Rektor har ordet 24/10 - 12

Nu är det så dags för ett välförtjänt höstlov!

Först av allt vill jag tacka för den positiva respons som vi har fått från er föräldrar på vårt arbete! Det hjälper oss att hålla kursen och att inte tappa fart!
 

De senaste veckorna har varit så spännande och innehållsrika!

De elevledda samtalen var fantastiskt framgångsrika! Det var länge sedan vi upplevde så många och så stolta elever på en och samma dag! Underbart!

Att ha dansande lärare i korridoren är inte heller helt fel! Här har vi verkligen lyckats ta ett stort steg mot att göra eleverna delaktiga och ansvarsfulla i förhållande till sitt eget lärande! Vi vet att även många av er föräldrar var stolta och glada! För att få ett  bra underlag för vår fortsatta utveckling kommer vi be er svara på en enklare enkät. Jag vet att den redan är på gång i åk 4-6.

Ni vet att jag är en stolt Solhemsrektor och jag tycker verkligen att det är härligt att se er alla på våra gemensamma föräldramöten. Inför nästa läsår kommer vi att vara tidigare ute när det gäller lokal och struktur så att vi undviker att stressa både er och oss själva i att få till det!

Jag vill även passa på att slå ett slag för Skolwebben! Att skaffa sig e-legitimation kan ibland vara lite omständigt, men... Att kommunicera digitalt är här för att stanna. Vi vill gärna att det ska ske med så många av er som möjligt så snart som möjligt. Att vi på så sätt även bidrar till minskad pappersförbrukning är ett skäl gott som något!

Sist men inte minst vill jag berätta att vi under 2013 kommer att få besök av Skolinspektionen! Deras uppdrag är att, inspektera, se till att vi gör rätt saker. De kommer att granska hela verksamheten, men ha fokus på bland annat vår myndighetsutövning, elevernas undervisningskvalitet och att vi prioriterar våra kompetenser och resurser på ett effektivt sätt. Det har redan börjat gå ut information om besöken, så vi kan nog räkna med att de kommer redan under tidig vårtermin 2013, även om inte datumet är fastslaget. Diverse enkäter kommer att behöva svaras på, och jag vet att en kommer att riktas direkt till er som vårdnadshavare. Jag ber er verkligen ta er tid att göra det så att vi får ett bra underlag att arbeta vidare med framgent!
 

Med vänliga Hälsningar

Helena

--------------------------------------------------------------------------------

Dela:
Kategorier: