Till innehåll på sidan

Mentorskap

Alla lärare har ett ansvar för att kommunicera elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Bedömningen ska göras av de lärare som har utbildning i de ämnen de undervisar i. Våra krav på ökad dokumentation och formativ bedömning gör att vi delar på ansvaret för att vara framgångsrika. Genom ett minskat antal elever per mentor skapas mer tid för arbetet och därmed en ökad standard. Arbetslagens organisation och gemensamma ansvar ger fler perspektiv och fler inspirationer till en mer framgångsrik undervisning och likvärdig bedömning.

Undervisande lärare har ansvar för att lämna underlag för bedömning avseende elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling till respektive mentor.

Dela:
Kategorier: