Rektor har ordet 26/6

Vill du ha något spännande att läsa i sommar? Köp läroplanen för grundskolan! Ditt barn går i grundskolan i nio år, tio med året i förskoleklass, så varför inte ta chansen att lära dig mer om vad vi i skolan arbetar utifrån för styrdokument?!

Skolan är i början av en stor förändring, en förändring med ett helt nytt innehåll och helt nya bedömningsgrunder. Vi har alla gått i skolan, och vi tycker ofta att vi  vet vad skolans uppdrag är. Visst, eleverna ska fortfarande lära sig räkna, skriva, tala och allt annat som hör ämnesinnehållet och förmågorna till.

I läroplanen beskriver man kunskap som de fyra F:en: fakta, färdigheter, förståelse och förtrogenhet. De står för olika grader av kompetenser men kan inte existera utan varandra. I våra bedömningar om eleven kommer att nå målen, eller når målen vid en bestämd tidpunkt under skoltiden, är det i förhållande till denna mix av kunskaper och inom ämnena som eleven ska visa sina kunskaper. I läroplanen får du som förälder via ämnestexterna, det centrala innehållet och bedömnings- och betygsstegen, en ovärderlig kunskap för att vara ett stöd för ditt barn.

Tråkigt? Inte alls! För mig är det som att se på en tredimensionell bild som ständigt bjuder på nya perspektiv och möjligheter. Vi i skolan måste komma bort ifrån den klass- och läroboksstyrda undervisningen och det traditionella tänkandet om hur skolan ska gestalta sig! Friutrymmet är enormt och genom att tänka mer flexibelt kan själva lärandet blir mycket mer lustfyllt för både elever och pedagoger! För att det ska vara möjligt behöver vi i skolan kommunicera vårt uppdrag och vårt arbete med er vårdnadshavare och det gör vi mer än gärna! Har du dessutom kunskap om vad som styr och reglerar vår verksamhet blir det bara ännu roligare!

Helena Nilson

Dela: