5b

Vecka 23
Skolavslutning fredag 8/6. Vi samlas i klassrummet 8.45 och går tillsammans ut till skolavslutningen.
Heldagsutflykt till Maltesholmsbadet 7/6
Nationaldag 6/6
Vänskapsdag 5/6
Båttävling måndag 4/6.

***********************************
Vecka 22
ma: probemlösning, digitalisering
sv: läsförståelse, noveller
en: 
so: etik och moral, nyheter
Teknik: vi utvärderar årets teknikundervisning.

Hemuppgifter:
so: läs/ lyssna/ se på nyheter
sv: Läs och njut
no: Bygg din båt till båttävlingen måndag 4/6. Tävlingskategorierna är segel, motor och segel, motor.
skolavslutning: https://youtu.be/mt8KnDq4AL0

Övrigt:
Hej!
Nu rusar tiden iväg och snart är terminen slut.
Den här veckan är sista veckan det går att låna böcker i skolbiblioteket.
Nästa vecka( v22) ska alla böcker tillbaka till skolbiblioteket.
Under v 23, kan de elever som lämnat tillbaka ALLA sina lån få låna sommarlån. Sommarlånen gör de genom mig, jag lånar ut boken/böckerna via min dator. Observera att alla sommarlån går genom personlig hjälp genom mig!
Med vänliga hälsningar,
Anna Skolbibliotekarie
***********************************
Vecka 21
ma: probemlösning, utematte, digitalisering
sv: läsförståelse, noveller
en: 
so: etik och moral, WCPRC (redovisningar av era pararbeten), nyheter
no: Flyta och sjunka
Teknik: Vi skriver en Tummen upp (diagnos) för arbetsområdet "Stabila konstruktioner".

Hemuppgifter:
so:  Prata hemma om det du läser och hör om i WCPRC, läs/ lyssna/ se på nyheter.
en: Välj ut en engelsk låttext som du tycker om/ som du tycker vill säga något viktigt. Skriv några rader på engelska om varför du valde just den texten i din "Homework". 23/5
sv: Läs och njut
no: Bygg din båt till båttävlingen måndag 4/6. Tävlingskategorierna är segel, motor och segel, motor.

Övrigt:
Hej!
Nu rusar tiden iväg och snart är terminen slut.
Den här veckan är sista veckan det går att låna böcker i skolbiblioteket.
Nästa vecka( v22) ska alla böcker tillbaka till skolbiblioteket.
Under v 23, kan de elever som lämnat tillbaka ALLA sina lån få låna sommarlån. Sommarlånen gör de genom mig, jag lånar ut boken/böckerna via min dator. Observera att alla sommarlån går genom personlig hjälp genom mig!
Med vänliga hälsningar,
Anna Skolbibliotekarie

Onsdag 23/5 åker vi till Skansen, och är där hela skoldagen. Kom ihåg matsäck om du har anmält att du ska ta med egen hemifrån.

Klasshajk 25-26/5
***********************************

Vecka 20
ma: procent och kombinatorik, och kunskapsfördjupning i flexibla undervisningsgrupperunskaper utifrån resultaten på "Stockholmsprovet" 
sv: WCPRC
en: book talk, walk and talk
so: etik och moral, WCPRC, nyheter
no: Flyta och sjunka

Hemuppgifter:
so:  Prata hemma om det du läser och hör om i WCPRC, läs/ lyssna/ se på nyheter. Ditt enskilda so:arbete ska vara inlämnat senast 18/5 
en: read  "Hunted" out  16/5
sv: Läs och njut
no: Bygg din båt till båttävlingen måndag 4/6. Tävlingskategorierna är segel, motor och segel, motor.

Övrigt:
Fadddringsdags på mentorstiden måndag 14/5.
Kom klädd i idrottskläder tisdag 15/5 eftersom vi ska springa Järva skolstafett, tänk på "kläder efter väder". Kom ihåg matsäck om du har anmält att du ska ta med egen hemifrån.
Onsdag 16/5 är ni föräldrar varmt välkomna hit till skolan för att avnjuta elevledda lektioner mellan 8.10 - 9.30.
***********************************
Vecka 19
ma: diagnos på procent och kombinatorik, och kunskapsfördjupning i flexibla undervisningsgrupperunskaper utifrån resultaten på "Stockholmsprovet" 
sv: WCPRC
en: book talk
so: etik och moral, WCPRC, nyheter
no: Flyta och sjunka
Teknik: Vi fortsätter arbeta med "Stabila konstruktioner" och tittar närmare på olika typer av broar. 

Idrott: Fr.o.m. vecka 19 med start måndag 7/5 kommer vi att vara utomhus på idrottslektionerna fram till skolavslutningen. Vi kommer att repetera karta inför orientering i den bekanta miljön Spånga, vistas uppe i Dalaskogen, Soltunet, Mellangårdsplanen och Lunda för friluftsliv, olika spel och lekar. Eleverna behöver alltså tillämpa principen "kläder efter väder" och eftersom vädret kan skifta en del är det bra med ett yttre plagg t.ex. en typ vindbyxa och vindjacka som lätt går att ta av och på när vi är ute. Eleverna får gärna ha med sig en vattenflaska om de vill. Vid ihållande regn just under lektionstiden är vi inomhus. Glada hälsningar Anna :)

Hemuppgifter:
en: read "Hunted" page 44    9/5
ma: Var redo för diagnos av procent och kombinatorik  
sv: Läs och njut
so:  Prata hemma om det du läser och hör om i WCPRC, läs/ lyssna/ se på nyheter

Övrigt:
Vi lär oss mer om bin tisdag 8/5 och får troligtvis göra hembibesök.

Ni är lediga 10/11 och 11/11.
***********************************
Vecka 18
ma: procent och kombinatorik, problemlösning
sv: läsning, Sören Olsson
en: book talk, The Boy in the Dress   film & filmsamtal
so: etik och moral, WCPRC, nyheter
no: Flyta och sjunka

Hemuppgifter:
en: read "Hunted" page 31    2/5
ma: Se till att du har förstått uppgifterna fram till s. 75 i Matteboken 5b  onsdag 2/3
so:  Prata hemma om det du läser och hör om i WCPRC, läs/ lyssna/ se på nyheter
sv: Läs minst tre böcker av Sören Olsson till 2/5. (Försök läsa Prins Annorlunda) Skriv ned titel och tre meningar på A6 papper. Läs och njut

Övrigt:
30/4 är det studiedag.
1/5 är ni lediga.

Lisa som studerar till lärare kommer att göra sin praktik hos Sara 30/4 – 31/5.

Onsdag 2/5 får vi författarbesök av Sören Olsson
2/5/ kommer Anne - Marie och berättar historier.
***********************************
Vecka 17
ma: procent, problemlösning, och kunskapsfördjupning i flexibla undervisningsgrupperunskaper utifrån resultaten på "Stockholmsprovet" 
sv: läsning, vi förbereder oss inför besöket av Sören Olsson
en: book talk, The Boy in the Dress   film & filmsamtal
so: etik och moral, WCPRC (The World’s Children’s Prize for the Rights of the Child), nyheter
no: Flyta och sjunka
Teknik: Vi forstätter att arbeta med stabila konstruktioner, vi lär oss mer om hur man kan göra för att bygga stabilt. 

Hemuppgifter:
en: read "Hunted" page 16    25/4
ma: Se till att du har förstått uppgifterna fram till s. 75 i Matteboken 5b  onsdag 2/3
so:  Läs/ lyssna/ se på nyheter
sv: Läs minst tre böcker av Sören Olsson till 2/5. (Försök läsa Prins Annorlunda) Skriv ned titel och tre meningar på A6 papper. Läs och njut

Övrigt:
Visa ditt matteprov för mamma och/eller pappa och be dem signera den.
Två elever från årskurs åtta praktiserar hos Sara i två veckor.
Faddring måndag 23/4

Halv friidrottsdag torsdag 26/4 
BRA ATT TA MED SIG;
- Lättare mellanmål för de som vill (vattenflaska/dricka, frukt/smörgås/yoghurt mm) Vi äter lunch tidigt.
- Kläder som eleverna lätt kan röra sig i samt lätta skor tex. gympaskor
- Kläder efter väder – vi ställer inte in pga. dåligt väder. Lager på lager är att föredra med en byxa och jacka som skyddar mot vind ytterst.

Lämna senast in "Önskemål om språkval" fredag 27/4
***********************************
Vecka 16

ma: procent, problemlösning, och kunskapsfördjupning i flexibla undervisningsgrupperunskaper utifrån resultaten på "Stockholmsprovet" 
sv: läsning, skriva berättande texter i olika genrer i flexibla undervisningsgrupper
en: In other words, The Boy in the Dress   film & filmsamtal
so: medier i samhället, nyheter
no: Flyta och sjunka
Teknik:Vi fortsätter att arbeta med stabila konstruktioner, denna vecka tittar vi närmare på vår egen skolbyggnad. 

Hemuppgifter:
so: Svara på alla frågor i häftet och de 9 inlimmade sidorna i ditt so: häfte med hjälp av boken "Upptäck samhälle " och/eller inläsningstjänst kapitel "Medier" till måndag  16/4. Läs/ lyssna/ se på nyheter
ma: Gör färdigt ditt eget mattehäfte med egna räknehändelser. Tisdag 17/4
sv: Läs minst tre böcker av Sören Olsson till 2/5. (Försök läsa Prins Annorlunda) Skriv ned titel och tre meningar på A6 papper. Läs och njut

Övrigt:
På måndag välkomnar vi vår nye klasskamrat.
***********************************
Vecka 15

ma: programmering, repetition inför matteprovet fredag 13/4 på kapitel 6 och kapitel 10, problemlösning
sv: läsning, faktatexter, skriva berättande texter i olika genrer i flexibla undervisningsgrupper
en: walk and talk, The Boy in the Dress (film)
so: medier i samhället, nyheter
no: pubertet, NPF 
Teknik: Vi fortsätter att arbeta med "Stabila konstruktioner" och lär oss mer om olika byggmaterial och varför hus ser ut som de gör på olika platser. 

Hemuppgifter:
so: Svara på alla frågor i häftet och de 9 inlimmade sidorna i ditt so: häfte med hjälp av boken "Upptäck samhälle " och/eller inläsningstjänst kapitel "Medier" till måndag  16/4. Läs/ lyssna/ se på nyheter
sv: Läs minst tre böcker av Sören Olsson till 2/5. (Försök läsa Prins Annorlunda) Skriv ned titel och tre meningar på A6 papper. Läs och njut
***********************************
Vecka 14 Påsklov
***********************************
Vecka 13

ma: geometri, programmering, problemlösning, och "Bråk" i flexibla undervisningsgrupper
sv: läsning, skriva berättande texter i olika genrer i flexibla undervisningsgrupper
en: book talk
so: medier i samhället, nyheter
no: pubertet, NPF 
teknik: nytt arbetsområde Stabila konstruktioner, vi lär oss mer om hur byggnader och broar konstrueras för att vara så stabila som möjligt.

Hemuppgifter:
so: Svara på alla frågor i häftet och de 9 inlimmade sidorna i ditt so: häfte med hjälp av boken "Upptäck samhälle " och/eller inläsningstjänst kapitel "Medier" till måndag  16/4. Läs/ lyssna/ se på nyheter
sv: Läs minst tre böcker av Sören Olsson till 2/5. (Försök läsa Prins Annorlunda) Skriv ned titel och tre meningar på A6 papper. Läs och njut

Övrigt:
Vi läser enligt schema på torsdag.
***********************************
Vecka 12
ma: geometri, programmering, problemlösning, och "Bråk" i flexibla undervisningsgrupper
sv: läsning, "Hemma", boksamtal, film och filmsamtal, skriva berättande texter i olika genrer i flexibla undervisningsgrupper
en: book talk
so: medier i samhället, nyheter
no: kroppen: Downs syndrom, pubertet, NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
Teknik: Vi har vår sista tekniklektion kopplat till arbetsområdet Energi, vi lär oss mer om hur människan påverkar vår jord (vi utgår från hemuppgiften).

Övrigt:
Då gör vi ett nytt försök på tisdag nästa vecka, alltså den 20/3 kl 08.10-9.00.
Dags för flickorna i åk 5 att få sin vaccination mot livmoderhalscancer. Alla får en juice efter vaccinationen, så de behöver inte ta med sig godis eller andra sötsaker till skolan.
Hälsningar
Maria Wahlström, Skolsköterska

Anton som studerar till lärare kommer att göra sin praktik hos Sara 21/3 – 26/4.

Hemuppgifter:
Teknik: Spara energi (20/3)
en: read "The first third wish" läs ut 21/3
so: Ta reda på fakta om ett par olika söksidor/sökmotorer (Exempelvis vem är ansvarig, var ligger huvudkontoret, osv.)  onsdag 21/3   läs/ lyssna/ se på nyheter
ma: Se till att du har förstått uppgifterna fram till s. 135 i Matteboken 5b  måndag 26/3
sv: Läs och njut
***********************************
Vecka 11
ma: problemlösning, mattetävling: http://ncm.gu.se/kangaru och "Bråk" i flexibla undervisningsgrupper
sv: läsning, "Hemma", boksamtal, film, skriva berättande texter i olika genrer i flexibla undervisningsgrupper
en: book talk
so: medier i samhället, nyheter
no: (Vi har mer engelska nu och tar igen no ämnet senare.)
Teknik: Vi fortsätter att arbeta med Energi och denna vecka tittar ni närmare på vilka energikällor som finns.

Hemuppgifter:
en: read "The first third wish" page 32   14/3
so: läs/ lyssna/ se på nyheter
sv: Läs och njut

Övrigt:
Nu är det dags för flickorna i åk 5 att få sin vaccination mot livmoderhalscancer. Det blir tisdag den  13/13 kl 08.10-9.00.
Alla får en juice efter vaccinationen, så de behöver inte ta med sig godis eller andra sötsaker till skolan.
Hälsningar
Maria Wahlström, Skolsköterska

Fram till påsklovet kommer Josefine att praktisera med Sara. Hon kommer från Tyskland och läser till lärare.

Torsdag 15/3 är Sara på seminarium hela dagen. 
***********************************
Vecka 10
ma: problemlösning , "Bråk" i flexibla undervisningsgrupper
sv: läsning, "Hemma", boksamtal, skriva berättande texter i olika genrer i flexibla undervisningsgrupper
en: reading comprehension, walk and talk
so: nyheter
no: energi (redovisning för ditt fadderbarn)
teknik: vi påbörjar ett nytt arbetsområde, Energi. Om du inte gjort klart "Sammanfatta och diskuter"  till din förpackning behöver du göra det och lämna in på lektionen på tisdag. 

Simning vecka 10, 11, 12. 5b simmar på fredagar (vanlig idrott på torsdagar). Kika gärna in på idrottsbloggen för simschema samt annan information; http://solhemidrott.blogspot.se/

Hemuppgifter:
so: läs/ lyssna/ se på nyheter
sv: Läs och njut
***********************************
Vecka 9 Sportlov
***********************************
Vecka 8

ma: UiM , "Bråk" i flexibla undervisningsgrupper
sv: läsning, "Hemma", filmsamtal, skriva berättande texter i olika genrer i flexibla undervisningsgrupper
en: Walk and talk, Charades
so: nyheter,  Vasaskeppet, Flygning till Östersjöländer
no: energi
teknik: energi (du som inte "sammanfattar och diksuterat" i ditt teknikhäfte behöver göra det till tisdagen den 20/2).
id: Vinterfriluftsliv på idrotten vecka 6-8. Dessa tre veckor fram till sportlovet har vi vinterfriluftsliv på idrotten. Då kommer vi att vara utomhus alla lektioner. På torsdagarna v. 7 + 8 kommer vi att åka skridskor på Spånga IP. Mer information finner ni på idrotts-bloggen; http://solhemidrott.blogspot.se/

Hemuppgifter:
ma: Känn dig helt säker på att räkna division med minnessiffror, problemlösning med flera räknesätt (Kapitel 6 i matteboken). Visa din mattediagnos för mamma/pappa och få underskrift på den.
so: läs/ lyssna/ se på nyheter
sv: Läs och njut,  se filmen "Pojken med det tickande hjärtat" 22/2

Övrigt:
Måndag 19/2 får du ta med dig din frukost till mentorstiden och en filt om du vill mysa lite.
Ni föräldrar är välkomna måndag 19/2 till terminal Solhemsskolan, gate 5b för ”Flygning till Östersjöländerna”. Avgång 17.00. Kom ihåg pass och biljett! 
Fredag 23/2 får du ta med dig något till biomyset.

***********************************
Vecka 7

ma: "Tal", UiM (Utvärdering i Matematik) https://www.su.se/primgruppen/uim-st%C3%A5r-f%C3%B6r-utv%C3%A4rdering-i-matematik-1.120599, problemlösning, programmering
sv: läsning, "Hemma"- film, skriva berättelser, skriva berättande texter i olika genrer i flexibla undervisningsgrupper
en: Home sweet home
so: nyheter,  Vasaskeppet
no/teknik: energi
id: id: Vinterfriluftsliv på idrotten vecka 6-8. Dessa tre veckor fram till sportlovet har vi vinterfriluftsliv på idrotten. Då kommer vi att vara utomhus alla lektioner. På torsdagarna v. 7 + 8 kommer vi att åka skridskor på Spånga IP. Mer information finner ni på idrotts-bloggen; http://solhemidrott.blogspot.se/
** Specialare fredag 9/2, idrott inomhus med "läbbiga stationer" **

Hemuppgifter:
en: Retell the story ”Doggie disaster”! i din ”Homework”   onsdag 14/2
teknik: om du inte hunnit "Sammanfatta och diskutera" din förpackning behöver du göra det till tisdagen den 20/2.
so: läs/ lyssna/ se på nyheter
sv: Läs och njut

Övrigt:
Tisdag 13/2 åker alla femmorna till Vasamuseet (hela dagen).
***********************************
Vecka 6
ma: "Tal" - diagnos, vikt och volym i flexibla undervisningsgrupper, problemlösning, programmering
sv: läsning, "Hemma", genreskrivande, läsförståelse, boksamtal, skriva berättande texter i olika genrer i flexibla undervisningsgrupper
en: Home sweet home
so: nyheter,  1500-talet, Gustav Vasa, reformation
no: energi
Teknik: Vi har en sista lektion för våra förpackningskonstruktioner, denna vecka måste alla bli klara!

Hemuppgifter:
ma: (diagnosdags)
en: Rita ditt drömhus eller drömrum (Du bestämmer själv) i din "Homework". Skriv ner de engelska orden på allt du ritat. Använd "Keepsake" 28 -32. Det är en läxa i engelska (inte en bilduppgift).  7/2
so: läs/ lyssna/ se på nyheter
sv: Muren, Borttappad och Ankomsten, Stjärnenatt  läs ut boken 9/2 
***********************************
Vecka 5

ma: "Tal", vikt och volym i flexibla undervisningsgrupper, problemlösning, programmering
sv: läsning, "Hemma", boksamtal, flexibla undervisningsgrupper, filmen "Katitzi"
en: Home sweet home
so: nyheter,  1500-talet, Gustav Vasa, reformation
no: energi
Teknik: Vi färdigställer våra förpackningar och sammanställer våra dokumentationer.

Hemuppgifter:
ma: Se till att du har förstått uppgifterna fram till s.20 i Matteboken 5b  måndag 5/2
en: Gör sidorna 65 och 69 (A) i Workbook med hjälp av sidorna 55 – 58 i Textbook, skriv av den engelska texten på sid 55 i din ”Homework”   onsdag 31/1
so: läs/ lyssna/ se på nyheter
sv: Muren s.114, Borttappad och Ankomsten se stoppbild, Stjärnenatt   2/2

Övrigt:
Tisdag 30/1 Utvecklingssamtalsdag
Torsdag 1/2 vikarierar Ivan hela dagen för Sara som är på seminarium. 
***********************************
Vecka 4

ma: "Tal", vikt och volym i flexibla undervisningsgrupper, problemlösning, programmering
sv: läsning, "Hemma", boksamtal, flexibla undervisningsgrupper, filmen "Katitzi"
en: detective
so: nyheter,  1500-talet, Gustav Vasa, reformation
no: energi
Teknik: Vi fortsätter att arbeta med våra egna förpackningar. Om du vill ha något speciellt material hemma som du vill använda till din förpackning (t.ex. snören, garner eller vackert papper) så är du välkommen att ta med detta till teknikundervisningen.

Hemuppgifter:
ma: Se till att du har förstått uppgifterna fram till s.15 i Matteboken 5b  måndag 29/1
en: Gör sidorna 49 (A+B), 50, 51 och 53 (A) i Workbook med hjälp av sidorna 42 - 45 i Textbook   onsdag 24/1
so: läs/ lyssna/ se på nyheter
sv: Muren s.80, Borttappad och Ankomsten se stoppbild, Stjärnenatt (Katarinas grupp): Läs t o m post-itlappen. Skriv ner tre frågor på innehållet på ett papper som du tar med dig på fredag.   26/1

Övrigt:
Kom ihåg att lämna in talongen ”Matsäcksförfrågan”   senast 26/1
***********************************
Vecka 3

ma: "Tal", vikt och volym i flexibla undervisningsgrupper
sv: läsning, "Hemma"(se info nedan), boksamtal, flexibla undervisningsgrupper
en: sports
so: nyheter, Norden och dess grannländer, 1500-talet
no: Östersjön
Teknik: Vi fortsätter att arbeta med våra egna förpackningar. Om du har något speciellt material hemma (snören, garner eller vackert papper) som du vill använda till din förpackning är du välkommen att ta med det till teknikundervisningen.

Hemuppgifter:
so: läs/ lyssna/ se på nyheter
sv: Muren s.33,  Farlig vänskap s.33, Stjärnenatt, Borttappad och Ankomsten se stoppbild   19/1

Information:
Vill du locka dina elever till läsning av litteratur från olika delar av världen? Tävlingen En bok i världen är en del av Stockholms läs-och språksatsning och riktar sig till alla skolor i Stockholms stad. Som pedagog arbetar du fritt utifrån årets tema och väljer författarskap, illustrationer eller böcker som du tror kan inspirera din klass/grupp.

Tema: Hemma

Låt dina elever inspireras genom att läsa litteratur från hela världen. Låt dem sedan få utlopp för sin kreativitet genom att skapa ett tävlingsbidrag, där eleverna i text och bild knyter ihop den bok eller böcker ni läst med årets tema och egna reflektioner.

Tävlingen är öppen för alla klasser/grupper åk F-6, och är uppdelad i fem kategorier: Förskoleklass, Åk 1, Åk 2, Åk 3-4 samt Åk 5-6. Varje klass/grupp deltar med ett bidrag. Detta bidrag kan antingen vara gemensamt, eller ett sammansatt collage av elevernas bidrag, alternativt ett individuellt bidrag som väljs ut av klassen/gruppen.

Alla tävlingsbidrag ställs ut på stadsbiblioteken. De vinnande klassernas bidrag ställs dessutom ut på Skansen under programdagarna "Barn och böcker", och får motta fina priser.

"Barn och böcker" är ett projekt som syftar till att stimulera barns läslust och språkutveckling. Det är ett samarbete mellan Stockholms stads utbildningsförvaltning, Stockholms stadsbibliotek, Stiftelsen Skansen och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). I tävlingen "En bok i världen" deltar barn från Stockholms grundskolor (åk F–6). Tävlingsbidrag ställs ut på Stockholms stadsbibliotek och vinnarna presenteras på Skansen under programdagarna "Barn och böcker".
***********************************

Vecka 2
sv, so, no: Högläsning, Vi arbetar med redovisningarna av länderna
ma: vikt och volym i flexibla undervisningsgrupper

Hemuppgifter:
Fråga pappa/mamma om de fördrar morgon eller kvällsredovisning. 12/1
ma: Visa ditt matteprov för mamma/pappa och få underskrift på den.
so: läs/ lyssna/ se på nyheter

Övrigt:
Välkommen tillbaka onsdag 10/1 då vi läser enligt schema.
***********************************

En riktig God Jul och ett Gott Nytt År!
Nu har du arbetat hela höstterminen. Hoppas att du är nöjd med ditt arbete.
Vi lärare tycker att det har varit roligt att arbeta med dig och ser fram emot nästa termin!
Den börjar den 10 januari och vi läser då enligt schema.
***********************************
Vecka 51

Jullovet börjar klockan 14.00 torsdag 21/12.

teknik: vi börjar designa våra egna förpackningar.
***********************************
Vecka 50

ma: temperatur och diagram, vikt och volym i flexibla undervisningsgrupper
sv: läsning, berättelse, flexibla undervisningsgrupper
en: book talk, reading comprehension
so: nyheter, Norden och dess grannländer, de nationella minoriteterna och deras rättigheter
no: fjällen - Europas sista vildmark?
Teknik: Vi fortsätter att arbeta med NTA-lådan Papper, vi lär oss mer om förpackningar (från mall till modell).

Hemuppgifter:
Se till att du känner dig nöjd med ditt no- och so-arbete som du gjort på lektionerna i skolan.

en: Svara på frågorna ”Let’s find out how carefully you were reading…” i “Fantastic mr Fox”. Svara med hela engelska meningar i ditt skrivhäfte.  13/12

ma: Torsdag 14/12 har vi matteprov på kapitel 2 (geometri) och kapitel 5 (Temperatur och diagram). Eleverna kan repetera gröna rutor på kapitlen och göra repetitionssidan 155.

so: Se  "Geografens testamente - Norden" avsnitt 7 "Spetsbergen" & avsnitt 8 "Skogarnas och sjöarnas rike"   18/11  läs/ lyssna/ se på nyheter
***********************************
Vecka 49
ma: temperatur och diagram, vikt och volym i flexibla undervisningsgrupper
sv: läsning, berättelse, berättande, diagnos (av ordklasserna, substantiv, adjektiv, verb, prepositioner, pronomen, adverb, räkneord, konjunktioner och interjektioner ), boksamtal, flexibla undervisningsgrupper
en: book talk, reading comprehension
so: nyheter, Norden och dess grannländer, de nationella minoriteterna och deras rättigheter
no: fjällen - Europas sista vildmark?
Teknik: Vi fortsätter att arbeta med NTA-lådan papper och denna vecka arbetar vi med skiss och förpackning.

Hemuppgifter:
Se till att du känner dig nöjd med ditt no- och so-arbete som du gjort på lektionerna i skolan.
en: read "Fantastic Mr Fox"  to the end    6/12
sv: Kung Steve, Lilla huset, Råttpojken - läs ut boken  8/12
so: "Viktiga ord 1", "Viktiga ord 2", "Viktiga ord 3" "Viktiga ord 4" 11/12  och läs/ lyssna/ se på nyheter

Övrigt:
Hej allesammans!
Under veckorna 47, 48, 49 har vi simveckor på idrotten. 5b har simning på fredagslektionen, idrott i gympasalen på torsdagslektionen.
Hälsningar
Idrottslärarna
***********************************
Vecka 48

ma: geometri, programmering,  temperatur och diagram, vikt och volym i flexibla undervisningsgrupper
sv: läsning, berättelse, flexibla undervisningsgrupper
en: book talk, Fantastic Mr Fox 
so: nyheter, Norden och dess grannländer, de nationella minoriteterna och deras rättigheter
no: fjällen - Europas sista vildmark?

Hemuppgifter:
en: read "Fantastic Mr Fox" page 60    29/11
ma: Se till att vara i fas. Om du under veckan känner dig redo för diagnos är du i fas. 
so: Se  "Geografens testamente - Norden" avsnitt 5 "Nordkalotten" & avsnitt 6 "Samernas rike" på UR skola 4/12  och läs/ lyssna/ se på nyheter

Övrigt:
Tisdagen den 28/11 är vi på Naturhistoriska riksmuseet hela dagen.
Fredag 1/12 är det studiedag.

Hej allesammans!
Under veckorna 47, 48, 49 har vi simveckor på idrotten för åk 3-6.
Hälsningar
Idrottslärarna
***********************************
Vecka 47

ma: geometri, mattesagor, temperatur och diagram, flexibla undervisningsgrupper
sv: läsning, berättelse, boksamtal, flexibla undervisningsgrupper
en: book talk, reading comprehension
so: nyheter, Norden och dess grannländer, de nationella minoriteterna och deras rättigheter
no: fjällen - Europas sista vildmark?
Teknik: Vi fortästter att arbeta med NTA-lådan Papper och denna gång kommer vi analysera pappersförpackningar. För att få ihop ett bra underlag av pappersförpackningar har du i hemuppgift att ta med dig 1-3 pappersförpackningar, de får gärna vara lite speciella i sitt utseende. Du har även fått en text i läxa "Förpackningar förr och nu" som du ska läsa och stryka under "viktiga" ord. Det finns en quizlet kopplad till arbetsområdet där du kan träna på centrala bergepp.

Hemuppgifter:
en: read "Fantastic Mr Fox" page 42    22/11
sv: Kung Steve s. 152, Lilla huset s. 118, Råttpojken s. 121  24/11
teknik: ta med 1-3 pappersförpackningar, läs texten "Förpackningar förr och nu" och stryk under viktiga ord, träna på begreppen i quizleten (länk ovan).
ma: Se till att vara i fas. Om du under veckan har förstått uppgifterna fram till s. 137 är du i fas.
so: Se  "Geografens testamente - Norden" avsnitt 3 "Fjordarnas rike" & avsnitt 4 " Fjällens rike" på UR skola 27/11  och läs/ lyssna/ se på nyheter

Övrigt:
Ni som ska åka till Tumba pappersbruk måndag den 20/11 ska mötas utanför Spånga bibliotek i centrum kl. 08:00 så vi hinner med tåget 08:12. Kom ihåg matsäck om du inte anmält att du vill ha från skolan. Ni som inte ska åka till Tumba har undervisning i vanlig ordning och börjar skoldagen kl. 09:00.

Hej allesammans!
Under veckorna 47, 48, 49 har vi simveckor på idrotten för åk 3-6.
Hälsningar
Idrottslärarna
***********************************

Vecka 46 - Barnboksvecka
ma: geometri, mattesagor, temperatur och diagram, flexibla undervisningsgrupper
sv: läsning, berättelse, boksamtal, flexibla undervisningsgrupper
en: book talk, bedtime stories
so: nyheter, Norden och dess grannländer, de nationella minoriteterna och deras rättigheter
no: fjällen - Europas sista vildmark?
Teknik: Vi arbetar vidare med NTA-lådan Papper och tittar närmare på det tekniska systemet återvinning.

Hemuppgifter:
en: read "Fantastic Mr Fox" page 19    15/11
sv: Kung Steve s. 103, Lilla huset s. 80, Råttpojken s. 83  17/11
ma: Se till att vara i fas. Om du under veckan har förstått uppgifterna fram till s. 133 är du i fas.
so: Se  "Geografens testamente - Norden" avsnitt 1 "Tre huvudstäder" & avsnitt 2 " Slätternas och strändernas rike" på UR skola https://urskola.se/Produkter/173267-Geografens-testamente-Norden till 20/11 och läs/ lyssna/ se på nyheter

Övrigt:
Ni som ska åka till Tumba pappersbruk måndag den 13/11 ska mötas utanför Spånga bibliotek i centrum kl. 08:00 så vi hinner med tåget 08:12. Kom ihåg matsäck om du inte anmält att du vill ha från skolan. Ni som inte ska åka till Tumba har undervisning i vanlig ordning och börjar skoldagen kl. 09:00.

Läsmys tisdag 14/11 och torsdag 16/11.

Torsdag 16/11 är det dags för faddring.

Torsdag 16/11 är Sara på seminarum hela dagen.
***********************************

Vecka 45
ma: geometri, mattespel, temperatur och diagram, flexibla undervisningsgrupper
sv:  räkneord, läsning, boksamtal, flexibla undervisningsgrupper
en: sentences, playtime
so: nyheter, uttagning till "Vi i femman" 8/11, prov de Abrahamitiska religionerna 8/11
no: fjällen - Europas sista vildmark?
Teknik: Vi kvalitetstestar olika typer av papper.

Hemuppgifter:
sv: Kung Steve s. 55, Lilla huset s. 40, Råttpojken s. 40   10/11
ma: Visa dina matteprov för mamma/pappa och få underskrift på dem.
so: läs/ lyssna/ se på nyheter

***********************************
Vecka 44   Läslov/Höstlov

***********************************

Vecka 43 - Trygghetsvecka
ma: (matteprov 23/10), bingel, mattespel, flexibla undervisningsgrupper
sv: reflekterande samtal, läsning, berättelse, film, filmsamtal
en: crossword, playtime
so: nyheter, de Abrahamitiska religionerna
no: kroppen, (prov 26/10)
tk : Vi arbetar vidare med NTA-lådan Papper. Halva gruppen kommer att få tillverka papper medan andra halvan läser en text och svarar på frågor.

Hemuppgifter:
en: personliga pronomen, possessiva pronomen  25/10
no: "Testa värme och kyla"  26/10
so: läs/ lyssna/ se på nyheter

ma: 23/10 är det dags för matteprov på kapitel 1 "Stora tal" och kapitel 3 "Decimaltal".
Du kan förbereda dig inför provet genom att läsa igenom informationsrutorna på gröna sidorna, sammanfattningarna på sid 37 och 95 och räkna repetitionssidorna 154 och 156 i matematikboken. Räkna gärna uppgifter på blåa eller röda sidor och utmaningen för varje kapitel om du inte har hunnit med det under lektionerna.
***********************************

Vecka 42
ma: decimaltal, geometri, bingel, mattespel, flexibla undervisningsgrupper
sv: rebussaga, läsning, berättelse, film
en: Can we meet? dialogues
so: nyheter, de Abrahamitiska religionerna
no: kroppen
tk: Vi arbetar vidare med NTA-lådan Papper. Halva gruppen kommer att få tillverka papper medan andra halvan läser en text och svarar på frågor. 

Hemuppgifter:
en: "Read and learn more" uppgifterna 21 – 25, och lär dig klockan på engelska      18/10
no: "Undersök ett andetag"   19/10
ma: Se till att du är redo för matteprovet.
so: Visa "SO ämnets fem viktigaste förmågor" för mamma/pappa, läs/ lyssna/ se på nyheter
tk: Ni som inte lämnat in teknikläxan "Pappersjakt" behöver göra det.

***********************************

Vecka 41
Idrottsbloggen är uppdaterad! Klicka på länken för att komma dit; http://solhemidrott.blogspot.se/

ma: decimaltal, mattediagnos, mattespel, flexibla undervisningsgrupper
sv: rebussaga, läsning, läsförståelse, boksamtal
en: read and learn more, walk and talk     
so: nyheter, de Abrahamitiska religionerna
no: kroppen: sinnena
tk: Vi arbetar vidare med NTA-lådan Papper och lär oss mer om hur papperstillverkning går till idag.

Hemuppgifter:
en: "Read and learn more" uppgifterna 11 – 20      11/10

sv: I kungens spår, Stjärnkikaren, Törnrosens nyckel och Månjättarna - läs ut boken  13/10

no: se filmerna ”Du mår som du äter”   12/10
https://urskola.se/Produkter/168559-Du-mar-som-du-ater-Energidryck
https://urskola.se/Produkter/168560-Du-mar-som-du-ater-Utan-fibrer

ma: Visa din mattediagnos för mamma/pappa och få en underskrift på den.
       Se till att du behärskar alla momenten i Kapitel 3.

so: Läs/ lyssna/ se på nyheter
Visa ditt so-prov för mamma/pappa och få en underskrift på den.
Du får din religionsbok när du lämnar in din samhällsbok.
 

Övrigt:
Måndag 9/10 kommer ”fluortanten” (som hon kallar sig själv) hit.

Hej alla!
Nu är det dags för flickorna i åk 5 att få sin vaccination mot livmoderhalscancer. Det blir tisdag den 10/10 kl 08.10-9.00.
Alla får en juice efter vaccinationen, så de behöver inte ta med sig godis eller andra sötsaker till skolan.

Hälsningar
Maria Wahlström, Skolsköterska

***********************************
Vecka 40
ma: decimaltal, Bingel, problemlösning
sv: diskussion, läsning, läsförståelse, ordklasser, boksamtal
en: reading comprehension, walk and talk     
so: nyheter, rättning av so-provet, likheter och skillnader i de Abrahamitiska religionerna
no: kroppen
tk: Vi fortsätter att arbeta med NTA-lådan Papper och denna vecka läser vi en faktatext om papper, vi samtalar om texten och svarar på frågor. Fortsätt gärna att ta med olika typer av papper och pappersförpackningar.

Hemuppgifter:
en: "Read and learn more" uppgifterna 1 – 10      4/10 
 Visa din diagnos för mamma/pappa och få en underskrift på den.
    
sv: I kungens spår s. 102, Stjärnkikaren s. 199, Törnrosens nyckel s. 279 och Månjättarna s. 96   6/10

ma: Se till att vara i fas. Om du under veckan har förstått uppgifterna fram till s. 82 är du i fas. (Måndag 9/10 ska du senast vara redo för diagnos.)

no: se filmerna ”Du mår som du äter”   5/10
https://urskola.se/Produkter/168556-Du-mar-som-du-ater-Proteinbrist
https://urskola.se/Produkter/168555-Du-mar-som-du-ater-Vitaminbrist
https://urskola.se/Produkter/168557-Du-mar-som-du-ater-Bara-fisk
 
so: Läs/ lyssna/ se på nyheter
Visa ditt so-prov för mamma/pappa och få en underskrift på den.

Övrigt:
5/10 är det dags för faddring. 
***********************************
Vecka 39

ma: decimaltal, mattelek
sv: läsning, berättelse -> substantiv - adjektiv - verb , boksamtal
en: fonetik , diagnos    
so: nyheter, Sveriges riksdagspartier, prov
no: kroppen
tk: Vi fortsätter med NTA-lådan Papper, vi arbetar med uppdrag 2 där vi undersöker papper och lär oss vad papper är gjort av. Kom ihåg läxan!

Hemuppgifter:
so: Samatala med någon som är över 19 år: Vad är viktigast? Den enskilda människans frihet eller samhällets säkerhet?

tk: Vi går på pappersjakt, inlämnad tisdag 26/9.

en: Lär dig de fonetiska tecknen eI, a:, æ, ᶺ, u:, ᶷ. Titta på de korrekta tecknen i din anteckningsbok. (Det går i n t e att få till här.) Träna på vokalljuden i ramsorna i anteckningsboken. 27/9

sv: I kungens spår s. 74, Stjärnkikaren s. 143, Törnrosens nyckel s. 209 och Månjättarna s. 75   29/9

ma: Se till att vara i fas. Om du under veckan har förstått uppgifterna fram till s. 77 är du i fas.

Övrigt:
Tisdag 26/9 åker vi till ”Tio – Tretton” på Kulturhuset. Kom ihåg bibliotekskortet!
Onsdag 27/9 åker vi till ”Levande historia” på förmiddagen. Vi är tillbaka i tid för lunch.
Under torsdagen får vi besök av Eva från Tyskland som studerar till lärare.
***********************************
Vecka 38

ma: Stora tal, decimaltal, utematte, problemlösning
sv: läsning, läsförståelse, substantiv - adjketiv - verb
en: fonetik     
so: nyheter, Sveriges riksdagspartier
no: kroppen
tk: Vi påbörjar ett nytt arbetsområde, Papper. Vi utgår från en NTA-låda och gör olika undersökningar, samtalar, läser texter och tittar på film för att lära oss med om papper.

Hemuppgifter:
en: Gör s. 17 i W.B. med hjälp av kapitel 3 i T.B.
      Gör s. 21 i W.B med hjälp av s. 91 i Keepsake, och skriv av reglerna i ditt häfte så att du själv förstår. 20/9
no: Var redo för redovisning av din fråga (som du har arbetat med i skolan) och lämna in ditt arbete  21/9
sv: I kungens spår s. 50, Stjärnkikaren s. 103, Törnrosens nyckel s. 150 och Månjättarna s. 59   22/9
ma: Se till att vara i fas. Om du under veckan har förstått uppgifterna fram till s. 73 är du i fas.

Vet du var ditt bibliotekskort är inför nästa veckas ”Tio – Tretton”, eller behöver mamma/pappa fylla i en ny ansökan åt dig? (Skriv ut formuläret "Ansökan om bibliotekskort för personer under 18 år" på nätet, eller få ett av Sara.)

Övrigt:
Fotograferingsdags tisdag eftermiddag 19/9.
Möjlighet till syskonfotografering finns torsdag 21/9 14.25 - 16.00

Fredag 22/9 är det dags för Lidingöloppet. Vi åker löpklädda i förbeställd buss dit och hem.
***********************************
Vecka 37 - Hälsovecka (Kom "ledigt" klädd med utegymnastikskor)

ma: Stora tal, utematte, problemlösning
sv: läsning, skriva faktatexter, boksamtal
en: How do I get to...? Regelbundna verb i presens
so: nyheter, demokrati/diktatur
no: kroppen

Hemuppgifter:
ma: Visa din mattediagnos för mamma/pappa och få en underskrift på den.
       Se till att du behärskar alla momenten i Kapitel 1.
so: Läs/ lyssna/ se på nyheter, "Terrorism" och "Ord som används i samband med terrorism" (prata gärna med pappa/mamma) 12/9
en: Gör s. 2 och 8 i W.B med hjälp av kapitel 1 och 2 i T.B.
       Gör s. 9 och 15 i W.B med hjälp av Keepsake.
      Lär dig obestämd artikel a/an och skriv av reglerna i ditt häfte så att du själv förstår. 13/9
sv: I kungens spår s. 32, Stjärnkikaren s. 50, Törnrosens nyckel s. 74 och Månjättarna s. 37   15/9

Övrigt:
Tisdag 12/9 är det orienteringsdag, och det är kläder efter väder som gäller.

Giselas mamma Jeanette kommer fredag den 15/9 och lär oss om blodet. Blodets sammansättning, hur vi andas och hur rökning påverkar lungorna.
***********************************
Vecka 36

ma: Stora tal, diagnos
sv: läsning, skriva berättelser, stavning, boksamtal
en: a/an, Maria som forskar om inlärning i engelska kommer
so: nyheter, demokrati/diktatur
no: kroppen
tk: Vi arbetar med Teknik förr och nu, vi undersöker hur vissa tekniksa föremål förändrats över tid och vad som påverkat detta.
id: Här kommer en länk till Turf! Hälsningar Anna idrottslärare :) http://solhemidrott.blogspot.se/p/turf.html

 Hemuppgifter:
ma: Skriv av faktarutorna i kapitlet i din matteverktygsbok. Var redo för diagnos  5/9

so: Läs häftet "Enkel samhällskunskap - Kommuner och landsting" och "fundera med pennan i hand" över svaren till frågorna.  5/9

en: Gör s. 11 i Workbook med hjälp av s. 8 – 10 i Textbook  6/9
                      Lär dig de grammatiska reglerna för substantiv i singular och plural s.75 – 76 i Keepsake, och skriv av reglerna i ditt häfte så att du själv förstår.   6/9

no: Gör färdigt sidorna "Celler", "Hud" och "Naglar" i din no-bok 7/9

sv: Drakseppet  läs ut boken 8/9

Övrigt:
Vi pratade om betyg på fredag eftermiddag med hjälp av filmen: https://www.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4
***********************************

Vecka 35
tk: Vi fortsätter att arbeta med begreppet teknik (klassens defenition är av teknik är: alla de saker som människan har skapat) och funderar kring varför vi människor skapat så många tekniska föremål och var dessa finns.
ma: Stora tal, Katarina kommer och kör ett test
sv: läsning, läsförståelse, ordklasser, stavning, boksamtal
en: Pluralbildning av substantiv, textdramatisering
so: nyheter, demokrati/diktatur
no: kroppen

Hemuppgifter:
so: Läs häftet "Enkel samhällskunskap - Våra viktiga lagar" och "fundera med pennan i hand" över svaren till frågorna.  30/8
en: Gör s. 7 i W.B med hjälp av s 4 - 7 i T.B.
      Lär dig infinitivformen för "be" och sätt in alla formerna i en egen mening. 30/8
sv: Drakseppet  s. 48 – 86 1/9
ma: Skriv av faktarutorna i kapitlet i din matteverktygsbok. Var redo för diagnos  5/9

Övrigt:
Utvecklingssamtalsdag torsdag 31/8. Föräldrarna bokar er samtalstid på webben. Sara håller till i klassrummet (A 215) och Anders i grupprummet mittemot klassrummet (A 221).

Kom ihåg att lämna in talongen ”Matsäcksförfrågan”   senast 29/8
***********************************
Vecka 34
ma: förstå och använda tal, "Stora tal"
sv: läsning, stavning, rap, boksamtal
en: "New kid on the block"
so: nyheter, Vad kommer ni ihåg? demokrati/diktaturno: kroppen
tk: introduktion av terminens planering och vad teknikämnet innebär. 

Hemuppgifter:
Elevens val: Visa informnationen hemma och diskutera ditt val med mamma och pappa   21/1
sv: Drakskeppet s. 13 - 47    25/8

Övrigt:
Föräldramöte tisdag 22/8 18.30. Vi inleder i musiksalen ( högst upp i A-huset)
***********************************

Hej!

Välkomna alla nya årskurs ”femmor” till ett nytt läsår, ett extra varmt välkomnande till våra nya elever Le Le och Mathilda i 5B, Velyatin och Huan Huan i 5C samt Amanda, Maja F, Maja N och Signe i 5D!

Vi startar upp med två mentorsdagar. Onsdag den 16/8 samlas vi i ute på skolgården utanför A-huset kl. 8.10. Lunch i skolan och vi slutar dagen kl. 14.00.

Torsdag 17/8 åker alla fyra klasserna till vikingastaden Birka. Vi samlas i skolan kl. 8.10 och åker gemensamt till båten. Lunchmatsäck fixas av skolan, vill ni ta med mellanmål så är det okej. (Du hinner fika både på dit- och hemvägen då båtresan tar ca. en timme). Vi är åter vid Stadshusbron kl. 15.30 för vidare färd tillbaka till skolan. Kläder efter väder.

Fredag 18/8 börjar vi med vanliga skoldagar enligt schemat.

Föräldramöte för hela åk. 5 sker tisdagen den 22/8, kl. 18.30 – 20.00. Samling i musiksalen i A-huset.

Utvecklingssamtalsdag är inbokat till torsdagen den 31/8. All undervisning utgår, tider meddelas senare.

Mentorer i klasserna kommer att vara Sara Tobiasson och Johanna Thulén i 5A, Anders Friström och Sara Tobiasson i 5B, Mikael Ohlsson och Kristoffer Karnik i 5C samt Sofia Solman och Kristoffer Karnik i 5D. Mikael Carlsson från Klubben kommer att vara i klasserna och i arbetslaget.

Kom ihåg att ta med väska första mentorsdagen för papper och dylikt. Besök vår hemsida solhemsskolan.stockholm.se för mer information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: