Till innehåll på sidan

Stockholms stads Skolplattform

-

Skolplattformen är en gemensam plattform för Stockholms stads förskolor och skolor. Skolplattformen kommer att ersätta flera gamla system med nya, skolformsövergripande system som förenar pedagoger, vårdnadshavare och cirka 140 000 barn, elever och studenter på Stockholms stads 1200 skolor och förskolor.

Vårdnadshavare behöver Bank-ID för att logga in på Skolplattformen, logga in via denna länk -  Skolplattformen

Du kan också använda länken som ligger högst upp på vår hemsida

Vid problem med Skolplattformen vänd dig till supporten på Kontaktcentrum

08-508 11 552

e-support@stockholm.se

Guide för att logga in på Skolplattformen som Vårdnadshavare

Dela kontaktuppgifter med andra vårdnadshavare

Digital ledighetsansökan

App för Skolplattformen - IOS            - Android

Varför en skolplattform?

För vårdnadshavare kommer skolplattformen att göra att du kan följa ditt barn från förskolan till gymnasiet på ett och samma ställe och därmed få ökad insyn i verksamheten och barnets utveckling. Det blir smidigare för dig att hålla kontakt med skolan och få relevant information om nyheter och händelser såsom läxor och bedömningar. Vårdnadshavare kan också anmäla frånvaro via Skolplattformen.

För elever blir skolplattformen ett effektivt redskap för att ladda upp inlämningar, få bedömningar på ett ställe och se relevant information så som nya läxor, schema, matsedel och nyheter från skolan. Det blir även lättare att få en överblick över din utveckling i skolan.

Vad innehåller skolplattformen?

Skolplattformen byggs upp av olika delar, så kallade moduler, som ska gå att byta och bygga vidare på när det uppstår nya behov i verksamheten i takt med att ny teknik blir tillgänglig. En modulbyggd plattform ger större frihet och flexibilitet i systemen och underlättar för verksamheternas fortsatta digitalisering.

Skolplattformens moduler är

Startsida
Pedagogiskt genomförande
Planering och bedömning
Elevdokumentation
Frånvaro och närvaro
Schema

Användarna kommer att kunna nå samtliga moduler från skolplattformens startsida.

Info om Skolplattformen på stockholm.se

Uppdatera kontaktuppgifter på "Mina sidor"

Dela:
Kategorier: