Lag 6

Välkommen till lag 6!

I arbetslag 6 finns 6a, 6b, 6c och 6d. Laget finns i A-huset.

Mentorer i 6ab Mentorer i 6cd

Ulrika Pettersson   
ulrika.k.pettersson@stockholm.se
Jana Hautala          
jana.hautala@stockholm.se

Tina Nordén
christina.nordén@stockholm.se

Ulrika Ljungström
ulrika.ljungström@stockholm.se

 

 

 

 

 

Anita Christiansson     
anita.christiansson@stockholm.se
Lena Ringmar
lena.ringmar@stockholm.se

Caroline Skoglund
caroline.skoglund@stockholm.se

 

Solhemskolans exp.: 08-508 412 81

 Klubben: 08-508 412 72
 
 

Här är powerpointen (i pdf-format) vi visade på föräldramötet. 

 

Dela:
Kategorier: