Till innehåll på sidan

Förskoleklass

-

 

På Solhemskolan har vi fyra förskoleklasser. De är fördelade så att det finns två klasser på Solhemskolan och två klasser på Solhemsängens skola.
Förskoleklasserna och åk 1 har ett nära samarbete under skoldagen.
Vi arbetar för att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
Förskoleklassen ska stimulera utveckling, lärande och förbereda eleverna för fortsatt skolgång.
Vi strävar efter att eleverna ska få utvecklas i leken och skapa sociala kontakter med varandra.  
Vi vill väcka barnens lust att utveckla sin språkliga medvetenhet, att kommunicera och lära.
Vi samarbetar med hemmen för att främja elevernas personliga utveckling.

Vi jobbar för att eleverna ska:
• Öka förståelsen för varandras olikheter i gruppen.
• Få utforska själv genom ett tematiskt arbetssätt.
• Få lust till lärande genom praktisk matematik och svenska som mönster, siffror och antal.

Dela:
Kategorier: