Till innehåll på sidan

Om Solhemsskolan

 

Solhemsskolan är belägen i området Solhem som är en del av Spånga. Skolan byggdes 1911 och har sedan dess byggts ut flera gånger. Solhemsskolan består av flera hus. Vi är en kommunal  F- 6 skola med ca 735 elever. Till Solhemsskolan hör även Solhemsängens skola F -4, där går ca 265 av skolans elever.

Kategorier:

Solhemsskolans historia

Spångas skolhistoria går långt tillbaka i tiden. Läsning med socknens barn förekom redan på 1760-talet och kanske tidigare. Solhem, det nya samhället invid järnvägen, fick efter några års provisorier sin egen skola 1911.