Lag 6

Välkommen till lag 6!

Arbetslag 6 består av 6a, 6b, 6c och 6d.
Våra klassrum är på första våningen i A-huset.

 

Läxhjälp: på måndagar 14.15-16.15 finns det möjlighet för eleverna att få hjälp med läxor och skolarbete i Gröna rummet.

 

Länk till Skolverkets sida om Nationella prov (provdatum)

 

Mentorer i arbetslag 6

Anders Friström (AFR) anders.fristrom@stockholm.se
Johanna Thulén (JTH) johanna.thulen@stockholm.se
Kristoffer Karnik (KKA) kristoffer.karnik@stockholm.se
Mikael Ohlsson (MOH) mikael.ohlsson@stockholm.se
Sara Tobiasson (ST) sara.tobiasson@stockholm.se

Övriga undervisande lärare

Sandra Hilberth (SHI) sandra.hilberth@stockholm.se 
Ginnie Taylor (GDA) ginnie.dahlin@stockholm.se
Klara Granath (KGR) klara.granath@stockholm.se
Lena Ringmar (LRI) lena.ringmar@stockholm.se
Tina Nordén (TN) christina.norden@stockholm.se
Anna Lindgren Wahlgren (ALW) anna.lindgren@stockholm.se

Solhemskolans exp.: 08-508 412 81

Klubben: 08-508 412 72

Dela:
Kategorier: