Skolbiblioteket

Böcker

 

Solhemsskolans skolbibliotek ligger en trappa upp i A-huset. Solhemsängens skolbibliotek är placerat på entréplan. Här kan eleverna låna barn- och ungdomslitteratur samt faktaböcker.

Här skapas lust till läsning och läraren kan få stöd i arbetet med att träna eleverna att söka, utvärdera och använda information. I skolbiblioteken jobbar skolbibliotekarie Anna Sjögren. Elever i åk 1-6 har ett eget personligt lånekort. Lånetiden är 4 veckor och varje elev får låna högst 3 böcker i taget. Blir böckerna försenade kommer en påminnelse. Om böcker skadas eller försvinner ska de ersättas genom betalning. I de båda biblioteken finns totalt ca 8000 böcker, både skön- och facklitteratur. Det finns böcker på flera olika språk, till exempel engelska och arabiska. Eleverna är alltid välkomna att lämna inköpsförslag om de saknar några böcker.

Elever som har någon typ av läshinder har rätt att låna talböcker. De som har läshinder kan få ett eget konto som gör det möjligt att ladda ned talböcker. Kontakta skolbiblioteket eller prata med din lärare om du vill veta mer. Länk till nedladdningssidan: http://www.legimus.se/

Det går bra att söka på skolbibliotekets böcker hemifrån på:  http://skolbiblioteket.stockholm.se/#/

Bibliotekets öppettider:
Skolbiblioteket är tillgängligt för eleverna under skolans öppettider tillsammans med pedagog eller bibliotekarie. Eleverna har bokade klassbesök regelbundet och kan besöka biblioteket tillsammans med lärare när biblioteket inte är bokat för klassbesök.

 

Anna Sjögren skolbibliotekarie finns på Solhemsskolans skolbibliotek enligt nedan:
                                    

Solhemsskolan
Måndag 9.00 - 16.00
Tisdag  
Onsdag 10.30 - 16.00
Torsdag ojämn vecka 8.00 - 15.00
Fredag 8.00 - 15.00

 

Anna Sjögren skolbibliotekarie finns på Solhemängens skolbibliotek enligt nedan:
                

Solhemsängens skola
Tisdag 8.00 - 15.00
Torsdag jämn vecka 8.00 - 15.00

 

Det kan förekomma avvikelser från ovanstående tider.

Länksamling. Här finns internetsidor som du kan glädje av i ditt läsande och skolarbeten:

SKOLARBETEN:
NE Nationalencyklopedin
NE når du  via skolans datorer/surfplattor i skolans nätverk. Hemma måste du först logga in i Skolwebben. Om du skaffar en personlig inloggning när du använder skolans utrustning, kan du nå NE via appen på din mobil eller platta även utanför skolan.

Skolwebben
Kom åt dina skolarbeten hemma. Här kan du även nå databaserna NE, Landguiden och Mediearkivet Retriever.

BOKTIPS:
Barnens bibliotek
Allt om böcker och författare

Stockholms stadsbibliotek
Låna böcker på Stockholms stadsbibliotek. Du kan få boktips, låna böcker och e-böcker.
Under skollov ordnas med program för barn och ungdomar, kolla under rubriken KALENDER .

Kontakt: Skolbibliotekarie är Anna Sjögren

Kategorier:

Drop in i Gröna rummet.

 

Eleverna på mellanstadiet erbjuds hjälp med hemuppgifter på måndagar klockan 15.00-16.30 i Gröna rummet. Välkomna!

Bibliotekets öppettider

 

Måndag 9.00 - 16.00
Tisdag  
Onsdag 10.30 - 16.00
Torsdag
 
8.00 - 15.00 Ojämna veckor
Fredag 8.00 - 15.00
   
Hjälp med hemuppgifter
Måndagar
15.00 - 16.30