Till innehåll på sidan

Arbetslag

Skolans största tillgång är personalens pedagogiska kompetens och organisationens förmåga att använda den så effektivt som möjligt. Arbetslagen ska vara självförsörjande på kompetens i så stor utsträckning som möjligt. Det gäller även tillgången till specialpedagogisk kompetens.

Arbetslagen ska präglas av en ansvarskultur där det egna och gemensamma lärandet struktureras, målformuleras och utvärderas.

 

Dela:
Kategorier: