Rektor har ordet 20/8

Varmt välkomna till ett nytt läsår!

Vi på Solhemsskolan hoppas att ni haft ett spännande och avkopplande sommarlov!

Det är så härligt när alla elever kommer till skolan! Idag den 20 augusti går vi som arbetar här omkring med ett leende på läpparna!

I detta nu håller vi i skolledningen på att sammanfatta förra läsårets framgångar, och det finns mycket att glädjas åt! Vår måluppfyllelse var mycket god och elevernas resultat överlag fantastiska! Stort tack till alla er föräldrar som engagerar er på ett så positivt sätt! Utan er hade framgången inte varit möjlig!

Under innevarande läsår kommer vi att arbeta vidare med Inkludering, varje elevs rätt att lyckas i skolan inom ramen för ordinarie undervisning. Delar av skolledningen kommer delta I ett utbildningsprojekt under två år som kommer att ge oss ännu fler “verktyg” för fortsatt framgång. Två andra kompetensutvecklingsområden för året är Matematik och Språkutveckling i alla ämnen.

Mycket spännande kommer att hända och min förhoppning är att vi går ett minst lika framgångsrikt läsår till mötes igen!

Hälsningar Helena

Dela: