Start

                 Välkommen till Solhemsskolan

                                         Vi arbetar för att elever och personal ska ha
                           lust att pröva, rätt att göra misstag och mod att försöka igen

 

Nyheter

 • Föräldraföreningens fantastiska arbete

  Förutom röda rosor på skolavslutningen till åk 6 så anordnas ett antal aktiviteter som kommer oss som skola och våra elever till gagn. Höstens föreläsning om sociala medier med Henrik Sköld åk 4-6, anordnades och betalas av föräldraföreningen. Det planeras även ett teaterbesök för våra yngre elever under läsåret.

  Sist men inte minst anordnas Solhemsskolans dag på våra respektive skolor varannan vårtermin. Årets ”insamling” gav hela 29 000kr som i år går oavkortat till skolan och våra elever! Nu är det dags för våra elever, klassråd och elevråd att komma fram till vad pengarna ska gå till. Hälften av pengarna ska gå till välgörande ändamål. Den andra halvan går till det som eleverna röstar fram. Stort TACK till alla er som gör det här möjligt!

  Vänliga hälsningar Helena Nilsson, rektor Solhemsskolan

 • Solhemsskolan behöver vikarier! Är du en av dem?

  Vi behöver vikarier till våra verksamheter förskoleklass, fritidshem och skola/undervisning.  Det kan gälla både timmar, dag/dagar eller längre vikariat inom alla våra verksamheter
  Är du intresserad? Känner du någon som skulle kunna vara intresserad?
  Kontakta Katarina Amberg på expeditionen via mail eller på telefon:
  katarina.amberg@stockholm.se
  tel: 08-508 412 81

  Hälsningar Helena Nilsson
  rektor Solhemsskolan

Just nu

Solhemsglimtar

Gröna Rummet är ett större grupprum för olika typer av undervisning. Där finns en härlig soffa, som man kan få läsa böcker i.

 

Rektor har ordet!

 

Hej på er alla!

 

Denna läsårstart bjuder på en del nyheter gällande de styrdokument vi har att förhålla oss till i vårt arbete. I det här brevet tänkte jag försöka sammanfatta dessa nyheter.
Grundskolans läroplan (LGR 11) har sedan den 1 juli 2016 kompletterats med två kapitel och ett nytt kunskapskrav för åk 1. Dessutom kommer lärarna i åk 1 att arbeta med ett obligatoriskt bedömningsstöd i svenska och matematik.

Hälsningar Helena

Läs rektorsbrevet här!  

Lunch

Dagens lunch finns på länken nedan.

Frånvaroanmälan

Anmäl i första hand med:

• App eller SMS
• Via Skolwebben (med e-leg)

Länkar