Start

                 Välkommen till Solhemsskolan

                                         Vi arbetar för att elever och personal ska ha
                           lust att pröva, rätt att göra misstag och mod att försöka igen

 

Nyheter

 • Enkät till vårdnadshavare i åk 1-6

  Skolinspektionen logga

  Skolinspektionen genomför just nu en enkätundersökning på Solhemsskolan. Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig till vårdnadshavare i åk 1-6. Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag för Skolinspektionens tillsyn. Svaren kommer även att sammanställas till statistik och skickas över till Skolverkets informationstjänst för föräldrar och elever. Du som vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge dina synpunkter om skolan via Skolenkäten. Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Du behöver en kod för att svara på enkäten, vänd dig till ditt barns klasslärare/mentor för att få koden. Svara senast 27/10.
  Länk till Skolenkäten

 • Drop in i Gröna rummet

  Åk 4-6 har nu möjlighet att få hjälp med hemuppgifter. Det är drop in i Gröna rummet på måndagar från den 11/8 15.00-16.30.

  Välkomna!

Just nu

Rektor har ordet!

 

Hej på er alla!

 

Hej alla hemsidebesökare!

Under rubriken: Rektor har ordet skriver jag av och till olika texter som handlar om Solhemsskolans pedagogiska och organisatoriska utveckling. Ibland blir det flera texter under läsåret ibland få. Har du information som du tycker skulle vara lämplig eller efterfrågas inom dessa områden, så maila mig gärna ett förslag på helena.e.nilsson@stockholm.se När det gäller annan mer fortlöpande information hänvisar jag till övriga rubriker på vår hemsida.

Vänliga hälsningar Helena

Läs rektorsbrevet här!  

Lunch

 • Orientalisk gryta med ris

Frånvaroanmälan

Anmäl i första hand med:

• App eller SMS
• Via Skolwebben (med e-leg)

Länkar

 • Grundskola stockholm.se

  I Stockholms stad finns det cirka 260 grundskolor och 45 grundsärskolor, kommunala och fristående

 • Kulturskolan

  Kulturskolan undervisar på Solhemsskolan, läs mer på deras hemsida.