Januari 2018

Solhemsglimtar v. 3

Den här veckan har vi förberett oss till utvecklingssamtalet. Vi kommer få leda vårt eget utvecklingssamtal.

Elever skriver

Vi ska berätta om vad vi har gjort i flera ämnen som tillexempel SO och NO.

Elev i klassrum

Vi ska också berätta om vad vi vill bli bättre på.

Olivia Ekström 3D
Foto: Ludvig Källander

Solhemsglimtar v. 2

UTSTÄLLNING av Elevens Val i trapphuset utanför slöjden vån 3 och i 6bs klassrum.

Målning av Svandammen

Ca 50 elever har tolkat och gestaltat Svandammen utifrån fotografier tagna ur olika perspektiv.

Målning av Svandammen

Två olika medier/tekniker har använts  - måleri och akvarell.

Akvarell av Svandammen

Se fler tolkningar på Solbilden

Dela:
Kategorier: