Välkommen till klass 4b

Från och med v.45,efter höstlovet ligger alla veckobrev på Skolplattformen.

Solhemsskolan jobbar vidare med Skolplattformen, från och med vecka 45 kommer veckobreven endast att publiceras på Skolplattformens startsida. För att kunna ta del av veckobreven behöver ni som vårdnadshavare logga in i Skolplattformen. För att logga in i Skolplattformen se bifogad manual. Om det ändå uppstår problem finns det support för vårdnadshavare. Ring supporten på Kontaktcentrum 08-508 11 552 eller maila era frågor e-support@stockholm.se. Bra om ni även meddelar mentor så att vi vet om ni saknar viktig information. 

Engelska – Eftersom några elever har varit sjuka får vi vänta till vecka med att ge tillbaka engelskadiagnosen. De sista eleverna skriver diagnos på mentorstiden .v 45.
Läxa till torsdag v. 45: Rollerblading on Thursdays och Mirror, Mirror.
Glosor: Rollerblading, on Thursdays,learn, teach, take it easy, watch, wear, glove, a pair of trousers, sweatshirt, protect. Mirror, Mirror: Mirror, fat, thin, dumb, tall, short, nerdy, wise.
http://webbovningar.nok.se/session/6eaa818c17bef967e78f0cf506d10beb/p203

/Ulrika

Vecka 43 

Svenska: Vi försöker bli klara med texterna om Skogens hemlighet. I samarbete med so-ämnet kommer vi att läsa och skriva faktatexter och lära oss hur en faktatext är uppbyggd. Varje vecka tränar vi handstil vid några tillfällen. Högläsning och tyst läsning hinner vi också med.  

Läxa: Skriv klart kapitel 4 och 5 till fredag 26/10. Glöm inte att läsa något varje vecka! 

Vecka 44 är det LÄSLOV och eleverna får med sig ett läsprotokoll som ska lämnas in fredag 9/11 

SO: Fortsatt arbete med vikingatiden 

IDH - läs om idrottsämnet här; http://solhemidrott.blogspot.com/ 

MA: Vi har introducerat Bingel på datorn, de flesta elever hann att komma igång med sina uppgifter. De kan med fördel träna vidare hemma. Vi fortsätter med kapitel 3 “Geometri”. Minsta veckomål är till och med uppgift 70, sidan 79). Man får gärna göra längre.  

NO/teknik: Vi fortsätter att arbeta med “Naturen på hösten” på måndagar och “Kretsar kring el” på fredagar.  

Kom ihåg: 

Måndag - 

Tisdag -  brandövning 

Onsdag - elevens val – nya grupper 

Torsdag -  

Fredag -  

  

 

Välkommen till klass 4b:s veckobrev!
Här får du information om vad vi gör i skolan, viktiga datum samt viktig information från mentorer och ämneslärare

Alla vårdnadshavare behöver uppdatera sina kontaktuppgifter i och med införandet av nya Skolplattformen. Uppgifterna behövs bland annat för att SMS/Mail om frånvaro via vårt automatiska frånvarosystem ska komma fram till er.
 
För att uppdatera uppgifterna:
Gå in på https://etjanster.stockholm.se/minasidor/
Klicka på länken "Ändra E-postadress", logga in med Bank-ID och följ de stegvisa instruktionerna.

När du ska uppdatera dina kontaktuppgifter, ange ett mobiltelefonnummer för att kunna använda frånvarotjänsten med mera på bästa sätt.
 

Veckan som gått har varit en vanlig lugn vecka förutom att klassen har fått sin belöning för väl utförd tävling Beat the teacher. Belöningen var film och mys och det var uppskattat och mysigt.

Tisdag den 16/10 börjar en ny elev, William, i 4b. Vi säger välkommen till honom.

Torsdag 18/10: 4b byter engelska och svenska mot slöjd, eftersom de förlorat så många slöjdtimmar den här terminen

Vecka 42

Svenska: Eleverna har fått kamratbedöma varandras texter av Skogens hemlighet och nu fortsätter skrivandet med resterande kapitel. De har också redovisat sin pratläxa i mindre grupper. Några ville dessutom redovisa i helklass vilket är en utmaning och bra att prova på. Det märktes att de övat på att artikulera. Vi har börjat på en ny högläsningsbok Wursten och veganen, som är en gåva till alla fjärdeklassare i år. Eleverna kommer att få bearbeta läsningen skriftligt och muntligt med hjälp av olika lässtrategier.

SO: Fortsatt arbete med vikingatiden.

NO/teknik: Vi kommer under terminen att använda våra måndagar till att läsa om "Årstiderna" och fredagarna till att arbeta med  "Kretsar kring el". De elever som inte återlämnat NO-boken behöver göra det, de elever som inte lämnat in sitt NO-prov behöver göra det. Denna vecka lär vi oss mer om varför träden tappar sina löv, vi lär oss också att koppla en sluten krets och kunna felsöka om en krets inte är sluten. 

Vecka 41

Svenska: Läxa till tisdag 9/ 10; Skriv klart kapitel 1-3 i Skogens hemlighet. Tänk på handstilen så att en kmpis kan läsa din text och ge respons.

Läxa till onsdag 10/10: Träna på att återberätta en händelse med hjälp av Röda tråden-anteckningar i Klara svenskan. Berätta för föräldarar, syskon eller gosedjur. Stå framför publiken, tänk på att tala tydligt och långsamt.

So: Fortsatt arbete med vikingatiden. Vi läser i läroboken, ser filmer, diskuterar och lär oss ord och begrepp för att kunna skriva och berätta om vikingatiden. När vi har läst en grundkurs om vikingarna kommer eleverna att få arbeta i grupp.

NO/teknik: Nu har vi äntligen dragit igång med lite mer teknik, som eleverna längtat! Vi kommer under terminen att använda våra måndagar till att läsa om "Årstiderna" och fredagarna till att arbeta med  "Kretsar kring el". De elever som inte återlämnat NO-boken behöver göra det, de elever som inte lämnat in sitt NO-prov behöver göra det. 

MA: Vi arbetar med kapitel 2 "Addition och subtraktion". Minsta veckomålet är att bli klar till diagnosen. Vi tränar med hjälp av dator på bingel.se. Något som det även går bra att göra hemma. Alla elever får lösenord på måndag den 8/10.

Engelska: Läxa till fredag 12/10: What do monsters do? Glosor: Stretch, touch, their, tongue, brush, broom, wiggle, ear, swallow
På torsdag skriver eleverna diagnos på Unit 1. Öva orden på http://webbovningar.nok.se/session/3c4c90e16bb2bad373b72ea29eaa1073/p203 och läs igenom de gamla texterna från Unit 1.

Vecka 40

SO/historia: Vi har börjat med ett nytt so-arbete; Vikingatiden.

Svenska: Skrivprojektet Skogens hemlighet fortsätter. Vi kommer också att träna handstil och att forma bokstäver för vi har märkt att många inte vet hur man skriver bokstäverna eller har glömt bort. Vi tränar också på att återberätta i kronologisk ordning.

Nu har vi haft läsläxa med läsprotokoll i tre veckor så nu tar vi en paus med läsloggen. Men, jag önskar att barnen fortsätter att läsa dagligen.

Eleverna kommer att få i läxa att genomföra en muntlig redovisning. De kommer att förbereda den i skolan och öva hemma. Jag återkommer om vilken dag de ska redovisa./ Anita

Engelska: The weather och Can you show me on the map? Words: weather, presenter cloudy, all day long, cold, wet, sunny, beautiful, dry, tomorrow, Great Britain, map

NO/teknik: Kommande vecka påbörjar vi ett nytt arbetsområde som äntligen innehåller en hel del teknik, vi ska arbeta med en NTA-låda som heter "Kretsar kring el". Påminner även de som inte lämnat in sina prov om "Skogen" att göra det!

MA: Vi fortsätter med kapitel 2 "Addition och subtraktion". Minsta veckomål för veckan är t o m uppgift 75. Man får gärna komma längre.

Idrott: Vi har avslutat området friluftsliv med fokus på orientering. Eleverna har kämpat på riktigt bra ute varje vecka! From vecka 40 är vi inomhus på idrotten. Vi kommer att starta upp med området "Bollekar" kommande två veckor där vi övar de motoriska grundformerna kasta-fånga, men även andra förmågor som att anpassa sina rörelser till olika lekar/spel, samarbete och rumsuppfattning övas. Vi har besök på idrottslektionerna i form av en VFU-student från GIH (Gymnastik och idrottshögskolan) som gör sin första praktik hos Anna. Studenten kommer att få chans att öva sig i att planera och genomföra delar eller hela lektioner med samtliga klasser.   

Måndag den 8/10 finns det möjlighet till syskonfotografering från kl.13.00 - 15.15.

 

Vecka 39

Tisdag den 24/9 besöker vi Husby konsthall och ser pjäsen Robotdiktatorn.

På onsdag besöker vi Spånga bibliotek för boktips. De elever som har lånekort på Stockholms stadsbibliotek kan även låna böcker så ta med lånekortet.  De som vill kan ansöka om lånekort på blankett som skickas hem idag.

Svenska: Vi fortsätter med skrivprojektet om Skogens hemlighet och samtidigt introducerar jag läromedlet Klara svenskan. Det första kapitlet handlar om återberättande texter. Vi börjar med att återberätta muntligt och tränar på kronologisk ordning, tidsord och att hålla sig till ämnet.

Läxa. Även denna vecka läsläxa med läsprotokoll som lämnas in på fredag.

SO: Samhällskunskapstemat avslutas med teater. Sen är det är dags att börja med ett annat so-ämne: historia - vikingatid

Vett-och etikettläxa: Träna på äta med kniv och gaffel.

MA: Vi tjuvstartade på kapitel 2 "Addition och subtraktion" redan under vecka 38. Minsta veckomål är t o m sidan 41. Eleverna följer en veckoplanering där vi har valt ut vilka uppgifter de behöver räkna. Efter den gemensamma diagnosen på gröna sidor får varje elev arbeta individuellt med mer utmanande uppgifter. Man får alltid ta hem och jobba extra på aktuellt kapitel om man vill.  /Mikael Ohlsson

NO/teknik: Vi avslutar arbetsområdet "Skogen" genom att gå igenom provet på måndag. Provet kommer att skickas med hem för underskrift, jag önskar att det följer med tillbaka till skolan så snart som möjligt. På fredag kommer eleverna ha en vikarie för mig, det kommer bli en avlsutande aktivitet för arbetsområdet "Skogen".

Engelska: Läxa till nästa vecka: I wonder why och It´s spooky.
Words: wonder, moon, star, sky, who, sunshine, spooky, it´s raining cats and dogs, scared, alone, noise, window, thunder, turn on the light, dangerous. Träna gärna mer på: http://webbovningar.nok.se/session/54a633008eb66ea3be8c8a61367b57a9/p203

Vecka 38

OBS! Gruppfotografering för 4b på torsdag!

På måndag börjar "läxhjälpen" i Gröna rummet bredvid biblioteket.

Orienteringsdag tisdag 18/9. Kom ihåg matsäck och kläder efter väder. Vi kommer att vara ute hela dagen.

NO/teknik: Nu har vi genomarbetat kapitlet "Skogen" i vår NO-bok och eleverna har varit så flitiga att arbeta med innehållet. På fredag (21/9) kommer vi att skriva ett prov på arbetsområdet. Eleverna har blivit ombedda att ta med sig sin NO-bok, sitt NO-häfte och ett papper med instuderingsfrågor med sig hem för att repetera. Allt detta material ska vara tillbaka i skolan på fredag. Jag har gjort iordning en quizlet (begreppslista med definitioner) där eleverna kan öva på begrepp kopplade till kapitlet på ett roligt sätt. Ladda gärna ner appen "quizlet" i mobil/ipad om ni har möjlighet, annars nås den även via dator på www.quizlet.com. Sök sedan på "Skogen år 4" som är gjord av johanna_meijer. Ni kan även följa denna länk så hamnar ni rätt. Lycka till!

SO: Nu har vi röstat i klassen. Alla partier har presenterat sitt program för skolfrågor. Åtta partier ställde upp och valresultatet blev mycket jämt, precis som i riksdagsvalet. De flesta i klassen tyckte att jobbet med att bilda egna partier och röstningen har ökat deras förståelse för valet. Vi fortsätter att jobba med politik och demokrati även denna vecka.

Svenska: Vi arbetar med Skogens hemlighet. När alla skrivit klart kapitel 3 kommer eleverna att få göra en kamratbedömning i par.

Läxa till fredag: Läsning enligt läsprotokoll och läslogg. Några elever kommer att få ta hem Skogens hemlighet och jobba klart.

Engelska
Vi har sett på "The Grammar Company" och lärt oss om obestämd artikel-indefinite article, (dvs. a, an- en- ett) framför substantiv-nouns.
https://urskola.se/Produkter/199887-The-grammar-company-A-or-an

Homework until thursday: Page 13. Words: Greenhouse, roof, maybe, apple, bush, there is, mouse, dead, in front of.

Här är länken till webbövningarna: http://webbovningar.nok.se/session/279ddff2d5665df7d2daafb7dd390d22/p203
om länken inte funkar: Sök på "Spotlight 4 webbövningar.

MA: Vi arbetar vidare på kapitel 1 med "Taluppfattning". Vi arbetar efter veckoplaneringen och gör diagnosen. Vi behöver lite mera tid till kapitlet och arbetar vidare under veckan.

 

Vecka 37

Tack för den goda uppslutningen på föräldramötet!

Här är länken till "MIn barnomsorg" där ni uppdaterar era uppgifter.

http://www.stockholm.se/-/Om-webbplatsen/Alla-e-tjanster/?term=203019

Välkomna på utvecklingssamtal i 4ab:s klassrum i A-huset tisdag den 11 september, enligt schema. Vi ses!

Tisdagen den 18/9 idrottsdag med orientering heldag. Du som vill att skolan tillhandahåller matsäck - fyll i blanketten som eleverna fått idag och se till att den kommer tillbaka till skolan på måndag.

NO/teknik: Vi fortsätter att arbeta med "Skogen" och lär oss mer om "Rovdjur och bytesdjur". Försök förklara för någon vad en näringskedja är!

Svenska: Vi arbetar med skrivuppgiften Skogens hemlighet. Det blir också repetition av alfabetet och alfabetsordning. Vi kommer också att träna på att återberätta muntligt.

Läxa: Läsläxa i tre veckor framåt. Eleverna ska fylla i läsprotokollet och skriva i läsloggen. Det är viktigt att ni föräldrar signerar och kommenterar läsningen. Vi har pratat om att det krävs 5000 timmars läsning för att bli en god läsare så nu hoppas jag de är taggade.

SO: Vi fortsätter att lära oss och diskutera om representativ demokrati, politik, rösträtt och valet som stundar. Eleverna har gjort egna partier som vi ska rösta på nästa vecka.

MA: Vi arbetar vidare på kapitel 1 med "Taluppfattning". Vi arbetar efter veckoplaneringen och gör diagnosen.

Engelska:
Läxa till torsdag den 13/9: What can they do? och I´ve got a secret. Läs texten högt för dig själv och träna på orden. Glosor: Talk, count, read, write, Sweden, speak, cook, sing, dance, run fast, a secret, of course, why, promise, whisper.

Vecka 36

Här är länken till "MIn barnomsorg" där ni uppdaterar era uppgifter. http://www.stockholm.se/-/Om-webbplatsen/Alla-e-tjanster/?term=203019

IDH: Vi är fortsättningsvis utomhus på idrotten hela september månad. Kläder efter väder gäller. Vid ihållande regn under lektionstiden är vi inne. Vi övar förmågan att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, kartors uppbyggnad och symboler samt lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Fr.o.m. vecka 40 dvs. 1/10  är vi inomhus. OBS! tisdag 18/9 är det en idrottsdag ute i Kallhäll. Vi kommer att vara utomhus hela dagen så kläder efter väder är extra viktigt och att matsäck och vattenflaska är nedpackad. De elever som vill ha matsäck från skolan måste meddela det till Anna, Ulrika eller Anita senast fredag 7/9. Välkommen att kika in på bloggen för ämnet Idrott och hälsa om ni vill läsa lite mer om idrottsämnet på Solhemsskolan samt en mer detaljerad terminsplanering; http://solhemidrott.blogspot.com/

Hälsningar Anna :)

Välkomna på föräldramöte nu på tisdag 4 /9 kl.18.00 - 19.30 i 4ab:s klassrum i A-huset. Vi ses!

SO: Vi arbetar med Samhällskunskap och arbetsområdet Demokrati. Det är mycket nya ord och begrepp att lära sig. Veckans ord: Politik, demokrati, diktatur, ideologi, monarki, republik, riksdag, regering, representera, mandat och 4%-spärr. Prata gärna om valet och hur Sverige styrs hemma! Eleverna läser, skriver, samtalar och ser på film. Man får gärna repetera genom att se filmerna från Lilla Aktuellt igen hemma. https://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-valet. Eleverna har också fått bilda egna partier där de ska göra ett partiprogram om skolfrågor, hitta på namn och logga. De ska sen presentera sina partier i klassen.

Svenska: Vi har startat ett skrivprojekt som heter Skogens hemlighet. Vi skriver ett kapitel i veckan utifrån givna ramar. De får veta vad kapitlet ska handla om och de får en början på texten. Eleverna skriver för hand eftersom jag märker att de behöver träna på det. De får också tillfällen till tyst läsning varje vecka. Så småningom kommer jag att börja ge läsläxor med uppgifter.

Engelska: Läxa till torsdag den 6/9: Unit 1: Her name is Bingo och E.T. Träna på att läsa texterna högt för dig själv. Lär dig de förprickade glosorna muntligt och skrtiftligt. Här finns en länk till webbövningar:

http://webbovningar.nok.se/session/a128f2368cae82df3220d6e793848fae/p203

Glosläxa:: Her, Mrs, Mum-mother, This is, pat, puppy-puppies, sister, brother, crazy about, the black one, right now, be still, what´s this, it´s all wet.

Matematik: Vi arbetar med kapitel 1 "Taluppfattning". Vi lär oss om positionssystemet och siffrors värde. Alla elever har fått en veckoplanering som de har i sin mattebok, minsta veckomål denna vecka är t o m sidan 17. /Mikael Ohlsson

NO/teknik: Vi fortsätter att arbeta med "Skogen i Sverige". Nästa vecka lär vi oss mer om "Skogens bär" och "Skogens alla invånare". Kom ihåg att vara nyfiken och titta efter olika typer av växter och träd, försök ta reda på deras namn. Försök också förklara vad en nedbrytare är!

 

Vecka 35

Hej alla föräldrar i 4b!

Vad roligt det var att äntligen få träffa alla elever! Nu har vi gått några dagar efter ordinarie schema. Vi har haft en lugn skolstart där vi bekantat oss med varandra under mentorsdagarna. Vi har talat om skolans regler och hur vi vill förhålla oss till varandra i klassen. Vi har även lekt gemensamma lekar och sjungit sånger.

Det kommer inte att skickas ut regelbundna veckobrev eftersom det inte finns klasslärare på mellanstadiet. All information hittar ni här på hemsidan. Bästa sättet att nå oss lärare på är via mail. Var uppmärksam på att Ulrikas mailadress innehåller ett viktigt litet k:  ulrika.k.pettersson@stockholm.se

Eleverna har kommit igång med nästan alla skolämnen och de har redan fått sin allra första läxa i engelska, som de kanske har berättat för er.

Engelska: Eleverna har två lektioner engelska i veckan. För klass 4b ligger de på torsdagar och fredag. Jag kommer att ge läxa från fredag till torsdag. Läxa denna vecka: Unit 1. Hi I’m Steve och What’s your name? Läs texten högt och lär in glosorna vi prickat för i boken och skrivit ner i gloshäftet. Ulrika.k.pettersson@stockholm.se

NO/teknik: Vi har påbörjat vårat första arbetsområde i NO/teknik. Vi kommer under de första veckorna att arbeta med Skogen, nästa vecka lär vi oss mer om "Skogen i sverige" och "Nedbrytning i skogen". Hälsningar Johanna Thulén johanna.thulen@stockholm.se 

Välkomna till klass 4b!

Varmt välkomna till mellanstadiet!

Skolan börjar måndagen den 20 augusti klockan 9.00 och slutar 14.00. Medtag skolväskan, vi ses i våra nya fina klassrum längst ner i A-huset.

Vi påminner er vårdnadshavare att gå in i "min barnomsorg" och uppdatera era adress- och telefonuppgifter.

Föräldramöte tisdagen den 4 september klockan 18.00 i 4ab:s klassrum i gamla matsalen (A-huset) på Solhemsskolan.

Utvecklingssamtalsdag tisdagen den 11 september. Under utvecklingssamtalsdagen är ordinarie undervisning inställd. Elever som går på fritidshemmen har omsorg på respektive avdelning (vissa sammanslagningar kan ske inom husen). Ordinarie personal är upptagna med samtalen så verksamheten kommer att bemannas med vikarier.

I möjligaste mån ber vi er att anordna med omsorg för era barn på egen hand. Om inte det går är ert barn naturligtvis välkommen på respektive avdelning. Vi ber er att senast fredagen den 31 augusti anmäla om ert barn är ledigt eller kommer till skolan på en uppsatt lista på respektive avdelning. Ni kan också kontakta avdelningen och lämna svar.

 

Mentorer i arbetslag 4

Anna Lindgren Wahlgren
anna.lindgren@stockholm.se

Anita Christansson
anita.christiansson@stockholm.se

Ulrika Pettersson
ulrika.k.pettersson@stockholm.se

Övriga undervisande lärare:

Anders Friström (AFR) anders.fristrom
Johanna Thulén (JTH) johanna.thulen@stockholm.se
Mikael Ohlsson (MOH) mikael.ohlsson@stockholm.se
Klara Granat (KGR) klara.granat@stockholm.se
Lena Ringmar (LRI) lena.ringmar@stockholm.se
Tina Nordén (TN) christina.norden@stockholm.se
 

Solhemskolans exp.: 08-508 412 81

Klubben: 08-508 412 72

Dela:
Kategorier: