Start

                 Välkommen till Solhemsskolan

                                         Vi arbetar för att elever och personal ska ha
                           lust att pröva, rätt att göra misstag och mod att försöka igen

 

Nyheter

 • Plåtarbeten på B-huset v 46 - 1

  Information till elever, skolpersonal
  och föräldrar

  Under hösten har Sisab tillsammans med skolan planerat för att utföra plåtarbeten på Solhemsskolans hus B. Det avser förbättring av avvattningssystemet. De befintliga rännorna och stuprören som tar hand om regnvattnet ska renoveras.

  Arbetet startar under vecka 46, med montering av ställning på baksidan. Plåtslagarna kommer att vara på plats från v 47. Arbetet beräknas att färdigställas under jullovet. Under tiden byggnadsställningen monteras kommer arbetsområdet ta en del av skolgården kring hus B i anspråk. Nödvändiga säkerhetsåtgärder för arbete i skolmiljö kommer att vidtas av entreprenören, NP-gruppen AB.

  Läs hela informationsbladet här

 • Föräldraföreningens fantastiska arbete

  Förutom röda rosor på skolavslutningen till åk 6 så anordnas ett antal aktiviteter som kommer oss som skola och våra elever till gagn. Höstens föreläsning om sociala medier med Henrik Sköld åk 4-6, anordnades och betalas av föräldraföreningen. Det planeras även ett teaterbesök för våra yngre elever under läsåret.

  Sist men inte minst anordnas Solhemsskolans dag på våra respektive skolor varannan vårtermin. Årets ”insamling” gav hela 29 000kr som i år går oavkortat till skolan och våra elever! Nu är det dags för våra elever, klassråd och elevråd att komma fram till vad pengarna ska gå till. Hälften av pengarna ska gå till välgörande ändamål. Den andra halvan går till det som eleverna röstar fram. Stort TACK till alla er som gör det här möjligt!

  Vänliga hälsningar Helena Nilsson, rektor Solhemsskolan

Just nu

Solhemsglimtar

Solhemsglimtar från 3c

Vi tränade på dialoger på engelska och hade NTA och vårt tema är balansera och väga.

Val till Förskoleklass 2017

Information om Solhemsskolans förskoleklasser 2017/18

Inbjudan till Öppet Hus
Torsdagen den 19 januari kl 18.00 i
matsalen på Solhemsängens skola
Salagatan 50.

Program:
18.00 – 19.00
Gemensam information i Solhemsängens matsal.
19.00 – 19.45
Möjlighet att besöka våra lokaler (på båda skolorna).

Läs mer om valet till Förskoleklass här

Rektor har ordet!

 

Hej på er alla!

 

Denna läsårstart bjuder på en del nyheter gällande de styrdokument vi har att förhålla oss till i vårt arbete. I det här brevet tänkte jag försöka sammanfatta dessa nyheter.
Grundskolans läroplan (LGR 11) har sedan den 1 juli 2016 kompletterats med två kapitel och ett nytt kunskapskrav för åk 1. Dessutom kommer lärarna i åk 1 att arbeta med ett obligatoriskt bedömningsstöd i svenska och matematik.

Hälsningar Helena

Läs rektorsbrevet här!  

Lunch

 • Varmkorv med potatismos och tillbehör

Frånvaroanmälan

Anmäl i första hand med:

• App eller SMS
• Via Skolwebben (med e-leg)

Länkar