Verksamhet Fa

I vår verksamhet jobbar vi med ett flertal förmågor. Eleverna får pröva, testa, lösa problem enskilt och i grupp. Reflektion och kommunikation är viktiga delar i vår undervisning, där nya begrepp upptäcks och används i nya sammanhang. 

Dela:
Kategorier: