Solhemsskolans arbetslag

Solhemsskolan

Uppdatera kontaktuppgifter

Hej alla vårdnadshavare på Solhemsskolan och Solhemsängen

Vi har uppmärksammat att alla kontaktuppgifter i ”Min barnomsorg” inte alltid är uppdaterade.

För att vi ska kunna ha rätt uppgifter till er, så som t ex mailadresser och telefonnummer, så är det viktigt att ni alla går in i ”Min barnomsorg” och uppdaterar era uppgifter där.

Ofta har man lagt in sina uppgifter när barnet var litet och skulle börja i förskolan och sen låter man den vara och tänker inte på att informationen inte uppdateras. Det är via denna sida som vi hämtar era uppgifter och för att vi lättare ska få kontakt med er om det skulle behövas så ber vi er alla gå in och kontrollera att allt stämmer.

Klicka på länken nedan och använd ert BankId:

Min barnomsorg

Vi önskar att ni har gjort detta senast den 22 februari.

Tack för hjälpen!

Med vänlig hälsning Solhemsskolan