Till innehåll på sidan

April 2016

Glimtar från 2c v. 17

  

Idag har det hänt mycket i vår klass! Vi fick våra larver. Två elever delar på en larv. Vi kände på deras mat som var malva. Vi tryckte ner maten i en liten burk som larven ska bo i.

  

 Sedan la vi en liten servett i locket där larven kan hänga. Alla fick döpa sin larv.

  

Vi har också haft mattestationer med 2D. Stationerna var: multikedjor, problemlösning, tangram och tangramino, iPads, stress, klockanspel och positionsspel.

  

Det var väldigt roligt! Vi avslutade med att titta på en film om multiplikation "Blomma, blad en miljard".

  

2c

Glimtar från 3c v. 16

Vi har arbetat med forntiden

 

    

Som avslutning på arbetet om forntiden fick vi diskutera och resonera oss fram i grupper om vilken bild som tillhörde vilken tidsålder.

Glimtar från 3b v. 15

Fadderträff
Halva gruppen fick lära fadderbarnen att logga in med deras inloggning, på inläsningstjänst.  När man hade loggat in så att de kunde det själva, fick vi lära dem att söka upp Rolf-böcker. Sedan läste faddrarna lite för dem, och så testade dem att lyssna som en ljudbok.

 

Efter halva tiden fick grupperna byta. Faddrarna hjälpte till att läsa och förklara för fadderbarnen hur de skulle tänka, för att komma fram till svaret. Men de skulle inte avslöja det rätta svaret direkt, faddrarna fick hjälpa fadderbarnen på traven.

// Beata 13/4 2016 från FB och 3B

Glimtar från fritids Vintergatan v. 14

-Först gjorde man en ritning. -När man hade ritat färdigt gick man till kommunen (Vuxen) för att få bygglov. Då fick man en stämpel på sin ritning. Sedan fick man börja bygga , vi byggde rum i våra skokartonger.

 

Vi använde limpistoler ,tapeter ,glasspinnar, toarullar , tapeter och massor med skräpmaterial som vi hade tagit med oss hemifrån.

 

 

Fröknarna målade gatorna och satte upp husen på väggarna, det blev en stad av allas skokartonger.

 

Vi röstade fram att vår stad ska heta ``Soltoppen``  och hade invigningsfest.

Dela:
Kategorier: