Till innehåll på sidan

Rutiner för specialkost

För de kommunala skolorna finns riktlinjer för skolmåltiderna som är beslutade av utbildningsnämnden.

Personalen som arbetar med livsmedel går kontinuerligt på utbildningar i livsmedelshygien och specialkost. I foldern ”Skolmaten i Stockholms stad” berättas kortfattat om vilka riktlinjer kring skolmat som staden har. Inom Stockholms stad finns anvisningar för skolors hantering av medicinsk specialkost: Specialkost ska serveras på grund av medicinska skäl. Specialkost av religiösa och etiska skäl ska i möjligaste mån tillgodoses och det är upp till respektive enhet att göra den bedömningen. Den specialkost som serveras av medicinska skäl, ska vara så lik den ordinarie maten som möjligt och ska vara näringsriktig. Stockholms stad har beslutat att specialkost endast serveras de elever som har lämnat in ett intyg från legitimerad läkare/psykolog till skolan. För att en elev ska serveras specialkost i skolan krävs att vårdnadshavare ska fylla i den blankett som utbildningsförvaltningen har tagit fram och som finns att nå via alla skolors webbsidor och på stockholm.se. I anvisningarna för Stockholms stads hantering av medicinsk specialkost står vad som gäller och hur du gör för att få specialkost i skolan.

 

Läs om rutiner för specialkost här

Blankett för att ansöka om specialkost

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: