Till innehåll på sidan

Undervisningsgrupper

Vi behöver vara mer flexibla i hur vi ser på gruppen som pedagogiskt redskap. Genom att utgå från elevernas kunskaper, intressen och behov kan vi välja den gruppstorlek och konstellation som passar eleverna progression bäst.

Det mesta av undervisningen sker inom ”klassens ram”, men t ex temadagar, läsgrupper och ämnesövergripande arbeten kan med fördel göras i andra grupper. Elevernas sociala nätverk och trygghet ökar successivt. Möjligheten att kliva ur givna roller i mötet med andra elever och vuxna gör eleverna ”friare”.

 

Dela:
Kategorier: