Start

                 Välkommen till Solhemsskolan

                                         Vi arbetar för att elever och personal ska ha
                           lust att pröva, rätt att göra misstag och mod att försöka igen

 

Nyheter

  • Vi söker lärare och pedagoger till hösten

    Inför kommande läsår 2017/2018 har vi fortfarande några vakanta tjänster att tillsätta. Det innebär att vi i nuläget inte kan informera om hur bemanningen exakt kommer att se ut till hösten. Rekryteringen pågår även under sommaren och så fort vi har information kommer vi att meddela er vårdnadshavare och klasser som inte redan fått besked.

    Hälsningar Helena Nilsson, rektor

Just nu

Sommarlov!

Sommarhälsning

Rektor har ordet!

 

Hej på er alla!

 

Hej alla hemsidebesökare!

Under rubriken: Rektor har ordet skriver jag av och till olika texter som handlar om Solhemsskolans pedagogiska och organisatoriska utveckling. Ibland blir det flera texter under läsåret ibland få. Har du information som du tycker skulle vara lämplig eller efterfrågas inom dessa områden, så maila mig gärna ett förslag på helena.e.nilsson@stockholm.se När det gäller annan mer fortlöpande information hänvisar jag till övriga rubriker på vår hemsida.

Vänliga hälsningar Helena

Läs rektorsbrevet här!  

Frånvaroanmälan

Anmäl i första hand med:

• App eller SMS
• Via Skolwebben (med e-leg)

Länkar