5b

Välkomna till klass 5b

V. 42

All information finns nu på Skolplattformen. Hoppas att ni har loggat in och hittat veckoinformationen. Läs om Skolplattformen

Hälsning Jennifer

Hej alla familjer här kommer veckobrevet för 5B inför vecka 41!

Varje vecka under mentorstiden tittar och diskuterar vi olika studie- och minnestekniker, vilket sker utifrån korta och inspirerande övningar. Ni kan följa länken nedan för att titta ännu en gång. https://blisupersmart.se/

Svenska: Arbetet med återberättande texter, nyhetsartiklar fortsätter. I samband med detta har vi arbetet med meningsbyggnad och de stora skiljetecknen, vilket också pågår kommande vecka. Stoffet i språkläran har bland annat bearbetats med hjälp av Liber Espressos filmer och därefter har vi spelat spel på SmartBoarden.

I flexgrupperna gör vi olika saker kopplat till förmågan att läsa och förstå texter av olika slag. Min grupp arbetar med en skönlitterär bok som heter Boken om allting. Eleverna är indelade i olika grupper och deras uppdrag är att läsa boken högt för varandra. Efter några kapitel får eleverna bearbeta innehållet med hjälp av olika frågeställningar.

Matematik: Målet nästa vecka är att kunna uppställning med decimaltal inom räknesätten addition och subtraktion. Repetera gärna moment som vi har bearbetat i undervisningen kring decimaltal med hjälp av Bingel. På måndag under mentorstiden kan jag och Lena hjälpa er som inte har lyckats att logga in på egen hand. Det ligger nu två uppdrag inom matematikämnet där ni kan repetera decimaltal. https://www.bingel.se/

No: Alla ska kunna namn, funktion och placering på några utvalda inre organ kopplat till matspjälkningen. Ytterligare ett mål är att förstå varför kroppen behöver äta och vad maten innehåller. Det finns uppgifter på Bingel där ni kan repetera centrala begrepp.

På So har vi bearbetat faktatexter på olika sätt och gjort ett valprov, för att se vad vi kan och vad vi behöver prata mer om. Alla elever har fått ett häfte (faktatext) att läsa på till provet v.42.

På engelskan har vi arbetat med glosorna till veckans hemuppgift, skrivit om djur och fanatasidjur.

Måndag: eng.läxa

Tisdag: Flexgrupper i svenska. Tag med teknikläxan väl förberedd till skolan.

Onsdag: Flexgrupper i matematik.

Torsdag: Matematikläxan lämnas in.

Fredag:

Läxinformation

Teknik: En stencil som heter Bygga och bo. Fotografera olika delar av huset, se bifogad information i läxboken. Kan du inte skriva ut hemma går det bra att skicka fotografierna till min mejl.

Matematik: Två stenciler som handlar om decimaltal.

eng: text och glosor

Kom ihåg!

Porträttfotografering på måndag.

So.prov onsdag v.42

Trevlig helg!

Hälsning Jennifer

Vecka 40

Porträttfotografering är måndagen den 8/10.

Hej alla familjer! 

Denna vecka arbetar vi med: 

Svenska:  Kommande vecka fortsätter eleverna att läsa, skriva och diskutera olika nyhetsartiklar.  Arbetet ska mynna ut i en egentillverkad tidning och dessa skapar eleverna i en Sugar book. Ett nytt inslag som ska föras in i skrivandet är tidsord som i dag, i går, i förra veckan, nu, senare, en stund, sedan, därefter, efter, när, nyss etcetera.  Tidsorden ska användas i syfte att beskriva en händelse i kronologisk ordning.  

Matematik: Eleverna har fått bygga, skriva, avbilda och säga olika decimaltal. Min förhoppning är att denna konkretion ska leda till en djupare förståelse för eleverna. Nästa vecka fortsätter arbetet men då konkretiseras decimaltal med hjälp av meterlinjalen. Det här är filmer som vi har tittat på i undervisningen men eleverna kan gärna repetera ännu en gång. Repetition är kunskapens moder! 

https://www.kunskapshubben.se/decimaltecken/ 

https://www.kunskapshubben.se/decimaltal/ 

Inom området geometri ska eleverna få genomföra olika förtest, vilket sker i syfte att ta reda på elevernas förkunskaper. Vi kan då lättare anpassa undervisningen utifrån elevernas behov.  

Engelska

SO: Vi bearbetar fakta(texter) i läromedlet Upptäck - samhälle, på olika sätt och med olika uppgifter. Begrepp som har bearbetats i undervisningen är bland annat demokrati och diktatur. Undervisningen har också fokuserat på att medvetandegöra eleverna på olika aspekter av bedömning, det vill säga dess djup och dess bredd. Detta arbetet bidrar förhoppningsvis till att eleverna blir ännu mer aktiva i sin lärandeprocess.Eleverna kommer att göra en liten skriftlig uppgift där eleverna ska få öva sig på att utveckla sina svar med bredd och djup utifrån en bedömnings matris, samt göra ett "valprov" för att få lite koll på vad de kan och vad de är osäkra på inför politikprovet. OBS! Valprovet är inget prov... fast det heter så. Onsdag 10/10 har vi (förhoppningsvis kommit fram til)l det slutliga so-provet. Kom ihåg att ni kan öva begrepp på webbapp.liber.se och läsa och lyssna på boken på inläsningstjänst.

Eng: Vi har gjort en hörövning, övat på nya texten, nya ord samt prepositioner.

Idrott: Vi har avslutat området friluftsliv med fokus på orientering. Eleverna har kämpat på riktigt bra ute varje vecka! From vecka 40 är vi inomhus på idrotten. Vi kommer att starta upp med området "Bollekar" kommande två veckor där vi övar de motoriska grundformerna kasta-fånga, men även andra förmågor som att anpassa sina rörelser till olika lekar/spel, samarbete och rumsuppfattning övas. Vi har besök på idrottslektionerna i form av en VFU-student från GIH (Gymnastik och idrottshögskolan) som gör sin första praktik hos Anna. Studenten kommer att få chans att öva sig i att planera och genomföra delar eller hela lektioner med samtliga klasser.     

NO: Fram till jul ska eleverna få möjlighet att lära sig mer om kroppen.  Arbetsområdet startar genom att ta reda på elevernas förkunskaper. Det kommer att göras utifrån en arbetsmetod som heter karusellen (kooperativt lärande). I grupp får eleverna skriva fram sina gemensamma kunskaper, vilket genomförs utifrån olika frågeställningar.  

Viktigt att komma ihåg:  

Måndag: Flexgrupper i svenska. Läxläsning 15:30-16:15 

Tisdag:  

Onsdag: Flexgrupper i matematik 

Torsdag: Idrott, elevens val, läxinlämning 

Fredag:  Idrott 

Kommande viktigheter: Aktiverar era användarkonton på SLI. Aktiveringen gör eleverna genom att gå in på mejlen via sitt användarkonto. Bekräfta länken som har skickats till eposten. Skapa sedan ett valfritt lösenord.  

Inläsningstjänst kommer eleverna åt genom sitt förnamn och oftast första bokstaven i efternamnet, exempel Jennifer J Lösenordet är detsamma som förra året, har minnet svikit? Fråga efter lösenordet på måndag under mentorstiden.  

Läxinformation 

Svenska/no: Läsläxa om kroppen 

Matematik: Läxa om decimaltal, enhetsomvandling 

Eng: Kunna läsa och förstå texten "New kid on the block" och glosor.

 Trevlig helg!

 

Hej alla familjer!

Ni behöver uppdatera era kontaktuppgifter i vårt nya system. I dagsläget är det endast ett fåtal personer som har varit inne och lagt in sina uppgifter.

Nu har vi i klassen kommit fram till att mina läxor ska lämnas in senast torsdag varje vecka. När läxorna lämnas in en dag innan har jag möjlighet att se över läxorna, vilket blir svårare om de lämnas in samma dag.

Ämnesinformation

Matematik: Nu är vi klara med kapitlet som handlar om stora tal. Under ett antal veckor kommer vi att arbeta med två olika arbetsområden. I hemklasserna arbetar vi med decimaltal och i flexgrupperna geometri. Flex i matematik genomförs en gång i veckan och grupperna delas in efter ett förtest. Detta test genomförs någon gång i nästa vecka.

Svenska: Arbetet fortsätter med nyhetsartiklar. Eleverna har skrivit ett utkast till sin nyhetsartikel och den ska bearbetas med hjälp av en mall och en skrivkamrat. Parallellt kommer vi att läsa olika nyhetsartiklar och återigen bearbeta formen för en artikel. Har ni några överblivna tidningar kan eleverna gärna ta med sig 2-3 stycken vardera. Det får gärna vara DN, SD, Aftonbladet eller Expressen. Tack på förhand!

Nu på måndag startar vi vårt första tillfälle med flexgrupper i svenska. Grupperna kommer att vara i cirka 5 veckor. Under dessa tillfällen kommer eleverna att ges möjlighet att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften (Lgr 11).

No/Teknik: Nästa vecka kommer vi att starta upp teknikämnet och NTA-lådan som handlar om papper. Första lektionen går ut på att ta reda på elevernas förkunskaper samt deras önskemål inför temat, vilket sker med hjälp av ett VÖL-schema. VÖL står för Vet, Önskar veta och Lärt mig. Utifrån elevernas underlag försöker jag sedan se vad som ryms inom temat, då elevinflytande är viktiga inslag.

So: Nu har alla partier presenterat sig och vi har haft val. Det var mycket spännande diskussioner och frågor som uppstod. Vi fortsätter nu med faktabearbetning och olika uppgifter inom politikområdet innan vi avslutar med ett skriftligt prov.

Eng: Ny text och glosor att öva på till nästa måndag. Kom ihåg att man kan gå in på webben och öva. Vi har också tränat på prepositioner på olika sätt.

Läxinformation

Matematik: Två stenciler. Den ena stencilen tar upp multiplikation/division och den andra romerska siffror.

Teknik: Denna vecka ska eleverna gå på pappersjakt i hemmet, se bifogade instruktioner i läxboken. Elevernas upptäcker och resultat ska vi sedan använda i undervisningen.

No-prov: fredagen den 28/9 är det prov på kapitlet Europas sista vildmark.

Hälsning Jennifer

OBS! Mycket sen information...  Vi har skolfotografering onsdag 19/9!

Vecka 38

Hej alla familjer! 

På tisdag är det orienteringsdag och då åker vi iväg till Kallhäll. Glöm inte matsäck! Ni som får mat från skolan kan gärna ta med extra vätska och något gott att fika.

No: Nästa vecka ska vi avsluta kapitlet som handlar om Europas sista vildmark. Vi kommer att läsa om djur och växter i Alperna. Eleverna kommer att jämföra det svenska fjället med alperna och det gäller inom områdena berg, träd, växter och djur. Läsningen kommer också att fokusera på människans påverkan på naturen. Förutom läsning av texter kommer vi att titta på två olika filmer. Den ena handlar om räven och den andra om djur och dess anpassningar. Behöver ni extra repetition kan ni titta på filmerna hemma, följ länkarna nedan. Viktiga begrepp som kommer att bearbetas i undervisningen är Alperna, artrik, bergskedja, bördig, exploaterad, trädgräns, fjälltopp, dvala, hanen, hona, kadaver, koloni, skövla, utrotad och alptopp.

 No-filmer:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD 1927

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD  269

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD 2845

Matematik: Vi avslutar kapitlet om stora tal. Nästa vecka ska alla vara färdiga med kapitlet och vi kommer att repetera vissa svåra moment. Eleverna kommer att få utvärdera sin egen kunskapsutveckling.

 Läxinformation

No: Lär dig innehållet, Koll på No, på sidorna 16, 17, 18, 19.

Matematik: 2 matematikspel (multiplikation), samt en stencil som handlar om generalisering av multiplikations- och divisionskunskap. Träna gärna multiplikationstabellerna på nätet. Här är förslag på två olika hemsidor.

https://www.multiplikationstabellen.se/

http://www.kunskapsstjarnan.se/spel/multiplikationstabellen.php?v1=welcome

IDH: Vi är fortsättningsvis utomhus på idrotten hela september månad. Kläder efter väder gäller. Vid ihållande regn under lektionstiden är vi inne. Vi övar förmågan att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, kartors uppbyggnad och symboler samt lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Fr.o.m. vecka 40 dvs. 1/10  är vi inomhus. OBS! tisdag 18/9 är det en idrottsdag ute i Kallhäll. Vi kommer att vara utomhus hela dagen så kläder efter väder är extra viktigt och att matsäck och vattenflaska är nedpackad. Jag vill även passa på att be alla elever som har möjlighet att ta hem appen "Turf" som vi kommer att försöka använda under lektionstid för orientering med digitala hjälpmedel. Detta är alltså inget krav från skolan utan en önskan till de som har möjlighet. Mer information om "Turf" finns på idrottsbloggen. Välkommen att kika in på bloggen för ämnet Idrott och hälsa om ni vill läsa lite mer om idrottsämnet på Solhemsskolan samt en mer detaljerad terminsplanering; http://solhemidrott.blogspot.com/ Skolplattformen kommer senare att ersätta bloggen. Hälsningar Anna :)

Sv/So: Även denna vecka har vi mixat svenska och so, då eleverna har skapat egna partier, skrivit ett paritprogram, gjort en valaffisch samt en powerpoint där de ska presentera och argumentera för sitt parti. Nästa vecka är det dags för denna presentation och ett val. Efter det återupptar vi arbetet i svenska med återberättande text/nyhetsartikal för att öva på denna struktur och att skriva egna. På  so kommer vi fördjupa oss lite mer i faktatexterna om politik i vårat läromedel "Upptäck" (fiins även på inlsäningstjänst). Vi ska då jobba med begrepp och läsförståels av stoffet. Efter avlsutad period kommer ett skriftligt prov på avsnittet vi har arbetat med. Dag för det är ännu inte bestämt då vi får se hur mycket tid faktabearbetningen tar.

Eng: Vi har denna vecka bearbetat en ny text (se hemuppgift), repeterat verbet "be" samt gjort både muntlig och skriftliga personpresentationer. Ny hemuppgift till måndag 17/9 är texten "Come on in... if you dare", kunna läsa och förstå text och glosor som de fått på separat lapp. Kom ihåg att ni kan gå in på webbappen nok.se/spotlight för att öva glosor, läsförståelse och grammatik.Tyvärr blir det mycket lappar då vi inte har tillräckligt många böcker till alla elever.

vecka 37

Hej alla familjer!

Under denna flik hittar ni allt som gäller klass 5B. Det finns även en flik som berör hela årskurs 5. https://solhemsskolan.stockholm.se/lag-5

Sv/so: Denna vecka har vi  mixat svenska och so eftersom vi arbetar med nyhetsartiklar, intervjuer och politik. Eleverna har bl.a förberett frågor till politiker och genomfört intervjuer med olika partier i valstugorna i Jakobsberg. Nästa vecka kommer vi att bearbeta och sammanställa materialet.

Eng: Vi har bearbetat texten de hade övat hemma, kört " I challenge..." med glosorna samt haft ett skriftligt glostest.  Vi har även tränat grammatik med verbet "be". Nästa vecka ska vi öva på en ny text, nya ord, presentation och prepositioner.

NO: Vi läser om Europas sista vildmark och vi fokuserar främst på den begreppsliga förmågan. Målet är kunna alla centrala begrepp som vi har gått igenom. Ni kan gärna ta hjälp av länken nedan för att öva begreppen.

https://quizlet.com/258580921/europas-sista-vildmark-koll-pa-no-ar-5-fla...

Innehållet har också bearbetas genom en film och vill ni se den ännu en gång kan ni titta på filmen genom att logga in på SLI.se. Har ni glömt lösenordet kan jag hjälpa er på mentorstiden i morgon måndag (10/9).

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD 2845

Läxa till fredag den 14/9

Ma: Arbeta vidare med veckans beting (ni får veta sidor/uppgifter på mentorstiden)

Sv/No: Stenciler som handlar om Europas sista vildmark.

Målet är att kunna:

  • ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva
  • vad som menas med växtzoner och förklara innebörden av de olika växtzonerna (bild och text)

Viktiga datum framöver:

Tisdagen den 11/9 utvecklingssamtalsdag (inga lektioner denna dag). På tidigare utskick har det stått fel dag, vi ber om ursäkt för denna miss.

18/9 orienteringsdag i Kalhäll

Kom ihåg!

Alla flickor har fått hem en lapp från skolsyster gällande HPV vaccinet. Denna lapp ska lämnas in snarast.

Lapp ska lämnas in gällande matsäck (orienteringsdagen)

Hälsning Jennifer

Vecka 36

IDH: Vi är fortsättningsvis utomhus på idrotten hela september månad. Kläder efter väder gäller. Vid ihållande regn under lektionstiden är vi inne. Vi övar förmågan att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, kartors uppbyggnad och symboler samt lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Fr.o.m. vecka 40 dvs. 1/10  är vi inomhus. OBS! tisdag 18/9 är det en idrottsdag ute i Kallhäll. Vi kommer att vara utomhus hela dagen så kläder efter väder är extra viktigt och att matsäck och vattenflaska är nedpackad. De elever som vill ha matsäck från skolan måste meddela det till sin mentor senast fredag 7/9. Jag vill även passa på att be alla elever som har möjlighet att ta hem appen "Turf" som vi kommer att försöka använda under lektionstid för orientering med digitala hjälpmedel. Detta är alltså inget krav från skolan utan en önskan till de som har möjlighet. Mer information om "Turf" finns på idrottsbloggen.Välkommen att kika in på bloggen för ämnet Idrott och hälsa om ni vill läsa lite mer om idrottsämnet på Solhemsskolan samt en mer detaljerad terminsplanering; http://solhemidrott.blogspot.com/ Hälsningar Anna :)

 

Vecka 35

Engelska: Läxa till måndag 3/9: Läsa och förstå texten "Big Apple Girl" samt glosor i den lilla gloslistan på pappret. Planering och matris kommer att tilldelas eleverna så snart det fungerar på skoplattformen.

Läxinformation till måndag den 10/9

Fyll i lappen inför utvecklingssamtalet.

Matematik: Repetera uppställning inom räknesättet subtraktion samt multiplikation med nollor. Några behöver arbeta färdigt i matematikboken och det är till sidan 16. Eleverna som inte har hunnit med veckans beting har fått hem en lapp med valda uppgifter.

Hej alla elever och föräldrar!

Alla har fått hem sina tider för utvecklingssamtal samt en lapp där eleverna förbereder sig inför samtalet. Dessa lappar skickades med ”ryggsäcksposten”.

Igår torsdag startade vi elevens val. Det var en härlig uppstart med stort fokus inom många olika ämnen och nivåer. Grupperna sätts samman med elever från årskurs fem och sex.

Matematik: Kommande veckor arbetar vi med att stärka elevernas taluppfattning kring stora tal. Arbetet kommer att genomföras i våra hemklasser men också i våra flexgrupper.

Svenska: Vi har bland annat arbetat med alfabetisk ordning. Det finns fortfarande en del elever som inte kan rabbla alfabetet utantill. Kolla om ditt barn kan detta moment, annars är det viktigt att ni övar tills alfabetet är automatiserat.

NO (biologi):

Den här veckan har vi lärt oss om djur och natur i de svenska fjällen. Vi har börjat bearbeta begrepp som växtzoner, kalfjäll, fjällbjörkskog och fjällnära barrskog.

So: Vi jobbar med tema politik och har denna vecka bearbetat flera svåra begrepp, diskuterat och tagit ställning till makt.

Eng: Nu har vi kommit igång med arbetet med Spotlight. Vi har bearbetat texten "Big Apple girl" och glosorna, övat läsförståele och grammatik (verb i presensform 3e person singular) t.ex. like-likes.Till måndag ska de öva på att läsa och förstå texten samt kunna förstå och skriva glosorna.

Kom ihåg!

Nästa torsdag är det dags för föräldramöte!

Vi inleder med en gemensam samling i musiksalen, högst upp i A-huset.

Dagordning i musiksalen:

Presentation av mentorer i klasserna

Skolplattformen, hemsidan

Arbete i ”Flex-grupper”
Regler och Trygghet

Arbetsro

Mobiler

Hälsa och Sömn

Efter den gemensamma samlingen går vi till respektive hemklassrum så att ni får se hur era barn har det i sitt klassrum under dagarna. Där berättar vi om arbetet i klassen och har tid för eventuella frågor.

Utvecklingssamtalsdag torsdag den 11/9

Hälsning Jennifer

Vecka 34

Uppstarten har varit superbra och det känns roligt att vara igång. Den här veckan har vi mjukstartat de olika ämnena. Nästa vecka börjar vi arbeta mer fokuserat inom de olika ämnena. Eventuella hemuppgifter och dagar kommer vi att återkomma med senare. Vi skickar även ut tider för utveclingssamtal och inbjudan till föräldramöte i början av nästa vecka.

Kom ihåg att lämna in kuvertet som gavs ut på uppstartsdagen.

Idag har vi avslutat dagen med film, popcorn och saft eftersom att klasserna har klarat sommarens läsutmaning.

Hälsning Jennifer och Made

 

Vecka 34
Varmt välkomna tillbaka!
måndag mentorsdag: Vi ses i klassrummet klockan 9 och du slutar 14. Kom ihåg skolväskan.
tisdag mentorsdag: skoldag 8-14
onsdag-fredag: Läser vi enligt ordinarie schema

 

Dela:
Kategorier: