Klass 6a

Varmt välkomna till ett nytt läsår!

Vecka 34

måndag: mentorsdag, klockan 9-14 (medtag ryggsäck)

tisdag: mentorsdag, klockan 8-14

onsdag-fredag: vi läser enligt ordinarie schema

 

Information om pågående arbeten på Solhemsskolan

Under sommaren 2018 har flera ganska omfattande byggnads- och markarbeten påbörjats på Solhemsskolan. Det innebär begränsad framkomlighet i skolans närområde såväl avseende lämning och hämtning av barn/elever samt färre parkeringsmöjligheter. Vi ber er därför i möjligaste måna att lämna och hämta era barn utan bilar.

Det som sker nu är:
Galaxen är riven. Byggnaden har funnits kvar ”på övertid” och inför kommande läsår 17/18 hade vi nu möjligheten att rymma den verksamheten i andra lokaler. Tanken är att markplanen ska vara en del av den permanenta skolbyggnad som planeras för Solhemsskolans räkning. Fram till dess kommer det att innebära att vi har en utökad skolgård när markarbetena är klara.

Gamla fotbollsplanen är borttagen och i dess ställe projekteras nu för en multiarena med konstgräs. Förhoppningsvis är den klar för att tas i bruk en bit in på höstterminen.

I A-huset, vår stora stenhusbyggnad, pågår dels takarbeten för att komma till rätta med en tackläcka som gäckat oss en tid. Därutöver sker ett dräneringsarbete runt delar av A-huset.

Utvecklingssamtal

Vi vill också påminna om utvecklingssamtalsdagen tisdagen den 11 September. Er klasslärare/mentor återkommer med mer information kring tider i starten av höstterminen.

Under utvecklingssamtalsdagen är ordinarie undervisning inställd. Elever som går på fritidshemmen har omsorg på respektive avdelning (vissa sammanslagningar kan ske inom husen). Ordinarie personal är upptagna med samtalen så verksamheten kommer att bemannas med vikarier.

I möjligaste mån ber vi er att anordna med omsorg för era barn på egen hand. Om inte det går är ert barn naturligtvis välkommen på respektive avdelning. Vi ber er att senast fredagen den 31 augusti anmäla om ert barn är ledigt eller kommer till skolan på en uppsatt lista på respektive avdelning. Ni kan också kontakta avdelningen och lämna svar.

Event för fritidshem

För att uppmärksamma personal på fritidshemmen och fritidshemsverksamheten inom Stockholms stad anordnas varje år ett Event för all personal på fritidshemmet. Detta år är eventet onsdagen den 29 augusti. Eventet startar klockan 15.45 inne i centrala Stockholm vilket innebär att den ordinarie personalen behöver åka från skolan ca 14.30. Jag vill därför be er att i möjligaste mån anordna så att era barn kan hämtas i skolan klockan 14.30. Vi kommer att bemanna verksamheten med vikarier de resterande timmarna av dagen och vi kommer att slå ihop all verksamhet på Paviljongen för Solhemsskolan och på avdelningen Västan (övervåningen) för Solhemsängens skola.

Om ni har behov av omsorg efter klockan 14.30 den 29 augusti ber vi er att skriva upp er på den lista som kommer att finnas på avdelningen senast torsdagen den 23 augusti.

 

Vid frågor vänligen kontakta ansvarig biträdande rektor Martin Hellstadius Rangborg: martin.hellstadius.rangborg@stockholm.se

 

 

Dela:
Kategorier: