Klass 6c

Vecka 42

Hej Vårdnadshavare och Elever,
Från och med nu kommer vi börja avveckla denna sida. Framtida information, hemuppgifter och annat kommer att läggas på skolplattformen.
Du hittar vägen ditt genom att klicka på Skolplatformen (vårdnadshavare) eller (elev) längst upp på denna sida.

 

 

Vi påminner er vårdnadshavare att gå in i "min barnomsorg" och uppdatera era adress- och telefonuppgifter.

Språkvalsläxor anges på arbetslag 6 förstasida!

Porträttfotografering för 6C sker måndagen den 8/10.

Vecka 41 (8-12/10)

TK: Vi jobbar vidare med "datorkunskap". Nästa steg är att jobba konkret med filhantering.

MA: Vi jobbar vidare på kapitel 2 "Procent och sannolikhet", minsta veckomålet är t o m sidan 46. I flexgrupperna fortsätter vi med att träna på resonemang med hjälp av problemlösningsuppgifter.

SV: Vi har börjat med att planera inför att skriva en "Skrämmande/spännande" berättelse, vi arbetar med person- och miljöbeskrivningar, händelser och tydligt slut. Texten ska vara klar senast till höstlovet. Eleverna skriver för hand eller på dator. Vi ska också skriva en recension av boken "Tio över ett".

NO: Vi gör klart "Ämnen omkring oss". Tränar begrepp med hjälp av bingel".

BILD: Bildläxa i Konsthistoria och Bildanalys. Arbetsblad utdelat. Uppgiften finns även på bloggen att hämta www.solbilden.blogspot.com under fliken åk6 läxor. Lämnas in så fort som möjligt men senast v 42.

Vecka 40 (1-5/10)

NO: Vi fortsätter med "Ämnen omkring oss" och nu handlar det om metaller.

BILD: Bildläxa i Konsthistoria och Bildanalys. Arbetsblad utdelat. Uppgiften finns även på bloggen att hämta www.solbilden.blogspot.com under fliken åk6 läxor. Lämnas in så fort som möjligt men senast v 42.

Idrott: Vi forsätter med uteidrott, friluftsliv-lek. Viktigt att eleven anpassar kläderna efter vädret.

SO: Vi lämnar geografi och nu blir det historia och där "stormaktstiden och frihetstiden" Ingen Läxa

TK: Vi jobbar vidare med tema: datorkunskap. Vi ska prata om hur man är säker på nätet. Begrepp som vi ska fördjupa oss i är, internet, nätet, artikel, delning, sociala medier, kaos, viralt, granska, viralgranska, nätsmart. Vill man öva begrepp som hör till arbetet och som vi jobbat med hittills finns här en quizlet.

MA: Vi behöver några extra lektioner med kapitel 1 "Decimaltal". Under veckan startar vi med kapitel 2 "Procent och sannolikhet". Minsta veckomål där är t o m sidan 41, man får gärna hinna mer. I flexgrupperna fortsätter vi med att träna på resonemang med hjälp av problemlösningsuppgifter.

SV: Måndag har vi boksamtal (inställt fredag 28/9 pga Lidingöloppet. Till fredag den 5/10 ska "Tio över ett" vara utläst. Sedan skiver vi en recension. Vi har vidare bokredovisningar fr o m tisdagen den 2/10 med hjälp avpowerpoints i mindre grupp/helklass. Eleverna har själva valt hur de vill göra sin redovisning.

Vecka 39 (24-28/9)

Fredagen den 28/9 kommer delar av klassen att åka till Lidingöloppet. Medtag lämpliga kläder och vattenflaska. Egen matsäck. Övriga elever som inte följer med har skoldag som vanligt.

TK: Vi har introducerat vårt nya arbete, Datorkunskap. Planeringen hittar ni på Skolplattformen under Planera och bedöma. Vi hann inte med avstämningen/check på hur väl bekant man är med begreppen inom arbetet med enkla mekanismer så den gör vi den här vecka

MA: Vi fortsätter med kapitel 1 "Decimaltal". Minsta veckomål är t o m diagnosen. I flexgrupperna arbatar vi vidare med "Resonemang". Förberedelse inför nationella prov efter höstlovet. Tisdagen den 25/9 får eleverna tillbaka matteproven. Jag har uppmanat eleverna att ta hem och visa resultatet för er vårdnadshavare.

SV: Vi har läsläxa i "Tio över ett" till sidan 200 (fredag 28/9). Då blir det boksamtal i halvklass. I övrigt arbetar vi vidare i "Klara svenskan" med att förbereda en bokredovisning. Inlämning till Mikael senast tisdag 25/9.

NO: Vi börjar på ytterligare ett kemiavsnitt.

SO: Jobbar med "Jordens inre och yttre krafter". Ingen Läxa denna vecka.

Idh: Förhör på orientering på tisdag. Häftet finns på skolplattformen. Medtag idrottskläder.

Vecka 38 (17-21/9)

Orienteringsdag tisdagen den 18/9. Skolans eller egen matsäck, kläder efter väder och vattenflaska. Skoldagen börjar och slutar börjar enligt schema. Språkvalet börjar som vanligt 14.30.

BILD: Bildläxa i Konsthistoria och Bildanalys. Arbetsblad utdelat. Uppgiften finns även på bloggen att hämta www.solbilden.blogspot.com under fliken åk6 läxor. Lämnas in så fort som möjligt men senast v 42.

TK: Vi har arbetat intensivt med mekanismer. Nästa vecka blir det läxförhör på quizlet och nästa arbetsområde, Datorkunskap, introduceras.

MA: Vi fortsätter med kapitel 1 "Decimaltal". Minsta veckomål är t o m sidan 29. Vi börjar med flexgrupper igen och koncentrerar oss på "Resonemang". Förberedelse inför nationella prov efter höstlovet.

SV: Vi har läsläxa i "Tio över ett" till sidan 137 (fredag 21/9). Då blir det boksamtal i halvklass. I övrigt arbetar vi vidare i "Klara svenskan" med att förbereda en bokredovisning.

NO: Vi har kemiprov onsdagen den 19/9. Eleverna har fått låna hem en no-bok och kan läsa igenom sidorna 84-101. De kan också läsa på svaren till frågorna på sidorna 84 och 101. Dessa svar finns i elevernas no-häfte. Där finns också begrepp som eleverna ska kunna.

SO: Avslutade Samhällskunskapen (Valet2018) under v.37. Elever som ännu inte lämnat in sin uppgift, lämna in den fortast möjligt. Denna vecka startar vi geografi och "Jordens inre och yttre krafter". Läxa till fredag 21/9 öva på Geografihäftet.

Vecka 37 (10-14/9)

TK: Vi fortsätter med enkla mekanismer. Fortsätt öva på begreppen (se förra veckans quizlet = enkla mekanismer). Planering för arbetsområdet finns att ta del av på Skolplattformen under Planering och bedömning.

MA: Vi börjar med kapitel 1 "Decimaltal" i mattebok 6A. Minsta veckomål är t o m sidan 12.

SV: Vi har läsläxa i "Tio över ett" till sidan 73 (fredag 14/9). Då blir det boksamtal i halvklass. I övrigt arbetar vi vidare i "Klara svenskan" med att förbereda en bokredovisning.

SO: Avslutar "Valet 2018" efter denna vecka. Klassen lämnade under fredagen ( in sitt arbete om ett parti och deras vallöften om skolan. Är man inte klar blir detta eget arbete hemma. Arbetet skall lämnas in på skolplattformen och eleven kommer därefter få feedback på arbetet på samma plats. Vissa elever kan behöva kompletera vissa saker men detta meddelas på skolplattformen.

Idrott: Uteblir pga utvecklingssamtalsdag

Vecka 36 (3-7/9)

Tk: Vi läser om de fem enkla mekanismerna, Kilen, Lutande planet, Hävstången, Hjulet och Skruven. I detta arbete pratar vi även om cykeln. Veckans hemuppdrag är att studera en cykel och särskilt titta på alla rörliga delar och hur de samverkar. Med hjälp av denna quizlet kan du öva begrepp som hör till arbetsområdet, enkla mekanismer.

Ma: Matteprov tisdagen den 4 september, se nedan under vecka 35!

No: Vi arbetar vidare med begrepp i kemi.

Sv: Fortsatt läsning av boken "Knockad Romeo". Vi startar upp ett större arbete med "Bokredovisning" (bokläsning, förbereda redovisning, digitala inslag, redovisning i mindre grupp eller helklass).

SO: Eleverna jobbar nu enskilt med ett parti och deras valöften runt skola och utbildning.

Idrott: Vi repeterar orientering inför kommande orienteringsdag (Utekläder)

Vecka 35 (27-31/8):

Matematik: Vi repeterar kapitel 7, 8 och 9 i mattebok 5b. Vi har prov på dessa kapitel tisdagen den 4/9. Eleverna kan repetera sidorna 153-155 i skolan eller hemma. Det är även bra att läsa igenom alla gröna rutor på kapitlen och sammanfattningarna på sidorna 63, 89 och121.

No: Vi arbetar med kemi och alla begrepp som hör till.

Sv: Vi arbetar med berättande text i vår nya svenskabok "Klara svenskan". Vi läser texter och gör analyser, Vi lär oss författarknep och samlar fakta om författare och bok. Påbörjar läsning av boken "Knockad Romeo".

So: Under V.34 gick vi igenom vad som händer under året samt började prata om Valet 2018 som vi kommer jobba med närmaste tiden.

Kom ihåg att lämna in alla lappar senast fredag 31/8. /Mikael & Kristoffer

Vecka 34 (20-24/8):

Måndag 20/8: Skolan startar klockan 9.00 och pågår till klockan 14.00. Lunch serveras. Vi ses i klassrummet. Medtag skolväska för att ta hem schema och övriga papper.

Tisdag 21/8: Skolan startar 8.10 och pågår till klockan 14.00. Lunch serveras. Medtag kläder "efter väder", vi går på utflykt till Lunda.

Onsdag 22/8: Lektioner enligt schemat.

Välkomna till ett nytt läsår hälsar mentorerna Mikael och Kristoffer.

 

Här kan Kristoffers mentorselever boka tid 

Här kan Mikaels mentorselever boka tid

 

Dela:
Kategorier: