Till innehåll på sidan

Organisation

Ansvarsfördelning

• Rektor
- Visionärt och strategiskt ledarskap inom samtliga verksamheter utifrån styrdokumenten
- Organisationsutveckling
- Personalledning, främst ledningsgrupp och administration
- Elevhälsoarbete vid stödbehov utöver ordinarie resurser tex anpassad studiegång och externa placeringar
- Ekonomi
- Förvaltningskontakter
- Externa kontakter, Föräldraföreningen

• Biträdande rektor 
- Det dagliga ledarskapet
- Det dagliga verksamhetsansvaret
- Personalansvar
- Föräldrakontakter som rör den löpande verksamheten
- Elevhälsoarbete, elevhälsomöten
 

• Arbetslag
- Kommunikation och information för framgångsrika beslut
- Arbetslagets elever
 
• Undervisande lärare/ mentorer
- Allt som rör undervisning, utvecklingssamtal och elevdokumentation

 

Dela:
Kategorier: