Klass 6b

Språkvalsläxor anges på arbetslag 6 förstasida

Vecka 43
Hemuppgifter:

en: Gör p. 20 e. 3 i Workbook (med hjälp av Textbook p. 18).
Gör p. 22 e. 7a, b, c i Workbook (med hjälp av Textbook p.19 - 21).
Gör p. 23 e. 8a i Workbook (med hjälp av Keepsake). 
Gör p. 25 i Workbook (med hjälp av Keepsake).
Gör p. 26 i Workbook (med hjälp av Keepsake).  (22/10)

sv: läs ut "Knockad Romeo" (16/11)
************************
Vecka 42
ma: procent och sannolikhet 1% är en hundradel, relationerna  bråk-, decimal-, procentform
sv: diktering, läsförståelse
en: grammar: oregelbunden pluralbildning & obestämd artikel, theatre
so: jordens yttre/inre krafter, och jordens resurser, nyheter
NO: Vi arbetar vidare med “Befruktning och fortplantning” och lär oss mer om vad som händer i puberteten, hur människans könsorgan ser ut och hur ett barn blir till.
TEKNIK: Vi arbetar vidare med “Datorkunskap” och lär oss vilka olika komponenter som finns i det tekniska systemet datorn.

Hemuppgifter:
en: Gör p.10 e.1 A& 2 i Workbook (med hjälp av Textbook p. 8,9),
p.11 e 4 A & B, p.12 e 5, p.13 e.7A i Workbook (med hjälp av Textbook p. 10- 12).
Gör p 16 e. 3 A med hjälp av Keepsake p.90:19 & p.17 e.4 B med hjälp av Keepsake p.75-76:1-2 (15/10)

so: se "Jorden en biografi - Isen" och "Jorden en biografi - Luften och atmosfären" på sli.se (18/10) Tips: Tänk på ditt individuella inlämingsarbete när du ser filmerna.

ma: Se till att du känner dig säker på uppgifterna till och med sidan 47. (22/10)

sv: läs ut "Knockad Romeo" (16/11)
************************
Vecka 41
ma: procent och sannolikhet
sv: planera ditt skrivande, läsförståelse
en: grammar, theatre/ musical
so: jordens yttre/inre krafter, och jordens resurser, nyheter
NO: Vi arbetar vidare med “Befruktning och fortplantning" och lär oss mer om vad som händer i puberteten och hur det är att leva tillsammans med andra. Här är en länk till en hemsida som visar intressanta bilder och här är en länk till en sida med många andra frågor och svar
Teknik: Vi arbetar vidare med “Datorkunskap”. 

Hemuppgifter:
en: "Lizzie Zipmouth" read out the book and write three open questions (8/10)
so: se "Jorden en biografi - Vulkaner" och "Jorden en biografi - Haven" på sli.se (11/10) Tips: Tänk på ditt individuella inlämingsarbete när du ser filmerna.
ma: Se till att du känner dig säker på det vi har arbetat med i kapitel 1.
sv: läs ut "Knockad Romeo" (16/10)

Övrigt:
Fotograferingsdags måndag förmiddag (8/10).
************************
Vecka 40

ma: diagnos multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 & är det rimligt...
sv: boksamtal, sammanfatta det viktigaste och tolka budskap
en: Lizzie Zipmouth 
so: jordens yttre och inre krafter, och jordens resurser, nyheter

NO: På torsdag (4/10) skriver vi ett avslutande prov för arbetsområdet "Ämnen runt omkring oss". Du kan förbereda dig inför provet genom att: träna på begreppen, använd boken för att träna på instuderingsfrågorna och gör uppdraget i Bingel. På fredag påbörjar vi ett nytt arbetsområde "Befruktning och fortplantning".
Teknik: Vi påbörjar ett nytt arbetsområde "Datorkunskap".

Idrott: Vi har avslutat området friluftsliv med fokus på orientering. Eleverna har kämpat på riktigt bra ute varje vecka, på idrottsdagen i förra veckan samt den skriftliga redovisning av sin kartkunskap! From vecka 40 är vi inomhus på idrotten. Vi kommer att starta upp med området "Bollekar" kommande två veckor där eleverna övar och får visa upp sina förmågor när de gäller de motoriska grundformerna kasta-fånga, men även andra förmågor som att anpassa sina rörelser till olika lekar/spel, regler, samarbete och rumsuppfattning. Vi har besök på idrottslektionerna i form av en VFU-student från GIH (Gymnastik och idrottshögskolan) som gör sin första praktik hos Anna. Studenten kommer att få chans att öva sig i att planera och genomföra delar eller hela lektioner med samtliga klasser.

Hemuppgifter:
en: "Lizzie Zipmouth" (retell the story in your own way -> p. 60 1/10)
sv: "Tio över ett" - läs ut boken (1/10)
ma: Var redo för diagnos senast tisdag 2/10

************************
Vecka 39
ma: multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 & är det rimligt...
sv: 
en: Lizzie Zipmouth, Time to play
so: jordens yttre och inre krafter, och jordens resurser, nyheter

Hemuppgifter:
en: "Lizzie Zipmouth" retell in pictures -> p.34 (24/9)
sv: Lär dig Ikaros / Strövtåg i hembygden / Balladen om briggen Blue Bird av Hull utantill (25/9)
sv: "Tio över ett" läs ut boken (1/10)
NO: Vi repeterar arbetsområdet "Ämnen omkring oss" och skriver ett prov den 4/10. Du kan förbereda dig inför provet genom att träna på begreppen, använd boken för att träna på instuderingsfrågorna och gör uppdraget i Bingel. Lycka till! 
IDH: skriftlig redovisning - orientering (häftet som även finns på bloggen; http://solhemidrott.blogspot.com/ under fliken "ÅK6")

Övrigt:
Onsdag 26/ 9 är det dags igen för skolsyster Kajsa att träffa eleverna en och en.

Fredag 28/9 är det äntligen dags för Lidingöloppet, tänk på att klä dig efter vädret. Bussen åker 8.00 från parkeringen och lämnar Lidingö 13.30. Du slutar när vi är tillbaka på skolans parkering.
************************
Vecka 38
ma: Tusendelar på tallinjen, multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
sv: Vi gör en tidning
en: Time to play
so: Vi gör en tidning 
no: vi fortsätter med ämnen omkring oss, vi kommer under vecka 39 ha ett prov, börja träna på begreppen (se länk i hemuppgifter).
teknik: vi avslutar vårt arbete med Mekanismer och skriver om hur rörelsen överförs i en cykel, var säker på begreppen (se länk i hemuppgifter).

Hemuppgifter:
sv: "Tio över ett" s. 200  (boksamtal fredag 21/9) Sandra kommer in en stund
en: "Lizzie Zipmouth" retell in pictures -> p.34 (24/9)
sv: Lär dig Ikaros / Strövtåg i hembygden / Balladen om briggen Blue Bird av Hull utantill (25/9)
ma: Om du förstår uppgifterna fram till och med sidan 17 i matteboken 6a är du i fas. (24/9)
no: träna på begreppen i denna quizlet.
teknik: träna på begreppen i denna quizlet.

IDH: Vi är fortsättningsvis utomhus på idrotten hela september månad. Kläder efter väder gäller. Vid ihållande regn under lektionstiden är vi inne. Vi övar förmågan att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, kartors uppbyggnad och symboler samt lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Fr.o.m. vecka 40 dvs. 1/10  är vi inomhus. OBS! tisdag 18/9 är det en idrottsdag ute i Kallhäll. Det blir en s.k. schemabrytande dag fram till ca kl. 14.30 och därefter har åk 6 sitt språkval som vanligt. Vi kommer att vara utomhus hela dagen så kläder efter väder är extra viktigt och att matsäck och vattenflaska är nedpackad (om du inte beställt matsäck från skolan). Jag vill även passa på att be alla elever som har möjlighet att ta hem appen "Turf" som vi kommer att försöka använda under lektionstid för orientering med digitala hjälpmedel. Detta är alltså inget krav från skolan utan en önskan till de som har möjlighet. Mer information om "Turf" finns på idrottsbloggen. På bloggen, under fliken "ÅK 6" ligger också det orienteringshäfte som eleverna har fått hem. Onsdag 26/9 blir det en skriftlig redovisning om det. Vi repeterar tillsammans kommande lektion. Välkommen att kika in på bloggen för ämnet Idrott och hälsa om ni vill läsa lite mer om idrottsämnet på Solhemsskolan samt en mer detaljerad terminsplanering; http://solhemidrott.blogspot.com/ Skolplattformen kommer senare att ersätta bloggen. Hälsningar Anna :)

Övrigt:
Det är vikarie för Sara hela veckan. Kom klädd i kläder och skor så att du kan sporta varje dag.
Annas rörelsepaus: https://youtu.be/N5LasfxuArA
************************
Vecka 37
ma: Decimaltal
sv: poetisk text, boksamtal
en: "Lizzie Zipmouth"
so: Så fungerar Sverige politiskt, nyheter
NO: Vi fortsätter att arbeta med "Ämnen omkring oss" och lär oss mer om "Ädelmetaller" och "Andra metaller".
Teknik: Vi arbetar vidare med "Mekanismer" och gör egna rörelsekort.

Hemuppgifter:
en: Gör p. 8 e. A & C and p.9 e. A & C i Workbook, använd dig av Keepsake p.90 (20 Be). Skriv c-uppgifterna i din grå engelska anteckningsbok (10/9)
sv: "Tio över ett" s. 137  (boksamtal fredag 14/9)
ma: Är det något  moment du behöver repetera efter att du har analyserat ditt matteprov? Se till att få en underskrift på matteprovet av mamma/pappa - så snart som möjligt.
Om du förstår uppgifterna fram till och med sidan 12 i matteboken 6a är du i fas. (17/9)

Övrigt:
Utvecklingssamtalsdag tisdag 11/9 - såldes ingen undervisning

Här kan Anders mentorselever bokas in för utvecklingssamtal.

Här kan Saras mentorselever bokas in för utvecklingssamtal.

Fredag 14/9 är det dags att faddra.
************************
Vecka 36
ma: vi repeterar förhållandena bråk, procent, decimaltal
sv: läs och reflektera, studera författarknep, boksamtal
en: basic grammar; presens och imperfekt av be & discussions
so: fakta/ sanning, politik, nyheter
TK: Vi fortsätter att arbeta med "Mekanismer", kom ihåg att titta efter mekanismer i vanliga föremål. Kan du hitta någon hävstång, lutande plan, hävstång, skruv, hjul eller block/talja? Om du vill repetera de fem enkla mekanismerna kan du titta på denna film
NO: Vi har arbetat med "Kolets kretslopp", titta på filmen om Kolets kretslopp och Kolatomen som reptetition. På fredag lär vi oss mer om "Ämnen i jordskorpan". 
IDH: Vi är fortsättningsvis utomhus på idrotten hela september månad. Kläder efter väder gäller. Vid ihållande regn under lektionstiden är vi inne. Vi övar förmågan att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, kartors uppbyggnad och symboler samt lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Fr.o.m. vecka 40 dvs. 1/10  är vi inomhus. OBS! tisdag 18/9 är det en idrottsdag ute i Kallhäll. Vi kommer att vara utomhus hela dagen så kläder efter väder är extra viktigt och att matsäck och vattenflaska är nedpackad. De elever som vill ha matsäck från skolan måste meddela det till sin mentor senast fredag 7/9. Jag vill även passa på att be alla elever som har möjlighet att ta hem appen "Turf" som vi kommer att försöka använda under lektionstid för orientering med digitala hjälpmedel. Detta är alltså inget krav från skolan utan en önskan till de som har möjlighet. Mer information om "Turf" finns på idrottsbloggen.Välkommen att kika in på bloggen för ämnet Idrott och hälsa om ni vill läsa lite mer om idrottsämnet på Solhemsskolan samt en mer detaljerad terminsplanering; http://solhemidrott.blogspot.com/ Hälsningar Anna :)

Hemuppgifter:
en: Läs sidorna 4-5 i Textbook. Med hjälp av de sidorna gör du uppgifterna i Workbook: p.2 e.1A,1B,1C, p.3 e.2A och p.5 e.5A  (måndag 3/9)
ma: prov bråk, procent och decimaltal  (tisdag  4/9) 
I början av denna termin repeterar vi det som vi gjorde i slutet femman. Vi har prov på kapitel 7, 8 och 9 från 5:Bs mattebok. Vi har  genomgångar och repetitioner under lektionstid så att du ska känna dig förberedd. (Säkerställ att du känner dig säker på hur repetitionsuppgifterna på sidorna 153, 154 och 155 ska lösas.)
sv: "Tio över ett" s. 73 (boksamtal fredag 7/9)

Övrigt:
Föräldramöte tisdag 4/9 i musiksalen
************************
Vecka 35
ma: vi repeterar förhållandena bråk, procent och decimaltal
sv: läs och reflektera
en: Robinson Crusoe, Good Luck or Bad Luck?
so: fakta/ sanning, politik, nyheter
no: ämnen runt omkring oss, kolets kretslopp. 
tk: mekanismer, de enkla maskinerna.

Hemuppgifter:
sv: Svara färdigt på frågorna till "Knockad Romeo - Ridå" (fredag 31/8)
so: läs/ lyssna/ se på nyheter
Språkvalsläxor anges på arbetslag 6 förstasida

Övrigt:
Kom ihåg att lämna in informationsblanketter och underskrifter.

Annas rörelsepaus: https://youtu.be/Cn3D0sgw25M
************************

Vecka 34
Varmt välkomna tillbaka!
måndag mentorsdag: Vi ses i klassrummet klockan 9 och du slutar 14. Kom ihåg skolväskan.
tisdag mentorsdag: skoldag 8-14
onsdag-fredag: Läser vi enligt ordinarie schema

Dela:
Kategorier: