Rektorsbrev 22/11

Förändringar av måltidsrutiner på Solhemsskolan -  Ett antal klasser kommer att äta på Spånga grundskola from vt 2014

Den 11 december hade vi besök av Arbetsmiljöverket för att se över situationen arbetsmiljön avseende skolmåltiden i A-huset på Solhemsskolan.

Solhemsskolans matsal och kök (A-huset) är inte anpassad efter nuvarande antal portioner som serveras ej heller till de livsmedelskrav som är gällande.

De konstaterade att vi med omedelbar verkan måste förbättra arbetsmiljön för personalen och måltidssituationen för eleverna. I nu läget är det trångt i salarna och mathanteringsflödet fungerar inte så att måltiden blir den stund för avkoppling som det är tänkt.

Ett första steg i det här arbetet är att from vt 2014 kommer ett antal av våra klasser att äta sin skollunch på Spånga grundskola. Vi ser nu över vilka klasser som har måltidstider de tider som Spånga erbjuder. Exakt vilka klasser det rör sig om vet vi inte ännu så vi ber att få återkomma med mer information inom kort.

Nästa steg är att göra en mindre ombyggnad i befintliga lokaler så att diskhanteringen underlättas. Exakt hur det kommer att påverka den dagliga måltidssituationen för de elever som fortsättningsvis äter på Solhemsskolan vet vi när beställningen och planeringen är gjord i samarbete med SISAB. Kontakt är tagen och förändringen bör ske skyndsamt.

Samtidigt pågår nu ett arbete tillsammans med utbildningsförvaltningen så att en ny och behovsanpassad skolmåltid ska komma till stånd. Det planeras för att det ska uppföras en ny byggnad på skolan. Förhoppningsvis är det genomfört inom några år.

Skriftligt svar från Arbetsmiljöverket kommer inom kort!

Hälsningar Helena

Dela:
Kategorier: