Start

                 Välkommen till Solhemsskolan

                                         Vi arbetar för att elever och personal ska ha
                           lust att pröva, rätt att göra misstag och mod att försöka igen

 

Nyheter

 • Plåtarbeten på B-huset v 46 - 1

  Information till elever, skolpersonal
  och föräldrar

  Under hösten har Sisab tillsammans med skolan planerat för att utföra plåtarbeten på Solhemsskolans hus B. Det avser förbättring av avvattningssystemet. De befintliga rännorna och stuprören som tar hand om regnvattnet ska renoveras.

  Arbetet startar under vecka 46, med montering av ställning på baksidan. Plåtslagarna kommer att vara på plats från v 47. Arbetet beräknas att färdigställas under jullovet. Under tiden byggnadsställningen monteras kommer arbetsområdet ta en del av skolgården kring hus B i anspråk. Nödvändiga säkerhetsåtgärder för arbete i skolmiljö kommer att vidtas av entreprenören, NP-gruppen AB.

  Läs hela informationsbladet här

Just nu

Solhemsglimtar

Det var trevlig feststämning på skolan när vi hade Nobelfest. Festklädda gick eleverna till Nobelceremonin nere i matsalen. Senare var det dags för Nobellunch och dessert i matsalen. Efter lunchen var det dans i idrottsalen.

Rektor har ordet!

 

Hej på er alla!

 

Hej alla hemsidebesökare!

Under rubriken: Rektor har ordet skriver jag av och till olika texter som handlar om Solhemsskolans pedagogiska och organisatoriska utveckling. Ibland blir det flera texter under läsåret ibland få. Har du information som du tycker skulle vara lämplig eller efterfrågas inom dessa områden, så maila mig gärna ett förslag på helena.e.nilsson@stockholm.se När det gäller annan mer fortlöpande information hänvisar jag till övriga rubriker på vår hemsida.

Vänliga hälsningar Helena

Läs rektorsbrevet här!  

Lunch

 • Kycklingklubba med ris och varm currysås

Frånvaroanmälan

Anmäl i första hand med:

• App eller SMS
• Via Skolwebben (med e-leg)

Länkar