Välkommen till klass 4A

Vecka 8

Hej!

Den här veckan har arbetsron varit helt okej. Men det har varit lite stökigt vid vissa tillfällen.  I so har vi börjat jobba med vikingatiden och vikingar. I no har vi haft kemi. På kemin skulle vi undersöka ett pulver med förstoringsglas och våra sinnen (förutom smaken).  Vi har vi haft ett prov om naturen på vintern. I svenskan har vi börjat jobba med abstrakta och konkreta substantiv i obestämd och bestämd form, singular och plural. I slöjden hr vi fortsatt att jobba med vikingaslöjd.

                                       Vänliga hälsningar: Manne, Agnes och hela 4A!!!

Jag påminner om simning måndag v.10, 11 och 12. Nu tar vi sportlov!

 

Idrottsbloggen är uppdaterad http://solhemidrott.blogspot.se/ och där finner ni bla. information om simning efter sportlovet. 4a har simning på måndagar kl. 12-13 och idrott som vanligt på tisdagar. Glada hälsningar Anna

Vecka 7

Utbildning för tillsvidareanställd personal på fritidshemmen och Klubben

Fredagen den 23 februari mellan klockan 08.00-15.00 kommer all tillsvidareanställd personal på fritidshemmen och Klubben att vara på utbildning i Brav kod. Detta kan innebära att vissa avdelningar slås ihop och att en del vikarier kommer att bemanna verksamheten. Från klockan 15.15 återgår personalen i ordinarie verksamhet.

Brav kod är ett träningsmaterial för elever som behöver träna på att automatisera sin avkodning vid läsning. Tanken med utbildningen är att personalen på fritidshemmen och Klubben ska kunna erbjuda mer riktat stöd i elevernas läsinlärning.

Vid frågor kontakta: biträdande rektor Martin Hellstadius Rangborg
martin.hellstadius.rangbor@stockholm.se

Tack på förhand!

 

Hälsningar Martin

Några rader från Jennifer

Begreppslista inför No-provet på torsdag

Matematik: Nästa vecka avslutar vi kapitlet om tid. På torsdag får eleverna tillbaka sina matematikprov och ni föräldrar får hem tre delprov för påseende. Är det något moment som ert barn inte klarat av behöver ni öva det vidare hemma.

Läxinformation ma/no

Matematik: Två stenciler som tar upp begreppet ungefär lika med.

NO: På torsdag den 22/2 är det No-prov på kapitel 4 i Koll på No. Till provet ska eleverna repetera sidorna 52- 61. Använda  gärna inläsningstjänst för att lyssna på innehållet i boken. Alla elever har tillgång till inloggningen. Eleverna kan ha boken hemma hela veckan för vi arbetar med andra moment i skolan. Tag med boken tillbaka till skolan senast fredag innan sportlovet. Jag har också lagt upp ett uppdrag på Bingel som eleverna kan repetera begrepp och andra viktiga moment inför provet. Lycka till!

Hälsning Jennifer

Vecka 6

Hej alla familjer i klass 4A!

Nu är det sista veckan eleverna arbetar med kapitlet om tid. Det är fortfarande vissa elever som inte kan veckans dagar, årets månader, antal dagar per månad och den analoga/digitala klockan. Under veckan gör vi olika tester och då får eleverna möjlighet att visa sina kunskaper. Några behöver träna mer på dessa moment och då behöver vi er hjälp hemma. I början av nästa vecka kommer ni att få hem dessa tre tester och då ser ni vad ert barn behöver träna vidare på.

I no-ämnet är det dags att börja med kemiförsök och det arbetet startar i slutet av veckan.

Läxinformation

Ma: Tidtabeller (stencil) och multiplikationstabellerna (stencil).

Hälsning Jennifer

 

Vinterfriluftsliv på idrotten!

Dessa veckor fram till sportlovet arbetar vi med vinterfriluftsliv på idrotten och kommer att åka till Spånga IP på måndagarna och ha vanlig lektion utomhus på tisdagarna vecka 7 och 8. Mer information finner ni på idrottsbloggen;

http://solhemidrott.blogspot.se/

Glada hälsningar Anna

Vecka 5

Ämnesinformation ma/no skrivet av Jennifer

I matematikämnet arbetar vi med att skriva datum på olika sätt samt den analoga- och digitala klockan. Innan arbetsområdet satte igång genomförde vi ett förtest och det testet har alla elever fått respons på. Det är flera elever som inte är helt säkra på klockan och årets månader. Dessa moment behöver eleverna öva på hemma eller ta hjälp av läxläsningstillfället som är på måndagar. Förutom läxorna kommer vi kontinuerligt att förhöra multiplikationstabellerna. Dessa test genomförs varje vecka och då kommer jag främst att koncentrera mig på elevernas förmåga att förbättra sitt eget resultat. Ni kan träna tabellerna med hjälp av följande hemsidor.

http://www.webbmagistern.se/multiplikationstabellen_08.html

http://www.solvare.net/ma/multiplikation.html

http://www.mattesmedjan.se/multix/

http://www.multiplicera.se/

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-6/de-fyra-raknesatten/multipl...

http://ovningar.nok.se/exercise.cshtml?EXID=101&hID=79&sID=77&pID=1

Naturorienterande ämnen

Denna vecka arbetar vi vidare med området som handlar om värme, kyla och väder. Nästa vecka kommer vi att genomföra ett diagnostiskt test men det är inget som behöver övas på hemma. Alla har haft gott om tid att förbereda sig under skoltiden.

Läxinformation

Matematik: Två stenciler som handlar om klockan.

Hälsning Jennifer

Vecka 3

 

vecka 2

 

Tusen tack för den fina julblomman!

God Jul & Gott Nytt År

//Madeleine

 

V. 50

Matematik

Denna vecka och nästa ska eleverna träna multiplikations- och divisionstabellerna. Träning sker bland annat med hjälp av två stenciler. Eleverna kan gärna ta hjälp av länkarna nedan men ni kan också förhöra eleverna muntligt då tillfälle ges. Efter kommande veckor hoppas jag att samtliga elever känner sig säkrare och har automatiserat alla tabeller. Varje vecka gör vi ett multiplikationstest och eleverna som tränar kommer att se en god progression. Det är bara att nöta och öva. Lycka till!

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/multiplikation.html

http://www.mattesmedjan.se/multix/

http://www.kunskapsstjarnan.se/spel/multiplikationstabellen.php?v1=welcome

http://www.multiplicera.se/

Hälsning Jennifer

v.49

V. 48

matematik

Nu på tisdag den 5/12 har eleverna matematikprov och det gäller både 4A och 4B.  Provet omfattar samtliga kapitel som vi har arbetat med fram till denna vecka. Till provet v. 49 ska eleverna kunna följande:

Skriftliga räknemetoder

Mätandets idé

Enhetsomvandlingar

Namnge geometriska- kroppar och figurer

Använda relevanta begrepp som hörn, sidor, vinklar och parallella. Eleverna ska kunna hitta likheter och skillnader mellan olika figurer.

Räkna ut omkretsen på enkla figurer.

När eleverna tränar inför provet kan de använda sig av matematikboken, Bingel, https://www.matteboken.se/

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/2282-geometriska-former.html

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/1291-langd-mm-cm-dm-m-km-och-mil...

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/409-enhetsomvandling.html

Eleverna har genomfört olika förtest under veckan. Med hjälp av dessa förtest vet eleverna vad de behöver repetera lite extra inför provet.

Lycka till!

Hälsning Jennifer

 

Vecka 47

 

Vecka 46

 

Vecka 45

Vecka 43

Vecka 42

 

Hej!

Angående vårt arbete med arbetsron tycker jag det har varit en hyfsad vecka med en långsam, positiv utveckling. Det vi även behöver öva på är att orka anstränga sig och lägga ner lite större ambition på de olika uppgifterna än man är van vid. De kan mer än de tror!

Utan att avslöja för mycket kommer vi ha två schemabrytande dagar nästa vecka. På tisdag uppmärksammar vi FN-dagen och på fredag avslutar vi innan höstlovet på ett annat, passande sätt… Det innebär att lektionerna inte alltid kommer att följa schemat mer än tidsramarna.

Vi startar en ny bokcirkel på måndag. Eleverna kommer att få olika roller att bearbeta texterna med. Det är jätteviktigt att man verkligen bearbetar sitt uppdrag för att kunna fortsätta vid nästa tillfälle och att man har med sig både boken och sitt skrivhäfte. Vi har ännu inte beslutat helt vilka böcker vi kommer att arbeta med.

Anna. Idrottslärare, undrar om någon har fått med sig fel skor hem efter idrotten. En elev i 4C fick nämligen fel skor med sig hem.

Info från skolans hemsida:
Skolinspektionen genomför just nu en enkätundersökning på Solhemsskolan. Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig till vårdnadshavare i åk 1-6. Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag för Skolinspektionens tillsyn. Svaren kommer även att sammanställas till statistik och skickas över till Skolverkets informationstjänst för föräldrar och elever. Du som vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge dina synpunkter om skolan via Skolenkäten. Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Du behöver en kod för att svara på enkäten, vänd dig till ditt barns klasslärare/mentor för att få koden. Svara senast 27/10.

Se bifogad info

Trevlig helg!

Madeleine

Klassen rader:

Den här veckan har vi jobbat med tidsmaskinen kap.3, i No har vi jobbat med hur man får en glöd lampa att lysa. I So har vi jobbat med Sverige. I matten har vi spelat lite matte spel och jobbat i matteboken. Slöjden, vi har bytt grupper så att de som hade textilslöjd har träslöjd och tvärt om. På idrotten vi har tränat på dans. Vi ändrade grupper i elevens val. Arbetsron har varit lite både och, vissa har pratat lite och stört och vissa var lugna och tysta. Strecken har blivit färre och bättre.

 

Glada hälsningar från Elsa och Romeo och resten av klassen.

 

Vecka 41

 

Frånvaro

Vid sjukdom måste vårdnadshavare anmäla frånvaro på skolwebben varje dag barnet är hemma. Anmäl gärna innan 7.30 så att vi har informationen när vi startar dagen.

 

Kontaktuppgifter till mentorer:

 

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: