Till innehåll på sidan

Ledarskap

Ledningsgruppen består av rektor och tre biträdande rektorer. Gruppen ansvarar tillsammans för att tydliggöra skolans utvecklingsbehov och att utarbeta organisationsövergripande strategier för framgång. Tillsammans med personalen utarbetas en arbetsplan för innevarande läsår där det tydligt framgår vilka utvecklingsområden som ska prioriteras. Skolans olika utvärderingar ligger till grund för vilka områden som prioriteras.

Ledningsgruppens eget utvecklingsområde handlar om att utveckla och organisera ett nära och tydligt ledarskap för hela skolan. En strategi för det är att varje arbetslag har till ansvar att tillsammans utveckla en lärande organisation utifrån skolans gemensamma utvecklingsområden och mål.

Dela:
Kategorier: