Till innehåll på sidan

Fritidshem

 

Nästan samtliga elever  i årskurs F – 3 är inskrivna på fritidshem. Fritidshemmen är kopplade till den klass eleven går i . Pedagogerna samarbetar  med lärarna kring elever och klassen under dagen.

Vi erbjuder morgonomsorg från 6.30 till skolan börjar kl 8.00. När skoldagen är slut tar fritidshemmen vid. Vi stänger kl 18.00. Både morgonomsorg och kvällsomsorg sker på Paviljongen då  alla avdelningar slås ihop.

Fritidshemmet erbjuder en varierad och meningsfull verksamhet. De har möjligheter till olika aktiviteter och avkoppling ,lek med olika kompisar,elevernas inflytande är viktigt och deras idéer och förslag försöker vi genomföra under terminen.Vi arbetar för att alla elever känner sig trygga och ska trivas hos oss på fritidshemmen.

Vi är ute före eller efter mellanmålet varje dag. Mellanmålet serveras varje dag mellan 14 -15  i matsalen.

Dela: