Till innehåll på sidan

Solhemsskolans vision

Solhemsskolan är en lärande organisation! Organisationen präglas av en samarbetande kultur där vi med glädje bidrar med vår kompetens. Vi sätter elevernas rätt till en kvalitativ utbildning i centrum. Alla elever som går på Solhemsskolan har en god självkänsla, ett gott självförtroende, goda kunskaper och lust att lära. Alla våra medarbetare tar ett aktivt ansvar för att stödja elevens lärande och utveckling. Att utvärdera och ompröva våra ställningstaganden och arbetsmetoder är för oss en naturlig del av att vara en lärandeorganisation. Vi som arbetar på Solhemsskolan känner stolthet över vårt arbete, våra resultat och vår arbetsplats. Vi tar vårt uppdrag på allvar!

Dela:
Kategorier: