Skolledning

 
Skolledningen utgörs av Martin Hellstadius Rangborg (rektor) och David Johansson (biträdande rektor).

 
Säkrast är att boka en tid med respektive person om det är något speciellt du vill ta upp. 
 

Ett par gånger om året publicerar vi dessutom rektorsbrev, där du kan läsa om höjdpunkterna från läsåret som gått.

Antal: 2