Årskurs 4-6

 

Mellanstadiet finns på Solhemsskolan. Klass 4a, 4b och årskurs 5 – 6 finns i den äldre skolbyggnaden, A-huset. Klass 4c och 4d finns i Solhemsängens skola.

På mellanstadiet arbetar vi med mentorskap. Eleverna är indelade i klasser och mentorsgrupper. I mentorsgrupperna får de möjlighet att arbeta tillsammans med elever från en annan klass. Det är tre mentorer på två klasser. Mentorsgruppernas storlek gör att mentorerna har möjlighet att arbeta med formativ bedömning och elevernas utveckling. Alla lärare arbetar som mentorer samt undervisar inom sin ämneskompetens. Detta gör att vi kan erbjuda våra elever de bästa möjliga förutsättningarna för god inlärning.

Dela:
Kategorier: