Start

                 Välkommen till Solhemsskolan

                                         Vi arbetar för att elever och personal ska ha
                           lust att pröva, rätt att göra misstag och mod att försöka igen

 

Nyheter

 • Åk 3 fritidshemsplats upphör 15/8

  För er som har elever som slutar åk 3 VT 2017 kvarstår fritidshemsplatsen t.o.m. den 15 augusti om ni inte säger upp den tidigare. D.v.s. ni betalar avgift under sommaren även om ni inte nyttjar sommarfritids. Uppsägningstiden för fritidshemsplats är 1 månad. Uppsägningsblankett finns här

 • Ny matsalspaviljong på plats!

  Vi på Solhemsskolan är glada att vi efter många år och långa diskussioner kan se en lösning, om än tillfällig, på vår skolmåltidssituation.

  Bakgrunden till att vi behöver hitta en annan lösning än den nuvarande är flera:

  • Vi behöver kunna servera våra egna elever lunch i egna lokaler,
   vilket vi inte kan i dag.
  • Arbetsmiljön för skolmåltidspersonalen har varit undermålig i flera år,
   då nuvarande lokaler inte motsvarar de krav som ställs.
  • Arbetsmiljöinspektionen har även varit inblandad för att påtala/och anmärka på detta.

  Paviljongen är en tillfällig byggnad, med bygglov för 3 år. Under tiden pågår en utredning om hur vi ska kunna bygga om vårt nuvarande kök och matsal i A-huset. Samtidigt behöver vi ha en arbetsmiljö för personalen som motsvarar dagens krav såväl när det gäller livsmedelshantering som själva arbetets utförande.

  Allt arbete planeras att vara klart omkring v 17 som meddelats tidigare.

  Hälsningar Helena Nilsson, rektor Solhemsskolan

Just nu

Solhemsglimtar

Fritidshemmens dag på skolgården

Fritidshemmens dag
Det  blev en lyckad fest! Eleverna har hjälpt till med dekoration, såsom vimplar och ballonger. Dagen invigdes med en sång från elever på Satellit.

Rektor har ordet!

 

Hej på er alla!

 

Hej alla hemsidebesökare!

Under rubriken: Rektor har ordet skriver jag av och till olika texter som handlar om Solhemsskolans pedagogiska och organisatoriska utveckling. Ibland blir det flera texter under läsåret ibland få. Har du information som du tycker skulle vara lämplig eller efterfrågas inom dessa områden, så maila mig gärna ett förslag på helena.e.nilsson@stockholm.se När det gäller annan mer fortlöpande information hänvisar jag till övriga rubriker på vår hemsida.

Vänliga hälsningar Helena

Läs rektorsbrevet här!  

Lunch

Dagens lunch finns på länken nedan.

Frånvaroanmälan

Anmäl i första hand med:

• App eller SMS
• Via Skolwebben (med e-leg)

Länkar