda under lektionstid för orientering med digitala hjälpmedel. Detta är alltså inget krav från skolan utan en önskan till de som har möjlighet. Mer information om "Turf" finns på idrottsbloggen.Välkommen att kika in på bloggen för ämnet Idrott och hälsa om ni vill läsa lite mer om idrottsämnet på Solhemsskolan samt en mer detaljerad terminsplanering; http://solhemidrott.blogspot.com/ Hälsningar Anna :)

 

Matematik: Vi fortsätter med kapitel 1 "Stora tal". Eleverna har fått en veckoplanering som vi försöker följa. Minsta veckomål är att hinna till uppgift 67. Vi gör "exitpass" på additions- och subtraktionsuppställningarna. /Mikael Ohlsson

NO (biologi): Den här veckan har vi lärt oss om djur och natur i de svenska fjällen. Vi har börjat bearbeta begrepp som växtzoner, kalfjäll, fjällbjörkskog och fjällnära barrskog.

Sv: Vi jobbar på med återberättande text, intervjuer och öppna /stängda frågor. vi har även genomfört två test med eleverna, läskedjor och en del av DLS/ läsförståelse. Många tyckte att det var mycket text att läsa. I så fall behöver man läsa MYCKET hemma.

So: Vi jobbar med tema politik och har denna vecka bearbetat flera svåra begrepp, diskuterat och tagit ställning till makt.

Eng: Nu har vi kommit igång med arbetet med Spotlight. Vi har bearbetat texten "Big Apple girl" och glosorna, övat läsförståele och grammatik (verb i presensform 3e person singular) t.ex. like-likes.Till nästa torsdag ska de öva på att läsa och förstå texten samt kunna förstå och skriva glosorna.

Jag hoppas att alla har fått lappen med samtalstider som vi har skickat hem med barnen. De har fockså ått med sig papper att förbereda inför utvecklingssamtalet. Detta får ni gärna hjälpas åt att prata om och fylla i.

Kom ihåg!

Nästa torsdag är det dags för föräldramöte!

Vi inleder med en gemensam samling i musiksalen, högst upp i A-huset.

Dagordning i musiksalen:

Presentation av mentorer i klasserna

Skolplattformen, hemsidan

Arbete i ”Flex-grupper”
Regler och Trygghet

Arbetsro

Mobiler

Hälsa och Sömn

Efter den gemensamma samlingen går vi till respektive hemklassrum så att ni får se hur era barn har det i sitt klassrum under dagarna. Där berättar vi om arbetet i klassen och har tid för eventuella frågor.

Utvecklingssamtalsdag torsdag den 11/9

Hälsning Made

 

Vecka 35

Matematik: Vi startar kapitel 1 "Stora tal". Eleverna har fått en veckoplanering som vi försöker följa. Minsta veckomål är att hinna till uppgift 31. /Mikael Ohlsson, mattelärare.

Uppstarten har varit superbra och det känns roligt att vara igång. Den här veckan har vi mjukstartat de olika ämnena. Nästa vecka börjar vi arbeta mer fokuserat inom de olika ämnena. Eventuella hemuppgifter och dagar kommer vi att återkomma med senare. Vi skickar även ut tider för utveclingssamtal och inbjudan till föräldramöte i början av nästa vecka.

Idag har vi avslutat dagen med film, popcorn och saft eftersom att klasserna har klarat sommarens läsutmaning.

Tack för att ni var snabba att lämna in påskrivna lappar!

Hälsning Made och Jennifer

Vecka 34
Varmt välkomna tillbaka!
måndag mentorsdag: Vi ses i klassrummet klockan 9 och du slutar 14. Kom ihåg skolväskan.
tisdag mentorsdag: skoldag 8-14
onsdag-fredag: Läser vi enligt ordinarie schema

 

 

 

 

 

 

 

 

  D

Dela:
Kategorier: