Klass 6d

Vecka 42

Hej Vårdnadshavare och Elever,

Från och med nu kommer vi börja avveckla denna sida. Framtida information, hemuppgifter och annat kommer att läggas på skolplattformen.

Du hittar vägen ditt genom att klicka på Skolplatformen (vårdnadshavare) eller (elev) längst upp på denna sida.

 

 

 

Vi påminner er vårdnadshavare att gå in i "min barnomsorg" och uppdatera era adress- och telefonuppgifter.

Efter att flera årskurser nu har haft föräldramöte har föräldrar i åk 5 börjat dra igång föräldraföreningen igen. Om ni är intresserade av att delta i styrelsearbetet eller vara klasskontakt kan ni maila oss så vidarebefordrar vi era uppgifter.

Läxhjälp: på måndagar 14.15-16.15 finns det möjlighet för eleverna att få hjälp med läxor och skolarbete i Gröna rummet.

BILD: Bildläxa i Konsthistoria och Bildanalys. Arbetsblad utdelat. Uppgiften finns även på bloggen att hämta www.solbilden.blogspot.com under fliken åk6 läxor. Lämnas in så fort som möjligt men senast v 42.

Matematik: Vi introducerar kapitel 2 Procent och sannolikhet. Vi lär oss räkna ut rea och rabatt på olika varor. Vi tittar på sambandet mellan bråkform-decimalform-procentform.

Svenska: Vi pratar om liknelser och metaforer. Eleverna ska börja förbereda sig för att skriva egna berättande texer.  Vi läser klart boken Tio över ett och har boksamtal i halvklassgrupper.

No: Vi arbetar med kemi och alla begrepp som hör till såsom atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, kolets kretslopp, bergarter, mineraler, malm, mm. På tisdagen den 16/10 skriver vi ett avslutande prov för arbetsområdet "Ämnen runt omkring oss". Du kan förbereda dig inför provet genom att: träna på begreppen, använd boken för att träna på instuderingsfrågorna och gör uppdraget i Bingel.

SO: Vi lämnar geografi och nu blir det historia och där "stormaktstiden och frihetstiden" Ingen Läxa

Teknik: Vi fortsätter med datorkunskap och kommer prata mer om filhantering. Om vi hinner ska vi även prata om hur man är säker på nätet och göra övningar kopplat till detta.

Idrott: Vi forsätter med uteidrott, friluftsliv-lek. Viktigt att eleven anpassar kläderna efter vädret.

Läxor

Svenska fredag 12/10 läs klart boken Tio över ett. Vi kommer ha boksamtal på svenskan.

Matteläxa 11/10 - Division med decimaltal 1 och 2. Tänk på att sätta ut minnessiffran i uppgiften.

No-prov tisdagen den 16/10 -  Vi kommer ha prov på arbetsområdet "Ämnen runt omkring oss". Du kan förbereda dig inför provet genom att: träna på begreppen, använd boken för att träna på instuderingsfrågorna och gör uppdraget i Bingel.

Språkvalsläxor anges på arbetslag 6 förstasida.

 

 

Dela:
Kategorier: