Välkommen till klass 4A

Välkommen till klass 4a:s veckobrev!
Här får du information om vad vi gör i skolan, viktiga datum samt viktig information från mentorer och ämneslärare.

Vecka 44 och 45

Vecka 43 som varit

På fredagen var det flera i klassen som hade klätt ut sig inför Halloween. Det var också en häxa som var lärare. Hon lärde ut vad ett venndiagram är och sen lärde eleverna sig om likheter och skillnader på häxor och människor. De fick också lära sig några jämförande ord.

Inför vecka 45

Nästa vecka 44 är det LÄSLOV! Eleverna får med sig ett läsprotokoll hem som ska lämnas in fredag 9/11. L

Solhemsskolan jobbar vidare med Skolplattformen, från och med vecka 45 kommer veckobreven endast att publiceras på Skolplattformens startsida. För att kunna ta del av veckobreven behöver ni som vårdnadshavare logga in i Skolplattformen. För att logga in i Skolplattformen se bifogad manual. Om det ändå uppstår problem finns det support för vårdnadshavare. Ring supporten på Kontaktcentrum 08-508 11 552 eller maila era frågor e-support@stockholm.se. Bra om ni även meddelar mentor så att vi vet om ni saknar viktig information. 

Svenska – Vi arbetar vidare med faktatexter i Klara Svenskan. Läsloggsläxa. 

Matematik - Vi fortsätter med kapitel 3 “Geometri”. Geometriska figurer, omkrets, gömda figurer, diagnos 3. Röda sidor, så mycket som möjligt.

Engelska – Eftersom några elever har varit sjuka får vi vänta till vecka med att ge tillbaka engelskadiagnosen.
Läxa till fredag v. 45: Rollerblading on Thursdays och Mirror, Mirror.
Glosor: Rollerblading, on Thursdays,learn, teach, take it easy, watch, wear, glove, a pair of trousers, sweatshirt, protect. Mirror, Mirror: Mirror, fat, thin, dumb, tall, short, nerdy, wise.
http://webbovningar.nok.se/session/6eaa818c17bef967e78f0cf506d10beb/p203

SO – Vi har redan läst lite om de gamla asagudarna och vi har precis kommit till att Sverige kristnades. I samband med detta får vi lära oss mer om kristendomen. På tisdag v.45 och två veckor framåt får vi besök av Bibeläventyret. Eleverna får lära sig mer om berättelserna i Gamla Testamentet- alltifrån Skapelseberättelsen i 1 Mosebok och framåt. Undervisningen i religionskunskap är ickekonfessionell. Läs mer här: http://bibelaventyret.se/

NO/teknik:

IDH -

Kom ihåg och läxor:

Måndag -

Tisdag - Bibeläventyret

Onsdag -

Torsdag - 

Fredag – Svenska: Läslogg, Engelska: Rollerblading on Thursdays och Mirror, mirror

Vecka 43

Veckobrev   

Vecka 42 som varit 

Hej!  
Den här veckan har vi välkomnat två nya klasskamrater: Mohamed och Jasmina. Klassen har tagit väl hand om dem och det känns som att de har kommit in på ett fint sätt. Nästa vecka är det vänskapsvecka i samband med FN-dagen på skolan. Vi kommer att arbeta med temat likheter i ett löpande arbete om diskrimineringsgrunderna. Vecka 44 är det LÄSLOV och eleverna får med sig ett läsprotokoll som ska lämnas in fredag 9/11. 

Inför vecka 43:

Svenska - Den här veckan har vi arbetat med faktatexter. Vi har lärt oss de olika delarna som faktatexten innehåller. Vi har även talat om skillnaden mellan fakta och åsikt. Eleverna har även tränat på att ta ut stödord. Varje vecka tränar vi handstil vid några tillfällen. Vi har både tyst enskild läsning och högläsning i klassrummet. Kom ihåg att ta med lappen om bibliotekskort till skolan, så ordnar skolan så att de får ett lånekort på Stockholms Stadsbibliotek.  

Matematik - Vi fortsätter med kapitel 3 “Geometri”. Minsta veckomål är t.o.m.sid 79. Man får gärna arbeta längre.  

Engelska - Eleverna har nu skrivit engelska diagnos. Nästa vecka får de tillbaka sin diagnos och vi går igenom den. Läxa till fredag: Ouch, it hurts! Glosor: It hurts, spot, pimple, headache, leg, stomach, poor you, ill, stay in bed, feel better 

Öva hemma på: http://webbovningar.nok.se/session/6eaa818c17bef967e78f0cf506d10beb/p203

SO -  Vi fortsätter att arbeta med vikingatiden. 

NO/teknik: Vi fortsätter att arbeta med “Naturen på hösten” på tisdagar och “Kretsar kring el” på torsdagar.   

IDH - läs om idrottsämnet här; http://solhemidrott.blogspot.com/

Kom ihåg och Läxor 

Måndag - Idrottskläder och handduk. Ta med bibliotekslappen!  

Tisdag -Brandövning på skolan 

Onsdag -Elevens val – nya grupper  

Torsdag -  

Fredag - 

Viktiga datum  

Vecka 44: Höstlov - Läslov 

Ha en trevlig helg!
Ulrika, Anna, Anita

Vecka 42

Alla vårdnadshavare behöver uppdatera sina kontaktuppgifter i och med införandet av nya Skolplattformen. Uppgifterna behövs bland annat för att SMS/Mail om frånvaro via vårt automatiska frånvarosystem ska komma fram till er.
 
För att uppdatera uppgifterna:
Gå in på https://etjanster.stockholm.se/minasidor/
Klicka på länken "Ändra E-postadress", logga in med Bank-ID och följ de stegvisa instruktionerna.

När du ska uppdatera dina kontaktuppgifter, ange ett mobiltelefonnummer för att kunna använda frånvarotjänsten med mera på bästa sätt.
 

Engelska: Fredag den 19/10 skriver eleverna diagnos på Unit 1. Den som vill kan repetera genom att läsa igenom de gamla texterna och repetera de gamla glosorna i gloshäftet. Om man vill kan man som vanligt öva på http://webbovningar.nok.se/session/3c4c90e16bb2bad373b72ea29eaa1073/p203

och läs igenom de gamla texterna från Unit 1.

Svenska: Vi börjar arbeta med faktatexter. Inga läxor.

SO: Fortsatt arbete med vikingatiden. Inga läxor.

NO/teknik
Vi kommer under terminen att använda våra tisdagar till att läsa om "Årstiderna" och torsdagarna till att arbeta med  "Kretsar kring el". De elever som inte återlämnat NO-boken behöver göra det, de elever som inte lämnat in sitt NO-prov behöver göra det. Denna vecka lär vi oss mer om varför träden tappar sina löv, vi lär oss också att koppla en sluten krets och kunna felsöka om en krets inte är sluten. 

Vecka 41

Hej! Veckan som gick var rutinartad och lugn. På mentorstiden har klass 4a och 4b gemensamt bestämt att de ska dela fotbollsplanen, eller den så kallade multiarenan på sin klasstid varannan vecka och varannan vecka kör klasserna för sig. Eleverna har avslutat sin sista läsloggsläxa och specialpedagog Katarina Anler har gjort en diagnos för hur eleverna ligger till i läsförståelse. Det är fint att se hur fina, omtänksamma och omhändertagande klasskamraterna i 4a är när någon råkat illa ut. De har skrivit brev till kamraten som varit borta och de har också tagit emot kamraten på ett mycket fint sätt när hen kom tillbaka.  

SO

  • Samhällskunskap:Veckan som gick skrev eleverna ett litet prov om demokrati. Dagen efter fick eleverna tillbaka sina rättade prov och sedan fick de sitta i grupper och samtala utifrån sina provsvar, för att befästa sina kunskaper.
  • Historia: I onsdags började vi att läsa om vikingatiden som är vårt kommande arbetsområde. Vi har gått igenom och arbetat med sid 16-21 i Puls Historia. Om man varit sjuk kan man titta på denna film: https://www.so-rummet.se/content/fornlamningar och denna film:   https://www.so-rummet.se/content/asatron-varldsbild Inga SO-läxor vecka 41. 

Svenska
Nu är vi färdiga med vårt läsloggsprojekt och tar paus med läxor i svenska. I Klara Svenskan har vi börjat arbeta med läsförståelsestrategier. Att förutspå, reda ut oklarheter i text, ställa frågor till texten och sammanfatta. Vi fortsätter att arbeta med lässtrategier vecka 41.

Engelska
Läxa till på fredag 12/10 What do monsters do? Ouch! It hurts! Glosor: weather, presenter cloudy, all day long, cold, wet, sunny, beautiful, dry, tomorrow, Great Britain, map

Matematik:  
Vi arbetar med kapitel 2 "Addition och subtraktion". Minsta veckomålet är att bli klar till diagnosen, som eleverna skriver på fredag.

NO/teknik
Nu har vi äntligen dragit igång med lite mer teknik, som eleverna längtat! Vi kommer under terminen att använda våra tisdagar till att läsa om "Årstiderna" och torsdagarna till att arbeta med  "Kretsar kring el". De elever som inte återlämnat NO-boken behöver göra det, de elever som inte lämnat in sitt NO-prov behöver göra det. 

Ha en trevlig helg!
Ulrika Anita Anna

Vecka 40

Hej!

Veckan som gick åkte klass 4a och 4b till Husby Konsthall och såg teaterpjäsen Robotdiktatorn. Det har varit vikarie i klassen då Ulrika varit på kurs i veckan. Det blir alltid annorlunda rutiner med vikarie så därför förlänger vi "Beat the teacher" -tävlingen en vecka, så att vi får ordning på arbetsron. Det kändes väldigt bra idag, fredag. Vi ska prata på mentorstiden på måndag om hur eleverna vill utforma priset. Vi håller på att avsluta flera arbetsområden och håller på att påbörja nya.

SO: På måndag är det prov i SO. Eleverna har arbetat med ord och begrepp i skolan. Eleverna har fått med sig själva provet med provfrågorna. Träna orden och lär dig svaren på frågorna! Det blir en mjukstart att veta precis vilka kunskaper vi frågar efter. Historia och vikingatiden är det SO-ämne vi kommer att läsa härnäst med start vecka 40.

NO/teknik: Vi avslutade arbetsområdet "Skogen" genom att göra en utflykt till Lunda där vi gjorde ett naturbingo och gick på "art-jakt" med hjälp av uppslagsböcker. En mycket trevlig stund. Kommande vecka går vi igenom proven vi skrivit (eftersom eleverna var iväg på teater i tisdags hade vi inte möjlighet att gå igenom dem då), proven behöver lämnas tillbaka till skolan redan på torsdag. På torsdag påbörjar vi också ett nytt arbetsområde som äntligen innehåller en hel del teknik, vi ska arbeta med en NTA-låda som heter "Kretsar kring el".

Engelska: Läxa till fredag  den 5/10 nästa vecka: I wonder why och It´s spooky.
Words: wonder, moon, star, sky, who, sunshine, spooky, it´s raining cats and dogs, scared, alone, noise, window, thunder, turn on the light, dangerous. Träna gärna mer på: http://webbovningar.nok.se/session/54a633008eb66ea3be8c8a61367b57a9/p203

Svenska: När vikarien var här arbetade eleverna med handstil. De har även fortsatt att bearbeta sina återberättande texter. Nästa vecka avslutar vi återberättande text. Denna vecka var sista veckan med läslogg för denna gång. Jag har fått in de flesta läsloggslappar, men ännu inte från samtliga elever. Var snäll och titta hemma om ni glömt lämna in!

Matematik: Eleverna har fått en matematikplanering som ligger i deras mattebok så att de ska ha koll på veckomålen. Denna vecka var det några som inte hunnit räkna t.o.m. sid 41.  Räkna ikapp till på måndag för att ligga i fas.

Idrott: Vi har avslutat området friluftsliv med fokus på orientering. Eleverna har kämpat på riktigt bra ute varje vecka! From vecka 40 är vi inomhus på idrotten. Vi kommer att starta upp med området "Bollekar" kommande två veckor där vi övar de motoriska grundformerna kasta-fånga, men även andra förmågor som att anpassa sina rörelser till olika lekar/spel, samarbete och rumsuppfattning övas. Vi har besök på idrottslektionerna i form av en VFU-student från GIH (Gymnastik och idrottshögskolan) som gör sin första praktik hos Anna. Studenten kommer att få chans att öva sig i att planera och genomföra delar eller hela lektioner med samtliga klasser.

Ha en trevlig helg!
Ulrika Anita Anna

Vecka 39

Hej!

Nästa vecka avslutar vi vårt demokratiarbete genom att vi åker till Husby Konsthall på tisdag den 24/9 och ser pjäsen Robotdiktatorn. Läs mer här: http://www.mittiprickteatern.se/

Engelska
Läxan från förra veckan är förlängd till på tisdag, eftersom det föll bort en engelskalektion när vi hade friluftsdag:
Homework until tuesday: Page 13. Words: Greenhouse, roof, maybe, apple, bush, there is, mouse, dead, in front of.

Här är länken till webbövningarna: http://webbovningar.nok.se/session/279ddff2d5665df7d2daafb7dd390d22/p203
om länken inte funkar: Sök på "Spotlight 4 webbövningar.

Svenska: Den här veckan har eleverna skrivit återberättande texter. Vi kommer att fortsätta att arbeta med att bearbeta texterna nästa vecka. Läxa även denna vecka med läsprotokoll som lämnas in på fredag. På grund av krångel med kopieringen får elleverna protokollen först på måndag, men läs, läs, läs hemma!

SO: Nästa vecka avslutar vi samhällskunskapen. Sen är det är dags att börja med ett annat so-ämne: Historia-vikingatid

En tredje läxa denna vecka är en Vett-och etikettläxa: Träna hemma gott bordskick samt att äta med kniv och gaffel.

MA: Vi har börjat på kapitel 2 "Addition och subtraktion"  Nästa veckas minsta veckomål är t o m sidan 41.

NO/teknik: Vi avslutar arbetsområdet "Skogen" genom att gå igenom provet på tisdag och göra en utflykt till Lunda på torsdag (om vädret tillåter). Provet kommer att skickas med hem för underskrift på tisdag, jag önskar att det följer med tillbaka till skolan så snart som möjligt.

Vecka 38

OBS! Gruppfotografering för 4a på onsdag!

På måndag börjar "läxhjälpen" i Gröna rummet bredvid biblioteket.

Tisdagen den 18/9 har eleverna idrottsdag med orientering heldag. Vi kommer att orientera i Kallhäll. Eleverna slutar skoldagen kl. 14.00.

Hej!

Tack för fina samtal i tisdags! Det är roligt att lära känna barnen och er föräldrar. Nu har vi gått en månad i skolan och både elever och lärare börjar landa i våra rutiner. Det känns skönt i klassen nu och för er som undrar hur ställningen är i arbetsro-tävlingen "Beat the teacher" så är den 10-2 till 4a. Det går bra, med andra ord! När det blir behov av rörelse brukar vi ta en paus och dansa till Anna:  https://www.youtube.com/watch?v=N5LasfxuArA

NO/teknik
Nu har vi genomarbetat kapitlet "Skogen" i vår NO-bok och eleverna har varit så flitiga att arbeta med innehållet. På torsdag (20/9) kommer vi att skriva ett prov på arbetsområdet. Eleverna har blivit ombedda att ta med sig sin NO-bok, sitt NO-häfte och ett papper med instuderingsfrågor med sig hem för att repetera. Allt detta material ska vara tillbaka i skolan på torsdag. Jag har gjort iordning en quizlet (begreppslista med definitioner) där eleverna kan öva på begrepp kopplade till kapitlet på ett roligt sätt. Ladda gärna ner appen "quizlet" i mobil/ipad om ni har möjlighet, annars nås den även via dator på www.quizlet.com. Sök sedan på "Skogen år 4" som är gjord av johanna_meijer. Ni kan även följa denna länk så hamnar ni rätt. Lycka till!

SO
Nu har vi röstat på våra partier i klassen.  Alla partier har presenterat sitt program för skolfrågor. Sex partier ställde upp och valresultatet blev mycket jämt, precis som i riksdagsvalet. De flesta i klassen tyckte att jobbet med att bilda egna partier och röstningen har ökat deras förståelse för valet. Vi fortsätter att jobba med politik och demokrati även vecka 38.

Svenska: Vi arbetar med personligt återgivande text, dvs återberättande. Denna vecka har de arbetat med inledning och de olika inledningsfrågorna. (Vem/vilka handlar berättelsen om? Vad hände? När? Var? Varför? )  Eleverna har  förberett sin text med hjälp av tidsord och stödord. Nästa vecka kommer de att lära sig om verb i preteritum och skriver sin återberättande text. Läxa till fredag den  Läsning enligt läsprotokoll och läslogg.

Matematik
Vi har skrivit diagnos 1. Vi repeterar lite från kapitel 1 och påbörjar kapitel 2 som handlar om addition och subtraktion. Veckans mål är att hinna t.o.m. sid 36.

Engelska
Vi har sett på "The Grammar Company" och lärt oss om obestämd artikel-indefinite article, (dvs. a, an- en- ett) framför substantiv-nouns.
https://urskola.se/Produkter/199887-The-grammar-company-A-or-an

Homework until friday: Page 13. Words: Greenhouse, roof, maybe, apple, bush, there is, mouse, dead, in front of.

Här är länken till webbövningarna: http://webbovningar.nok.se/session/279ddff2d5665df7d2daafb7dd390d22/p203
om länken inte funkar: Sök på "Spotlight 4 webbövningar.

Vecka 37

Hej alla föräldrar!
Vad fint det var att träffa så många av er på föräldramötet i tisdags! Vi ser fram  emot ett gott samarbete. Här är länken till "MIn barnomsorg" där ni uppdaterar era uppgifter. http://www.stockholm.se/-/Om-webbplatsen/Alla-e-tjanster/?term=203019

Välkomna på utvecklingssamtal i 4ab:s klassrum i A-huset tisdag den 11 september, enligt schema. Vi ses!

Tisdagen den 18/9 har eleverna idrottsdag med orientering heldag. Du som vill att skolan ska tillhandahålla matsäck - fyll i blanketten som eleverna fått idag och lämna tillbaka till skolan på måndag.

Svenska
Skrivande: Den här veckan har vi arbetat i Klara Svenskan med hur en återberättande text är uppbyggd med rubrik, inledning, händelser i kronologisk ordning och avslutning. Vi har även övat oss att känna igen olika tidsord. Nästa vecka kommer eleverna att börja planera sina egna texter.
Läsning: Eleverna har fått med sig en lapp om läsläxa hem. De ska läsa i en valfri bok minst 20 minuter per dag. De ska fylla i läsprotokollet och skriva i läsloggen. Inlämning av läsprotokoll fredag den 14/9. Det är viktigt att ni föräldrar signerar och kommenterar läsningen. Vi har pratat om att det krävs många timmars läsning för att bli en god läsare och varför det är så viktigt med ett stort ordförråd.

Engelska:
Läxa till fredag den 14/9: What can they do? och I´ve got a secret. Läs texten högt för dig själv och träna på orden. Glosor: Talk, count, read, write, Sweden, speak, cook, sing, dance, run fast, a secret, of course, why, promise, whisper. Här är
länken till webbövningar, om ni vill träna glosor och läsförståelse här. Länken har ibland inte fungerat för oss. Prova då att söka på "Spotlight 4 webbövningar" så går det bra.

Matematik
Vi arbetar vidare på kapitel 1 med "Taluppfattning". Vi arbetar efter veckoplaneringen och gör diagnosen i skolan. Veckomål v.36 var tom sid 17. Om man inte hunnit har man fått i läxa att räkna ikapp hemma.

SO:
Vi fortsätter att lära oss om demokrati och om valet. Eleverna har gjort egna partier som vi ska rösta på nästa vecka.

NO/teknik: Vi fortsätter att arbeta med "Skogen" och lär oss mer om "Rovdjur och bytesdjur". Försök förklara för någon vad en näringskedja är!

Vecka 36

Här är länken till "MIn barnomsorg" där ni uppdaterar era uppgifter. http://www.stockholm.se/-/Om-webbplatsen/Alla-e-tjanster/?term=203019

IDH: Vi är fortsättningsvis utomhus på idrotten hela september månad. Kläder efter väder gäller. Vid ihållande regn under lektionstiden är vi inne. Vi övar förmågan att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, kartors uppbyggnad och symboler samt lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Fr.o.m. vecka 40 dvs. 1/10  är vi inomhus. OBS! tisdag 18/9 är det en idrottsdag ute i Kallhäll. Vi kommer att vara utomhus hela dagen så kläder efter väder är extra viktigt och att matsäck och vattenflaska är nedpackad. De elever som vill ha matsäck från skolan måste meddela det till Anna, Ulrika eller Anita senast fredag 7/9. Välkommen att kika in på bloggen för ämnet Idrott och hälsa om ni vill läsa lite mer om idrottsämnet på Solhemsskolan samt en mer detaljerad terminsplanering; http://solhemidrott.blogspot.com/

Hälsningar Anna :)

Välkomna på föräldramöte på tisdag 4 /9 kl.18.00 - 19.30 i 4ab:s klassrum i A-huset. Vi ses!

SO: Vi arbetar med Samhällskunskap och arbetsområdet Demokrati. Det är mycket nya ord och begrepp att lära sig. Veckans ord: Politik, demokrati, diktatur, ideologi, monarki, republik, riksdag, regering, representera, mandat och 4%-spärr. Prata gärna om valet och hur Sverige styrs hemma! Eleverna läser, skriver, samtalar och ser på film. Man får gärna repetera genom att se filmerna från Lilla Aktuellt igen hemma. https://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-valet

Svenska: Den första veckan har vi tränat på att återberätta muntligt genom att använda oss av varierade tidsord och att berätta i kronologisk ordning och hålla den röda tråden. Vi arbetar i läroboken Klara Svenskan. Vi kommer närmast att arbeta med att skriva återberättande text och lära oss hur en återberättande text är uppbyggd.

Matematik: Eleverna arbetar med taluppfattning och tal mellan 0-10 000. De övar på att kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje. Matteord: Talsorter, ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental, siffra, tal. Matematik: Vi arbetar med kapitel 1 "Taluppfattning". Vi lär oss om positionssystemet och siffrors värde. Minsta veckomål denna vecka är t o m sidan 17.

Engelska: Läxa till fredag den 7/9: Unit 1: Läs sid. 8-9 i textbook. Her name is Bingo och E.T. Träna på att läsa texterna högt för dig själv. Lär dig de förprickade glosorna muntligt och skrtiftligt. Här finns en länk till webbövningar:

http://webbovningar.nok.se/session/a128f2368cae82df3220d6e793848fae/p203

Glosläxa:: Her, Mrs, Mum-mother, This is, pat, puppy-puppies, sister, brother, crazy about, the black one, right now, be still, what´s this, it´s all wet.

NO/teknik: Vi fortsätter att arbeta med "Skogen i Sverige". Nästa vecka lär vi oss mer om "Skogens bär" och "Skogens alla invånare". Kom ihåg att vara nyfiken och titta efter olika typer av växter och träd, försök ta reda på deras namn. Försök också förklara vad en nedbrytare är!

 

Vecka 35

Hej alla föräldrar i 4a!

Vad roligt det var att äntligen få träffa alla elever! Nu har vi gått några dagar efter ordinarie schema. Vi har haft en lugn skolstart där vi bekantat oss med varandra under mentorsdagarna. Vi har talat om skolans regler och hur vi vill förhålla oss till varandra i klassen. Vi har även lekt gemensamma lekar och sjungit sånger.

Det kommer inte att skickas ut regelbundna veckobrev eftersom det inte finns klasslärare på mellanstadiet. All information hittar ni här på hemsidan. Bästa sättet att nå oss lärare på är via mail. Var uppmärksam på att Ulrikas mailadress innehåller ett viktigt litet k:  ulrika.k.pettersson@stockholm.se

Eleverna har kommit igång med nästan alla skolämnen och de har redan fått sin allra första läxa i engelska, som de kanske har berättat för er.

Engelska: Eleverna har två lektioner engelska i veckan. För klass 4a ligger de på tisdagar och fredag. Jag kommer att ge läxa från fredag till fredag. Läxa denna vecka: Unit 1. Hi I’m Steve och What’s your name? Läs texten högt och lär in glosorna vi prickat för i boken och skrivit ner i gloshäftet. Ulrika.k.pettersson@stockholm.se

NO/teknik: Vi har påbörjat vårat första arbetsområde i NO/teknik. Vi kommer under de första veckorna att arbeta med Skogen, nästa vecka lär vi oss mer om "Skogen i sverige" och "Nedbrytning i skogen". Hälsningar Johanna Thulén johanna.thulen@stockholm.se

Varmt välkomna till mellanstadiet!

Skolan börjar måndagen den 20 augusti klockan 9.00 och slutar 14.00. Medtag skolväskan, vi ses i våra nya fina klassrum längst ner i A-huset. Vi påminner er vårdnadshavare att gå in i "min barnomsorg" och uppdatera era adress- och telefonuppgifter.

Föräldramöte tisdagen den 4 september klockan 18.00 i 4ab:s klassrum i gamla matsalen (A-huset) på Solhemsskolan.

Utvecklingssamtalsdag tisdagen den 11 september.

Under utvecklingssamtalsdagen är ordinarie undervisning inställd. Elever som går på fritidshemmen har omsorg på respektive avdelning (vissa sammanslagningar kan ske inom husen). Ordinarie personal är upptagna med samtalen så verksamheten kommer att bemannas med vikarier.

I möjligaste mån ber vi er att anordna med omsorg för era barn på egen hand. Om inte det går är ert barn naturligtvis välkommen på respektive avdelning. Vi ber er att senast fredagen den 31 augusti anmäla om ert barn är ledigt eller kommer till skolan på en uppsatt lista på respektive avdelning. Ni kan också kontakta avdelningen och lämna svar.

Mentorer i arbetslag 4

Anna Lindgren Wahlgren

anna.lindgren@stockholm.se

Anita Christansson

anita.christiansson@stockholm.se

Ulrika Pettersson

ulrika.k.pettersson@stockholm.se

 

Övriga undervisande lärare:

Anders Friström (AFR) anders.fristrom
Johanna Thulén (JTH) johanna.thulen@stockholm.se
Mikael Ohlsson (MOH) mikael.ohlsson@stockholm.se
Klara Granat (KGR) klara.granat@stockholm.se
Lena Ringmar (LRI) lena.ringmar@stockholm.se
Tina Nordén (TN) christina.norden@stockholm.se
 

Solhemskolans exp.: 08-508 412 81

Klubben: 08-508 412 72

 

Dela:
Kategorier: