Till innehåll på sidan

Årskurs 4-6

-

 

Mellanstadiet finns på Solhemsskolan. Klass 4a, 4b och årskurs 5 – 6 finns i den äldre skolbyggnaden, A-huset. Klass 4c och 4d finns i Solhemsängens skola. Efter ett beslut i Skolväsendets överklagandenämnd har inte eleverna på Solhemsängens skola längre förtur till platserna i åk 5 på Solhemsskolan. Eleverna genomför då ett nytt skolval till åk 5.

På mellanstadiet arbetar vi med mentorskap. Eleverna är indelade i klasser och mentorsgrupper. I mentorsgrupperna får de möjlighet att arbeta tillsammans med elever från en annan klass. Det är tre mentorer på två klasser. Mentorsgruppernas storlek gör att mentorerna har möjlighet att arbeta med formativ bedömning och elevernas utveckling. Alla lärare arbetar som mentorer samt undervisar inom sin ämneskompetens. Detta gör att vi kan erbjuda våra elever de bästa möjliga förutsättningarna för god inlärning.

Dela:
Kategorier: