Klass 6a

Solhemsskolan jobbar vidare med Skolplattformen, från och med vecka 45 kommer veckobreven endast att publiceras på Skolplattformens startsida. För att kunna ta del av veckobreven behöver ni som vårdnadshavare logga in i Skolplattformen (en manual har mailats ut). Ring supporten på Kontaktcentrum 08-508 11 552 eller maila era frågor e-support@stockholm.se. Bra om ni även meddelar mentor så att vi vet om ni saknar viktig information. 

Språkvalsläxor anges på arbetslag 6 förstasida.

Vecka 44 och 45

Här får du information om vad vi gör i skolan, viktiga datum och viktig information från ämneslärare. 

Information om veckan som varit 

Vi arbetar för närvarande intensivt med arbetsron i klassen. Vi uppmanar samtliga vårdnadshavare att samtala om vikten av att ge sig själv och kamraterna arbetsro under skoldagen. Vi har påbörjat tävlingen “beat the teacher” där eleverna samlar poäng när de genomfört en lektion med stor arbetsro.  

Nationella prov 

Under vecka 45 kommer de muntliga nationella proven i svenska, matematik och engelska att påbörjas. De kommer att genomföras i mindre grupper fram till och med vecka 50. Vi påminner återigen om att det är av största vikt att eleverna är i skolan under dessa veckor, är du sjuk under denna period kontakta undervisande lärare så att denne har möjlighet att förbereda sig. Vi försöker att göra så trygga grupper som möjligt för eleverna. 

Höstlov/läslov vecka 44 

Nu är det läslov och vi vill uppmuntra alla att läsa mycket. På samma sätt som tidigare lov vill vi att ni använder https://www.jagharläst.se/ för att visa vad ni läst! 

Inför vecka 45 

Läxhjälp: måndag kl. 14.15-16.15 

SVENSKA: Vi har påbörjat att arbeta med argumenterande texter. Planering för arbetet finns att se på Skolplattformen under fliken Planering och bedömning. Flera har framför fina presentationer av olika poeter. Veckan efter lovet blir muntliga nationella prov. Vikarie kommer hålla i svenskundervisningen och Sandra genomför de muntliga proven i grupper om tre. Det är av yttersta vikt att alla beter sig schysst mot vikarier och ger varandra god arbetsro. Vi har ett dilemma att klassen ofta utmanar våra vikarier och gör det svårt för dem att bedriva en god undervisning. Prata om detta hemma så att alla får bästa förutsättningar till eget arbete såväl i klassen som för de som ska genomföra NP. 

MATEMATIK: Vi repeterar/fördjupar kapitlet “Procent och sannolikhet” och “Decimaltal”. Måndagen den 12/11 skriver vi ett prov för dessa två kapitel. 

ENGELSKA:  

SO: Vi går igenom resultatet från provet Stormaktstiden) och startar sedan frihetstiden.  

NO: Vi arbetar vidare med “Befruktning och fortplantning” och lär oss mer om andra växters och djurs fortplantning. Träna på begreppen i denna quizlet.  

TEKNIK: Vi arbetar vidare med “Datorkunskap”, nu ska du kunna de olika komponenter som finns i det tekniska systemet datorn.  

BILD: Bildläxa i Konsthistoria och Bildanalys. Arbetsblad utdelat. Uppgiften finns även på bloggen att hämta www.solbilden.blogspot.com under fliken åk6 läxor. Lämnas in så fort som möjligt men senast v 43. 

Kom ihåg: 

Måndag:  

Tisdag:  

Onsdag: 

Torsdag: Teknik- kunna datorns komponenter   

Fredag:  

Viktiga datum:  

12/11 matematikprov på kapitlet “Decimaltal” och “Procent och sannolikhet” 

3/12 studiedag 

21/12 höstterminens sista dag 

Vecka 43

Här får du information om vad vi gör i skolan, viktiga datum och viktig information från ämneslärare. 

Information om veckan som varit 

Vi arbetar med studieteknik på mentorstiden, vi tittar på filmer i serien “Plugga bättre” där vi får olika tips på hur vi kan göra för att lyckas bättre i skolan. Våra sammanfattningar av filmerna hänger på klassrumsdörren, titta där om du vill ha tips på vad du kan göra för att lyckas ännu bättre i skolan.  

Inför nästa vecka 

SVENSKA: Vi jobbar vidare med faktatexter, att sökläsa och använda jämförelseord. I veckan ska vi skapa egna faktatexter som jämför två stora religioner. Planeringen avseende faktatexter är delad med eleverna på Skolplattformen under POB, planera och bedöma. Vi arbetar även vidare med våra muntliga presentationer av kända svenska poeter. Det arbetet ingår i tidigare delad planering. 

MATEMATIK: Vi fortsätter arbeta med kapitlet “Procent och sannolikhet”, håll dig till planeringen.  

ENGELSKA: diagnosdags, Theatre 

SO: Vi fortsätter med stormaktstiden t.o.m. v.43. Fredag v. 43 kommer klassen ha ett större förhör på detta. Inga läxor under denna tid men eget ansvar att komma väl förbered till förhöret. 

NO: Vi arbetar vidare med “Befruktning och fortplantning” och lär oss mer om vad som händer i puberteten, hur människans könsorgan ser ut och hur ett barn blir till. 

TEKNIK: Vi arbetar vidare med “Datorkunskap” och lär oss vilka olika komponenter som finns i det tekniska systemet datorn.   

BILD: Bildläxa i Konsthistoria och Bildanalys. Arbetsblad utdelat. Uppgiften finns även på bloggen att hämta www.solbilden.blogspot.com under fliken åk6 läxor. Lämnas in så fort som möjligt men senast v 43. 

Kom ihåg: 

Måndag:  

Tisdag: NO- vad kallas ungarna för? ENG: Se till att du känner dig redo för diagnosen (23/10)

Gör p. 20 e. 3 i Workbook (med hjälp av Textbook p. 18).
Gör p. 22 e. 7a, b, c i Workbook (med hjälp av Textbook p.19 - 21).
Gör p. 23 e. 8a i Workbook (med hjälp av Keepsake). 
Gör p. 25 i Workbook (med hjälp av Keepsake).
Gör p. 26 i Workbook (med hjälp av Keepsake).  (23/10)

Onsdag: 

Torsdag: Teknik- träna på datorns komponenter. SvEn-gruppen läxa: What do you think? 

Fredag: SO-prov “Stormaktstiden” 

Viktiga datum:   

29/10-2/11 höstlov (vecka 44) 

3/12 studiedag 

21/12 höstterminens sista dag

Vecka 42

MATEMATIK: Vi fortsätter arbeta med kapitlet “Procent och sannolikhet”, håll dig till planeringen. Läxa “Division med decimaltal” tills på måndag. 

NO: Vi arbetar vidare med “Befruktning och fortplantning” och lär oss mer om vad som händer i puberteten, hur människans könsorgan ser ut och hur ett barn blir till. Läs häftet “28 saker som händer i puberteten” tills på tisdag.

TEKNIK: Vi arbetar vidare med “Datorkunskap” och lär oss vilka olika komponenter som finns i det tekniska systemet datorn.

En: grammar: oregelbunden pluralbildning & obestämd artikel, theatre

Kom ihåg:

måndag: MA-läxa “division med decimaltal”

tisdag: NO-läxa “28 saker som händer i puberteten”, ENG- Gör p.10 e.1 A& 2 i Workbook (med hjälp av Textbook p. 8,9),
p.11 e 4 A & B, p.12 e 5, p.13 e.7A i Workbook (med hjälp av Textbook p. 10- 12).
Gör p 16 e. 3 A med hjälp av Keepsake p.90:19 & p.17 e.4 B med hjälp av Keepsake p.75-76:1-2 (16/10)

onsdag:

torsdag:

Vecka 41

Matematik: Nu påbörjar vi på ett nytt arbetsområde “Procent och sannolikhet”. På måndag delas en ny planering ut, tänk på att du har ett eget ansvar att se till att du ligger i fas med planeringen.

NO: Vi arbetar vidare med “Befruktning och fortplantning" och lär oss mer om vad som händer i puberteten och hur det är att leva tillsammans med andra. Här är en länk till en hemsida som visar intressanta bilder och här är en länk till en sida med många andra frågor och svar

Teknik: Vi arbetar vidare med “Datorkunskap”. På torsdag förväntas du lämna in intervjuläxan då du ska ha intervjuat en vuxen/äldre person i din närhet om dennes erfarenhet av datorer under uppväxten (välj 10 av de frågor som vi tillsammans formuerat).

En: grammar, theatre/ musical

SV: Vi har skrivit klart våra berättande texter och kommer bearbeta dem efter respons från kamrat och lärare. Nästa texttyp att lära sig om och att skriva är faktatext. Vi arbetar även med muntliga presentationer av poeter. Ingen gemensam bok att läsa just nu därför är det viktigt att man har en egen bok hemma som man läser i varje dag.

BILD: Bildläxa i Konsthistoria och Bildanalys. Arbetsblad utdelat. Uppgiften finns även på bloggen att hämta www.solbilden.blogspot.com under fliken åk6 läxor. Lämnas in så fort som möjligt men senast v 42.

Kom ihåg:

måndag:

tisdag: eng-"Lizzie Zipmouth" read out the book and write three open questions (9/10)

onsdag:

torsdag: Teknik- intervjuläxa

fredag:

Vecka 40

BILD: Bildläxa i Konsthistoria och Bildanalys. Arbetsblad utdelat. Uppgiften finns även på bloggen att hämta www.solbilden.blogspot.com under fliken åk6 läxor. Lämnas in så fort som möjligt men senast v 42.

Svenska: Vi är klara med våra berättande texter och ska utveckla dem efter kamratrespons. Vi ska jobba vidare med poesi. Läxa är att läsa ut hela boken Tio över ett. Boksamtal både på måndag och fredag. Eleverna ska kunna framföra hela texten till Så länge skutan kan gå. Lyssna med era barn om de kan förklara vad en metafor och en liknelse är.

Matematik: Denna vecka avslutar vi kapitlet "Decimaltal", på tisdag förväntas samtliga ha gjort diagnosen och lämnat in den för rättning.

NO: På tisdag skriver vi ett avslutande prov för arbetsområdet "Ämnen runt omkring oss". Du kan förbereda dig inför provet genom att: träna på begreppen, använd boken för att träna på instuderingsfrågorna och gör uppdraget i Bingel. På torsdag påbörjar vi ett nytt arbetsområde "Befruktning och fortplantning".

Teknik: Vi påbörjar ett nytt arbetsområde "Datorkunskap".

Idrott: Vi har avslutat området friluftsliv med fokus på orientering. Eleverna har kämpat på riktigt bra ute varje vecka, på idrottsdagen i förra veckan samt den skriftliga redovisning av sin kartkunskap! From vecka 40 är vi inomhus på idrotten. Vi kommer att starta upp med området "Bollekar" kommande två veckor där eleverna övar och får visa upp sina förmågor när de gäller de motoriska grundformerna kasta-fånga, men även andra förmågor som att anpassa sina rörelser till olika lekar/spel, regler, samarbete och rumsuppfattning. Vi har besök på idrottslektionerna i form av en VFU-student från GIH (Gymnastik och idrottshögskolan) som gör sin första praktik hos Anna. Studenten kommer att få chans att öva sig i att planera och genomföra delar eller hela lektioner med samtliga klasser.  

SO: Vi lämnar geografi och nu blir det historia och där "stormaktstiden och frihetstiden" Ingen Läxa

Kom ihåg:

måndag:

tisdag: NO-prov "Ämnen runt omkring oss", Eng- "Lizzie Zipmouth" (retell the story in your own way -> p. 60)

onsdag:

torsdag: 

fredag:

Vecka 39

SV: Vi läser vidare i Tio över ett. Eleverna jobbar med sina skräckberättelser. Vi pratar om metaforer och liknelser. Det är dags att påbörja arbetet med presentation av den "egna poeten".

SO: Jobbar med "Jordens inre och yttre krafter". Ingen Läxa denna vecka.

NO: Vi arbetar vidare med "Ämnen omkring oss". Vi gör ett eget kort över en metall, undersöker några metallföremål och tittar på stenar/sand i mikroskop. Vi skriver ett NO-prov för arbetsområdet den 2/10 (träna på begreppen, använd boken för att träna på instuderingsfrågorna och gör uppdraget i Bingel).

Matematik: Vi arbetar vidare med decimaltal, se till att du håller dig efter planeringen så du hinner i tid. Under nästa vecka ska du hunnit göra diagnosen och fått den rättad. Här är en bra film som beskriver division med 10 och 100 tal. Idag gick vi igenom matematikprovet, visa provet för dina föräldrar och be dem signera. Provet lämnas på tisdag!

Teknik: Utgår till förmån för matematiken. 

En: Lizzie Zipmouth, show/ theater

Kom ihåg:

Måndag: EN: "Lizzie Zipmouth" retell in pictures -> p.34 (25/9)

Tisdag: Lämna tillbaka Matematikprovet med underskrift.

Onsdag: Idrott - skriftlig redovisning - orientering (häftet som även finns på bloggen; http://solhemidrott.blogspot.com/ under fliken "ÅK6"), läsa Tio över ett till sidan 200, Så länge skutan kan gå

Torsdag:

Fredag: Lidingöloppet (kom ihåg matsäck om du inte beställt från skolan)

Vecka 38

en: Time to play

IDH: Vi är fortsättningsvis utomhus på idrotten hela september månad. Kläder efter väder gäller. Vid ihållande regn under lektionstiden är vi inne. Vi övar förmågan att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, kartors uppbyggnad och symboler samt lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Fr.o.m. vecka 40 dvs. 1/10  är vi inomhus. OBS! tisdag 18/9 är det en idrottsdag ute i Kallhäll. Vi kommer att vara utomhus hela dagen så kläder efter väder är extra viktigt och att matsäck och vattenflaska är nedpackad. Jag vill även passa på att be alla elever som har möjlighet att ta hem appen "Turf" som vi kommer att försöka använda under lektionstid för orientering med digitala hjälpmedel. Detta är alltså inget krav från skolan utan en önskan till de som har möjlighet. Mer information om "Turf" finns på idrottsbloggen. På bloggen, under fliken "ÅK 6" ligger också det orienteringshäfte som eleverna har fått hem. Onsdag 26/9 blir det en skriftlig redovisning om det. Vi repeterar tillsammans kommande lektion. Välkommen att kika in på bloggen för ämnet Idrott och hälsa om ni vill läsa lite mer om idrottsämnet på Solhemsskolan samt en mer detaljerad terminsplanering; http://solhemidrott.blogspot.com/ Skolplattformen kommer senare att ersätta bloggen. Hälsningar Anna :)

SV: Vi fortsätter arbetet med poesi. Nu är det dags att lära sig Evert Taubes Så länge skutan kan gå. Vi håller även på med att skriva spännande berättelser och vi läser boken Tio över ett. Läxa

SO: Avslutade Samhällskunskapen (Valet2018) under v.37. Elever som ännu inte lämnat in sin uppgift, lämna in den fortast möjligt. Denna vecka startar vi geografi och "Jordens inre och yttre krafter". Läxa till torsdag 20/9 öva på Geografihäftet.

Matematik: Vi fortsätter arbeta med Decimaltal och har genomgång av Multiplicera/Dividera med 10, 100 och 100.

NO: Vi fortsätter att arbeta med "Ämnen omkring oss". Det börjar dra ihop sig för att ha ett prov (under vecka 39) och du kan nu börja förbereda dig genom att träna på dessa begrepp. Nästa vecka delas instuderingsfrågor ut och provdatum bestäms!

Teknik: Vi avslutar vårt arbete med Mekanismer och skriver en avslutande uppgift om hur rörelsen överförs i en cykel. Förbered dig genom att kunna dessa begrepp med säkerhet.

Kom ihåg:
Måndag:

Tisdag: Orienteringsdag (kläder efter väder, medtag vattenflaska och matsäck om du inte beställt från skolan).

Onsdag:

Torsdag: Teknik- träna på dessa begrepp och SO - öva på Geografihäftet.

Fredag: Svenska - läs till sidan 137 i "Tio över ett", samt att öva på Så länge skutan kan gå. NO - börja träna på bergeppen i denna quizlet.

Vecka 37

Matematik: Vi påbörjar det första kapitelt i 6A boken, decimaltal.

NO: Vi fortsätter att arbeta med "Ämnen omkring oss" och lär oss mer om "Att få fram metaller ur berget".

Teknik: Vi arbetar vidare med "Mekanismer" och gör egna rörelsekort.

EN: "Lizzie Zipmouth" (Det är vikarie för Sara hela veckan.)

SV: Vi har läst ut Knockad Romeo och ny läsläxa har delats ut. Vi fortsätter med poesi, grammatik och läsning av skönlitteratur.

SO: Avslutar "Valet 2018" efter denna vecka. Klassen lämnade under fredagen in sitt arbete om ett parti och deras vallöften om skolan. Är man inte klar blir detta eget arbete hemma. Arbetet skall lämnas in på skolplattformen och eleven kommer därefter få feedback på arbetet på samma plats. Vissa elever kan behöva komplitera vissa saker men detta meddelas på skolplattformen.

Kom ihåg: 

måndag 10/9:

EN: Gör p. 8 e. A & C and p.9 e. A & C i Workbook, använd dig av Keepsake p.90 (20 Be). Skriv c-uppgifterna i din grå engelska anteckningsbok.

tisdag 11/9:

utvecklingssamtalsdag, ingen ordinarie undervisning

onsdag 12/9: 

torsdag 13/9: 

fredag 14/9: läsläxa till s. 73, kunna framföra hela Strövtåg i hembygden 

Vecka 36

IDH: Vi är fortsättningsvis utomhus på idrotten hela september månad. Kläder efter väder gäller. Vid ihållande regn under lektionstiden är vi inne. Vi övar förmågan att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, kartors uppbyggnad och symboler samt lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Fr.o.m. vecka 40 dvs. 1/10  är vi inomhus. OBS! tisdag 18/9 är det en idrottsdag ute i Kallhäll. Vi kommer att vara utomhus hela dagen så kläder efter väder är extra viktigt och att matsäck och vattenflaska är nedpackad. De elever som vill ha matsäck från skolan måste meddela det till sin mentor senast fredag 7/9. Jag vill även passa på att be alla elever som har möjlighet att ta hem appen "Turf" som vi kommer att försöka använda under lektionstid för orientering med digitala hjälpmedel. Detta är alltså inget krav från skolan utan en önskan till de som har möjlighet. Mer information om "Turf" finns på idrottsbloggen.Välkommen att kika in på bloggen för ämnet Idrott och hälsa om ni vill läsa lite mer om idrottsämnet på Solhemsskolan samt en mer detaljerad terminsplanering; http://solhemidrott.blogspot.com/ Hälsningar Anna :)

Språkvalsläxor anges på arbetslag 6 förstasida!

SV: Vi fördjupar oss just nu i författare som skriver poetiska texter. Målet är att känna till ett antal kända poeter och deras verk. Under arbetet ska även eleverna träna sin förmåga att skriva egna poetiska texter. Vi övar oss även i att framföra andras och egna poetiska texter för varandra. Läxa är att på valfritt sätt kunna läsa, sjunga, rappa, återge Gustaf Frödings Strövtåg i hembygden. Vi jobbar med några verser i taget. Prata med era barn om de poeter vi hittills läst lite om och av (Dan Andersson, Karin Boye, Kent, Gustaf Fröding). Lyssna gärna på deras tonsatta texter via Youtube eller Spotify. Vi arbetar parallellt med poetiska texter även med skönlitterära texter/berättande texter. Vi läser ur Knockad Romeo och pratar om hur författaren skriver för att få inspiration till våra egna berättande texter.

EN: basic grammar; presens och imperfekt av be & discussions

Matematik: På tisdag (4/9) skriver vi ett matematikprov för kapitel 7, 8, 9. Vi använder måndagens lektion till att repetera, men om du känenr att du behöver extra träning så ta hem och gå igenom en gång till. På fredag tittar vi närmare på den matematikbok vi ska ha under höstterminen.

Teknik: Vi fortsätter att arbeta med "Mekanismer", kom ihåg att titta efter mekanismer i vanliga föremål. Kan du hitta någon hävstång, lutande plan, hävstång, skruv, hjul eller block/talja? Om du vill repetera de enkla mekanismerna kan du titta på denna film.

NO: Vi gör ett grupparebte om "Kolets kretslopp" på tisdagen. Titta på filmen om Kolets kretslopp och Kolatomen som reptetition. På fredag lär vi oss mer om "Ämnen i jordskorpan".

SO: Eleverna jobbar nu enskilt med ett parti och deras valöften runt skola och utbildning.

Kom ihåg: 

måndag:

tisdag: Matematikprov (kapitel 7, 8, 9). Titta på NO-filmerna (länk ovan). Engelska- Läs sidorna 4-5 i Textbook. Med hjälp av de sidorna gör du uppgifterna i Workbook: p.2 e.1A,1B,1C, p.3 e.2A och p.5 e.5A

onsdag:

torsdag:

fredag:

Vecka 35

NO: Vi har påbörjat vårat första arbetsområde "Ämnen runt omkring oss". Nästa vecka lär vi oss mer om "Olika ämnen" och påbörjar "Kolets kretslopp".

Teknik: Det första arbetsområdet för terminen är "Mekanismer" och vi tittar närmare på hur olika rörelser överförs med hjälp av mekanismer. Nästa vecka lär vi oss mer om "De enkla maskinerna".

Matematik: I början av denna termin repeterar vi sådant som vi gjorde i slutet femma, den 4/9 kommer vi att ha ett prov på kapitel 7, 8 och 9 från 5Bs bok. Vi kommer att ha genomgångar och repetera under lektionstid så att vi känner oss förberedda.

EN: Robinson Crusoe, Good Luck or Bad Luck?

Vi påminner om att blanketterna för ordningsreglerna och samtycke om fotografering behöver lämnas in.

Vecka 34

måndag: mentorsdag, klockan 9-14 (medtag ryggsäck)

tisdag: mentorsdag, klockan 8-14

onsdag-fredag: vi läser enligt ordinarie schema

So: Under V.34 gick vi igenom vad som händer under året samt började prata om Valet 2018 som vi kommer jobba med närmaste tiden.

Dela:
Kategorier: